Key-fobs toewijzen aan bestuurders

Bestuurders kunnen zichzelf toewijzen aan voertuigen met de key-fobs voor de bestuurders-ID.

In de Bestuurderslijst ziet u welke key-fobs zijn toegewezen aan elke bestuurder.

Een key-fob kan slechts aan één bestuurder worden toegewezen, maar een bestuurder kan wel meerdere fobs hebben.

Ga verder met:

 

Voor u begint

Controleer of u de vereiste key-fobs voor uw wagenpark hebt. Elke key-fob heeft een uniek nummer (Key-fob-ID). Wijs een key-fob toe aan een bestuurder en noteer het nummer.

 

Key-fobs toewijzen aan een bestuurder

Om key-fobs toe te wijzen aan een bestuurder:

  1. Open de Bestuurderslijst in Beheer.
  2. Klik op Pencil.png (Bewerken) om een bestuurder te bewerken.
  3. Selecteer Toevoegen in het dialoogvenster Bestuurder bewerken onder Key-fob-ID.
  4. In het veld Key-fob-ID beheren vult u de key-fob-ID in.
    Add_Key_fob.png
    De key-fob-ID moet 8, 12 of 16 tekens lang zijn. Als de key-fob-ID 12 tekens lang is, moet deze starten met 4 nullen. Als de ID 16 tekens lang is, moet deze starten met 2 letters gevolgd door 4 nullen. De tekens kunnen cijfers (0-9) of hoofdletters (A-Z) zijn.
  5. Klik op GEREED.

 

Bekijken welke key-fobs zijn toegewezen aan bestuurders

Driver_ID_Driver_list.png

Om te zien welke key-fobs zijn toegewezen aan bestuurders gaat u naar Beheer > Bestuurderslijst.

 

Voertuigtoewijzingsgeschiedenis bekijken

Als een bestuurder een key-fob gebruikt om een voertuig aan zichzelf toe te wijzen, is de toewijzing zichtbaar op het tabblad Toewijzingsgeschiedenis bestuurder op de pagina Voertuig bewerken voor dat voertuig.

Vehicle_Assignment.png

In de kolom METHODE VAN AANMAKEN ziet u 'Apparaat' voor de toewijzingen die met een key-fob gemaakt zijn.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 39 van 72