Importowanie kontaktów klientów — komunikaty o błędach

Poniżej znajduje się lista komunikatów o błędach, które mogą wystąpić podczas importowania kontaktów klientów, wraz z opisem sposobu ich usuwania.

Jeśli nie masz pewności, który format pliku jest wymagany w przypadku eksportowania danych z programu Excel, pobierz szablon programu Excel z sekcji Importowanie kontaktów klientów w systemie Reveal.

 

Komunikat o błędzie: Zbyt duży plik
Plik, który próbujesz przesłać, jest zbyt duży. Importowany plik może zawierać maksymalnie 10 000 kontaktów.
Poniżej znajdziesz maksymalne rozmiary dla każdego typu pliku:

 • CSV: 20 MB
 • XLS: 10 MB
 • XLSX: 5 MB

Co należy zrobić?
Wytnij i wklej niektóre kontakty do innego pliku lub kilku plików, tak aby nie przekroczyć maksymalnego rozmiaru pliku.

 

Komunikat o błędzie: Nieprawidłowy typ pliku
Aby importowanie się powiodło, należy użyć plików programu Excel (XLSX albo XLS) lub plików CSV (UTF-8).

Co należy zrobić?

 • Pobierz szablon programu Excel z sekcji Importowanie kontaktów klientów w systemie Reveal.
 • Skopiuj dane i wklej je do szablonu.
 • Zapisz je na swoim urządzeniu.
 • Wybierz polecenie PRZEŚLIJ PLIK.

 

Komunikat o błędzie: Plik ma więcej niż jeden arkusz
Wszystkie importowane pliki muszą mieć jeden arkusz.

Co należy zrobić?
Otwórz plik, skopiuj wszystkie informacje, które chcesz zaimportować, i wklej je do jednego arkusza, a następnie usuń pozostałe arkusze.

 

Komunikat o błędzie: Plik ma dwukrotnie taki sam nagłówek kolumny
W przesłanym pliku znajduje się więcej niż jeden taki sam nagłówek kolumny, na przykład nagłówek kolumny E-mail został użyty dwukrotnie w dokumencie.

Co należy zrobić?
Otwórz plik i zmień nazwę każdego nagłówka kolumny, który występuje więcej niż raz. Spróbuj ponownie przesłać plik.

 

Komunikat o błędzie: Plik nie ma wystarczającej liczby kolumn
Aby można było zaimportować kontakty, plik musi zawierać co najmniej dwie kolumny.

Co należy zrobić?
Otwórz plik i upewnij się, że zawiera on co najmniej dwie kolumny.

 

Komunikat o błędzie: W pliku brakuje treści
Plik, który próbujesz przesłać, jest pusty lub tylko pierwszy wiersz lub kolumna są puste.

Co należy zrobić?
Otwórz plik i upewnij się, że dane klienta są zapisane w pliku, a pierwszy wiersz lub kolumna nie są puste. Prześlij plik ponownie.

 

Komunikat o błędzie: Nieobsługiwany kod kraju
Aplikacja Reveal Field obsługuje obecnie tylko następujące kody krajów:

 • +1 (Kanada)
 • +1 (Stany Zjednoczone)
 • +31 (Holandia)
 • +32 (Belgia)
 • +33 (Francja)
 • +34 (Hiszpania)
 • +39 (Włochy)
 • +41 (Szwajcaria)
 • +43 (Austria)
 • +44 (Wielka Brytania)
 • +48 (Polska)
 • +49 (Niemcy)
 • +52 (Meksyk)
 • +56 (Chile)
 • +61 (Australia)
 • +64 (Nowa Zelandia)
 • +351 (Portugalia)
 • +353 (Irlandia)

Co należy zrobić?
Usuń wszystkie kody krajów, których nie ma na powyższej liście, i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie: Import nieudany ze względu na nieprawidłowe dane kontaktowe. Sprawdź plik i spróbuj ponownie.

Na czym polega problem?

Przesyłany plik jest w formacie skompresowanym i dlatego nie jest rozpoznawany.

Działania, które należy podjąć
Otwórz plik w programie Microsoft Excel, zapisz go w formacie XLS, XLSX lub CSV, a następnie prześlij ten plik. Nie należy przesyłać plików w formacie ZIP ani żadnych innych skompresowanych plików.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 4