Key-fob-toewijzingen verwijderen

Om een key-fob toe te wijzen aan een andere bestuurder, moet u de huidige toewijzing verwijderen.

Om key-fobs te verwijderen die zijn toegewezen aan een bestuurder:

  1. Open de Bestuurderslijst in Beheer.
  2. Klik op Pencil.png (Bewerken) om een bestuurder te bewerken.
  3. Klik op de pijl in het dialoogvenster Bestuurder bewerken onder Key-fob-ID.
    Er wordt een lijst met Key-fob-ID's weergegeven.
    KeyFob_Open.png
  4. Klik op de X naast het ID om een key-fob-ID te verwijderen.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 24