Persoonlijke gegevens registreren in Reveal

Zorg ervoor dat u de impact van het registreren van persoonlijke gegevens in Reveal begrijpt.

In dit artikel:

Welke persoonlijke gegevens bewaart u?

Uw bedrijf is verplicht om persoonlijke gegevens te beschermen. Hieronder vallen onder andere gegevens van klanten, gegevens van bestuurders, GPS-volggegevens en opnames van een dashcam.

Welke persoonlijke gegevens registreert u in Reveal?

Er zijn een aantal dingen die u moet weten.

Bewaar persoonlijke gegevens niet voor altijd of langer dan nodig is.

Gebruik de minimale hoeveelheid aan persoonlijke gegevens die u nodig hebt om uw doelen conform de wet te behalen.

Zorg er indien u gevoelig beeldmateriaal vastlegt, zoals strafrechtelijke overtredingen, altijd voor dat u recht hebt op het verwerken hiervan.

U bent mogelijk verplicht om te overleggen met uw werknemers, juridisch adviseurs, ondernemingsraden en/of vakbonden (als u hierbij bent aangesloten) over de implementatie van Reveal.

Waarom registreert u persoonlijke gegevens?

Waarom registreert u persoonlijke gegevens in Reveal?

Is dit noodzakelijk?

Is dit wettelijk geoorloofd?

Hoe registreert u persoonlijke gegevens?

Door te beoordelen wat de gevolgen zijn van gegevensbescherming, kunt u vaststellen welke stappen u moet ondernemen om de risico’s voor individuen te beperken. Op deze manier voldoet u ook aan de vereisten voor gegevensbescherming, standaard en met opzet.

Raadpleeg de autoriteit inzake gegevensbescherming indien u vaststelt dat de risico’s voor individuen hoog en onvermijdelijk zijn.

Stel, indien nodig, een gegevensbeschermingsfunctionaris aan.

Houd een archief bij met verrichte verwerkingshandelingen en zorg ervoor dat het gebruik van Reveal hierin wordt bijgehouden.

Voer periodieke controles van uw gegevensbeschermingsdocumentatie uit en beoordeel hierbij ook uw Reveal-gebruik.

Verwerk alleen persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is.

Met wie deelt u persoonlijke gegevens?

Geef alleen toegang tot persoonlijke gegevens aan personen die deze nodig hebben.

Wanneer een voertuig betrokken is bij een ongeluk, bent u mogelijk verplicht om contact op te nemen met wetshandhavingsautoriteiten en verzekeraars. Zorg ervoor dat u een procedure hebt opgesteld om een dergelijke situatie op te lossen.

Stel personen op de hoogte van het feit dat u hun gegevens registreert. Plak bijvoorbeeld privacystickers op voertuigen die uitgerust zijn met camera’s, zodat bestuurders op de hoogte zijn van het feit dat u mogelijk een opname van hen maakt.

Wanneer reageert u op (aan)vragen?

Reageer altijd spoedig als iemand bij u gegevens over hen aanvraagt.

Zorg ervoor dat u een procedure hebt opgesteld om een schending inzake persoonlijke gegevens op te lossen. Onderzoek wat de gevolgen zijn en stel, indien dit verplicht is, de autoriteiten inzake gegevensbescherming en de betrokken individuen op de hoogte.

Zorg ervoor dat u niet voortdurend werknemers volgt, opnames maakt van openbare ruimtes of van weggebruikers. Dashcams van Verizon Connect zijn voorzien van kleppen voor de cameralens zodat bestuurders hun privacy kunnen beschermen.

Als privégebruik van een voertuig is toegestaan, volg dit gebruik dan niet.

Zorg ervoor dat u geen beslissingen neemt die uitsluitend gebaseerd zijn op de automatische verwerking van persoonlijke gegevens in Reveal. Een voorbeeld hiervan is het automatisch berekenen van het salaris van een bestuurder, gebaseerd op de tijd waarop de bestuurder begonnen en gestopt is met rijden. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Roep onafhankelijk juridisch advies in voor meer informatie.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 5