Obsługa mobilnych systemów operacyjnych przez Verizon Connect

Verizon Connect obsługuje następujące wersje mobilnych systemów operacyjnych (Android i iOS):

  • iOS: Verizon Connect gwarantuje obsługę bieżącej głównej wersji platformy oraz 2 wcześniejszych wersji głównych. W kwietniu 2024 r. obsługiwane były wersje 15, 16 i 17 systemu iOS.

  • Android: Verizon Connect gwarantuje obsługę bieżącej głównej wersji platformy oraz 3 wcześniejszych wersji głównych. W kwietniu 2024 r. obsługiwane były wersje 11, 12, 13 i 14 systemu Android.

Uwaga: Android 12 obejmuje 2 oddzielne poziomy API — interfejs API poziomu 31 (oznaczenie S) oraz interfejs API poziomu 32 (oznaczenie S_V2). Dla celów tej polityki są one brane pod uwagę jako pojedyncza wersja systemu operacyjnego Android: Android 12.

W związku z powyższym Verizon Connect:

  • Będzie obsługiwać problemy występujące w aplikacjach na tych wersjach platform.

  • Może obsługiwać problemy występujące w aplikacjach na wcześniejszych wersjach platform.

  • Będzie opóźniać porzucanie obsługi wersji przez uzasadniony czas, jeśli > 15% użytkowników aktywnych w ciągu miesiąca będzie korzystać z wcześniejszej wersji platformy. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez wiadomości Pendo (lub w innej technologii) w aplikacji.

  • Zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie zwiększyć poziom platformy obsługiwanej przez dowolną aplikację do minimalnej gwarantowanej obsługiwanej wersji, a zatem usunąć dostęp do aktualizacji i nowych instalacji na urządzeniach ze starszymi wersjami platformy.

Informacje na temat dystrybucji aplikacji przez Verizon Connect znajdziesz na stronie Zasady dystrybucji aplikacji mobilnej Verizon Connect.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 19