Dodawanie kart paliwowych

W artykule wyjaśniono, jak dodać karty paliwowe do konta dostawcy karty paliwowej. Po ukończeniu dodawania dane karty paliwowej będą widoczne w raportach i na pulpicie wskaźników.

Pojazd może mieć przypisaną więcej niż jedną kartę paliwową, ale jedna karta paliwowa może być przypisana tylko do jednego pojazdu.

Dodawanie karty paliwowej

 1. Na pasku nawigacyjnym wybierz ikonę profilu konta i w menu rozwijanym kliknij kolejno opcje Administracja > Integracje > Integracje.
  LiveMapcustomeraccount.png

  Jeśli integracja została skonfigurowana, możesz także przejść do opcji Administracja > Marketplace > kliknąć odpowiedniego dostawcę karty paliwowej > ZARZĄDZAJ INTEGRACJAMI.
 2. Aby dodać karty paliwowe, przejdź do konta odpowiedniego dostawcy karty i kliknij opcję ZARZĄDZAJ.
 3. Na stronie dostawcy karty paliwowej można wyświetlić powiązane z nim konta i karty paliwowe oraz status integracji konta.
  Aby zbiorczo zaimportować karty paliwowe do wszystkich kont, kliknij opcję PRZEJDŹ DO IMPORTOWANIA KART.
 4. Aby dodać karty paliwowe do konta, kliknij opcję ZARZĄDZAJ INTEGRACJĄ.
 5. Kliknij polecenie DODAJ KARTY.
  Wprowadź wymagany numer karty paliwowej i dane pojazdu. W polu Dane dotyczące paliwa od można wprowadzić minioną datę, lecz nie może to być data przyszła.
  Jeśli nie określisz daty, zostanie zapisana data bieżąca.
 6. Kliknij przycisk GOTOWE. Aby dodać kolejną kartę, kliknij DODAJ KOLEJNĄ KARTĘ.
 7. Kliknij przycisk PRZEŚLIJ. Dane dodanej karty paliwowej będą widoczne na stronie konta dostawcy karty paliwowej.
 8. Nie mamy możliwości weryfikacji numerów kart paliwowych ani danych konta. Sprawdź status integracji konta na stronie dostawców kart paliwowych lub sprawdź raporty dotyczące paliwa lub pulpit wskaźników, aby zobaczyć aktualne informacje.

  Możesz wyświetlać tylko pojazdy przypisane do grup, do których masz dostęp.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 31