Wyświetlanie podróży

Aby wyświetlić podróże zarejestrowane przez rejestr podróży dla pojazdu:

 1. Z paska nawigacyjnego Reveal Pokaż wybierz Trip Logger (Rejestr podróży).
 2. Otwórz selektor pojazdów i wybierz pojedynczy pojazd z listy.
 3. Otwórz dwa selektory kalendarza i wybierz zakres dat:
 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż niezaklasyfikowane, aby wyświetlić tylko te podróże, które nie zostały jeszcze zaklasyfikowane jako podróże służbowe lub prywatne. Jeżeli chcesz wyświetlić podróże zaklasyfikowane i niezaklasyfikowane, wyczyść pole wyboru.
 5. Kliknij FILTRUJ. Tabela pokazuje wszystkie przejazdy dla wybranego pojazdu w określonym zakresie dat.


W tabeli pokazane są następujące kolumny:

 • Kierowca — imię i nazwisko kierowcy, jeżeli przypisano. Przycisk ASSIGN DRIVER (PRZYPISZ KIEROWCĘ) umożliwia przypisanie kierowcy do przejazdu lub zmianę kierowcy, jeśli został przypisany.
 • Początek i koniec podróży — godzina rozpoczęcia i lokalizacja przejazdu oraz godzina i lokalizacja zakończenia.
 • Licznik przebiegu — odczyt licznika przebiegu na początku i na końcu przejazdu.
 • Odległość całkowita — całkowita długość przejazdu w kilometrach albo milach.
 • Przejazd — w tym miejscu klasyfikujesz przejazd jako podróż służbową lub prywatną albo dojazd do pracy, jeśli taka opcja jest dostępna. Klasyfikując przejazd, wybierz odpowiedni przycisk.
 • Komentarz — komentarz dotyczący przejazdu. W przypadku podróży prywatnych komentarze są opcjonalne, natomiast w przypadku podróży służbowych są wymagane.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4