Dodawanie kart paliwowych

Musisz dodać kartę paliwową, aby zobaczyć dane w raportach lub na pulpicie wskaźników.

Uwaga: Pojazd może mieć przypisaną jedną lub więcej kart paliwowych, ale karta paliwowa może być przypisana tylko do jednego pojazdu.

 1. Po złożeniu wniosku o integrację karty paliwowej nastąpi przekierowanie na stronę Dodaj lub zaimportuj karty.
  Można również wybrać w systemie Reveal opcję Administrator > Integracje.
 2. Po wybraniu opcji Administrator > Integracje nastąpi przekierowanie do stron Integracje.
 3. Na stronie Integracje wybierz opcję Zarządzaj obok odpowiedniego numeru konta.

  PL_1.png

 4. Wybierz opcję IMPORTUJ KARTY LUB DODAJ KARTĘ.

  PL_2.png

 5. Wybierz opcję DODAJ KARTĘ.
  Możesz również przesyłać karty zbiorczo, wybierając opcję IMPORTUJ KARTY.
 6. W polu ID KARTY PALIWOWEJ wprowadź ID karty paliwowej.
  (Informacje na temat formatu ID karty paliwowej znajdują się w poniższej tabeli Format ID karty paliwowej).
 7. W polu PRZYPISANY POJAZD zacznij wpisywać nazwę pojazdu, a następnie wybierz pojazd z listy.
  Jeśli pojazdy na Twoim koncie zostały przypisane do grup, będziesz widzieć jedynie pojazdy z tych grup, do których masz dostęp.
 8. W polu DATA ROZPOCZĘCIA wprowadź datę.
  Można wprowadzić minioną datę, nie można jednak wprowadzić daty przyszłej. Jeśli nie wprowadzisz żadnej daty, zostanie zapisana data bieżąca.
 9. Wybierz opcję ZAPISZ. Otrzymasz wiadomość informującą o dodaniu karty paliwowej.
 10. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania i poszukać przypisania karty paliwowej według jej ID lub nazwy pojazdu.

  PL_2.png

  Nie jesteśmy w stanie weryfikować ID kart paliwowych. Jedynym sposobem upewnienia się, że konto zostało zintegrowane, jest sprawdzenie raportów dotyczących paliwa oraz pulpitu wskaźników, aby sprawdzić, czy są w nich wyświetlane zaktualizowane dane dotyczące paliwa.

Format ID karty paliwowej

Dostawca paliwa

ID karty paliwowej

Allstar

Od 16 do 19 znaków alfanumerycznych

AmeriFuel

Numer konta, znak „-”, (ostatnie 1–5 cyfr numeru karty paliwowej). Przykład: 1234-1 lub 1234-12345

Applegreen

Numer konta, znak „-”, ostatnie 5 cyfr numeru karty paliwowej.

Przykład: 0000000-00000

Circle K

Wprowadź wszystkie 16 cyfr karty paliwowej.

COMDATA

Numer konta, znak „-”, ostatnie 4 cyfry numeru karty paliwowej.

Na przykład: 000000-0000.Y-000-0000

Efectivale

Numer konta, znak „-”, ostatnie 5 cyfr numeru karty paliwowej.

Przykład: 00000-0-00000.

FleetCor

Numer konta, znak „-”, ostatnie 4 cyfry numeru karty paliwowej.

Przykład: 000000-0000.

Usługi dotyczące kart paliwowych

UIN, znak „-”, ostatnie 5 cyfr numeru karty paliwowej.

Przykład: 000000-00000.

Fuelman

Numer konta, znak „-”, ostatnie 4 cyfry numeru karty paliwowej.

Przykład: 000000-0000.

Keyfuels

Numer konta, znak „-”, ostatnie 4 cyfry numeru karty paliwowej.

Przykład: 000000-0000.

The FuelCard Company

Numer konta, znak „-”, ostatnie 4 cyfry numeru karty paliwowej.

Przykład:000000-0000

UTA

Numer konta, znak „-”, ostatnie 5 cyfr numeru karty paliwowej.

Przykład: 0000000-00000

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 25