Zasady dystrybucji aplikacji mobilnej Verizon Connect

W tym artykule opisano, jak uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych Verizon Connect.

Jak normalnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej Verizon Connect?

Wszystkie nasze aplikacje mobilne Verizon Connect są dostępne w sklepie App Store firmy Apple lub Sklepie Google Play.

Jak uzyskać dostęp do wersji beta aplikacji mobilnej Verizon Connect?

Niektórym klientom oferujemy kontrolowaną dystrybucję wersji beta naszych aplikacji mobilnych Verizon Connect. Jeśli dotyczy to Ciebie, skontaktujemy się z Tobą i będziemy ściśle z Tobą współpracować podczas całego procesu dotyczącego wersji próbnej.

Jak kontrolować wdrażanie wersji aplikacji dla swoich użytkowników końcowych?

Możesz kontrolować wdrażanie wersji aplikacji mobilnej Verizon Connect za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Oprogramowanie MDM pobiera wersję aplikacji mobilnej ze sklepu App Store firmy Apple lub Sklepu Google Play, a następnie wdraża wersję dla Twoich użytkowników końcowych zgodnie z Twoimi specyfikacjami.

Czy mogę uzyskać dostęp do pliku wykonywalnego aplikacji mobilnej Verizon Connect?

Nie. Nie dajemy klientom bezpośredniego dostępu do plików APK ani IPA.

Czy mogę podpisać moje własne oprogramowanie aplikacji mobilnej?

Nie. Verizon Connect podpisuje wszystkie wersje wewnętrznie i nie zapewnia żadnym klientom możliwości podpisywania oprogramowania Verizon Connect.

Czy można dostosować dla siebie nazwy aplikacji?

Nie. Aplikacje Verizon Connect są udostępniane pod pojedynczą nazwą pakietu (Android) lub pojedynczym identyfikatorem pakietu (iOS). Verizon Connect nie zapewnia możliwości osobnej dystrybucji aplikacji dla poszczególnych klientów.

Jakie wersje mobilnych systemów operacyjnych Android i iOS są obsługiwane przez Verizon Connect?

Listę obsługiwanych wersji systemów operacyjnych znajdziesz na stronie Obsługa mobilnych systemów operacyjnych przez Verizon Connect.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 55