Przypisywanie kierowców i klasyfikowanie przejazdów

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, przejazdy muszą mieć przypisanego kierowcę i klasyfikację (służbowe, osobiste lub, jeśli dostępna jest taka opcja, dojazdy do pracy).

Aby przypisać kierowcę do przejazdu:

  1. Wyświetl listę przejazdów dla określonego kierowcy i przedziału czasowego.
  2. Kliknij przycisk ASSIGN DRIVER (PRZYPISZ KIEROWCĘ), aby wybrać przejazd, do którego chcesz przypisać kierowcę.
  3. Wybierz kierowcę z listy.

Aby zaklasyfikować przejazd:

  1. Wyświetl listę przejazdów dla określonego kierowcy i przedziału czasowego.
  2. Wybierz przycisk opcji obok klasyfikacji podróży Business Służbowa albo Personal (Prywatna). Jeśli jesteś w Niemczech, masz dodatkową klasyfikację przejazdu Commute (Dojazd do pracy).
  3. Jeśli wybierzesz opcję Business (Służbowy), wprowadź obowiązkowy komentarz.

Aby zapisać wprowadzone zmiany na liście podróży, kliknij przycisk SAVE (ZAPISZ).

Jeżeli zaklasyfikowano wszystkie podróże i przypisano im kierowcę, i nie chcesz, aby ktokolwiek dokonywał w opisach podróży na liście jakichkolwiek zmian, kliknij przycisk LOCK (ZABLOKUJ). Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w przedziale czasowym wybrano pełny miesiąc.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2