Wyświetlanie wszystkich pojazdów na karcie Historia

W systemie Reveal możesz użyć karty Historia, aby zobaczyć historyczne dane pojazdu, zasobu lub kierowcy powtórzone na mapie.
Funkcja pozwala na wyświetlanie działań z 24-godzinnych okresów dla dowolnej daty w ramach planu danych objętego umową. Możesz użyć karty Historia, aby:

 • Zobaczyć, kiedy kierowcy opuszczają lokalizację lub do niej przybywają.
 • Zobaczyć, gdzie wystąpiły naruszenia lub incydenty, oraz pomóc zmniejszyć występowanie incydentów przekroczenia prędkości lub ostrej jazdy.
 • Porównać trasę kierowcy z trasą optymalną i ułatwić skrócenie czasu podróży.
 • Odnieść się do skarg dotyczących zachowania kierowcy.
 • Wyświetlić do pięciu pojazdów lub zasobów jednocześnie i porównać ich lokalizacje.

Używanie filtrów Historia

EN_1.png

Na stronie głównej Historia możesz wyświetlić czasy podróży, biegu jałowego i zatrzymania pojazdów lub zasobów w wybranych ramach czasowych.
Możesz użyć selektorów daty i godziny, aby zmienić domyślne ustawienia. Możesz wyświetlać pojazdy, zasoby lub kierowców.
Aby generować dane w widoku osi czasu lub filtrować istniejący widok, wykonaj następujące kroki:

 1. Aby wybrać pojazdy/kierowców w celu dodania do osi czasu, otwórz listę Wybrane elementy.
 2. Wybierz opcję Pojazdy, Zasoby zasilane, Zasoby niezasilane, Kierowcy lub Grupy i zaznacz pola wyboru obok pojazdów/zasobów/kierowców/grup, które chcesz wyświetlić.

  EN_2.png

  Aby wyświetlić wszystkie pojazdy, zasoby i kierowców, możesz zaznaczyć pole wyboru Cała flota.
  Uwaga: W zależności od typu konta wyświetlenie całej floty jednocześnie może nie być możliwe.
  Jeśli pole wyboru Cała flota zawiera znak zaznaczenia po jego wybraniu, oznacza to, że wybrano wszystkie pojazdy i zasoby.
  W innym przypadku zostanie dodane tyle pojazdów lub zasobów, na ile pozwala konto, a pole wyboru Cała flota będzie zawierać kwadrat.

  EN_3.png
 3. Aby zastosować wybór, kliknij przycisk Zapisz. Na osi czasu będzie widać pojazdy/zasoby/kierowców.
  Karta Historia zapamiętuje wybór i ładuje dane tych samych pojazdów/zasobów/kierowców przy następnym logowaniu.

Dodatkowe opcje filtrowania

 • Pokaż: Aby wyświetlić kierowców, otwórz listę Pokaż i wybierz pozycję Kierowcy.
 • Data: Domyślnie jest wybrany dzień dzisiejszy.
  Aby wyświetlić inny dzień, kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę lub kliknij strzałki w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne dni.
 • Czas: Aby zmienić czas rozpoczęcia 24-godzinnego okresu, otwórz listę rozwijaną i wybierz czas.

Informacje widoku osi czasu

EN_4.png

Oś czasu dla każdego kierowcy/pojazdu/zasobu przedstawia następujące elementy:

 • Nazwa pojazdu/zasobu/kierowcy: Jeśli kierowcy są przypisani do pojazdu, ich nazwisko jest wyświetlone poniżej pojazdu.
 • Przycisk Historia: Kliknij, aby wyświetlić pojazd/zasób/kierowcę w oknie Historia trasy
  Możesz użyć pól wyboru w celu zaznaczenia maksymalnie pięciu pojazdów/kierowców do jednoczesnego wyświetlania.
 • Segmenty czasu: Różne segmenty pokazują, jak stan pojazdu zmieniał się w ciągu 24-godzinnego okresu.
 • Czas rozpoczęcia: Początek czynności danego dnia.
 • Czas zakończenia: Zakończenie ostatniej czynności danego dnia.
 • Razem: Łączny czas od rozpoczęcia pierwszej czynności do zakończenia ostatniej.
 • Uruchom raport dzienny: Kliknij ikonę, aby uruchomić raport dzienny dla wybranego pojazdu/kierowcy.

Segmenty osi czasu

EN_5.png

Segment osi czasu to kolorowy pas, który pokazuje czynności podróży, biegu jałowego i zatrzymania w 24-godzinnym okresie przy użyciu następujących kolorów:

 • Zielony: Podróż — w ruchu.
 • Żółty: Bieg jałowy — zatrzymanie z włączonym zapłonem.
 • Czerwony: Zatrzymanie — zatrzymanie z wyłączonym zapłonem.
 • Żółty z czerwonym paskiem: Zatrzymanie zlecenia pracy.

Aby wyświetlić informacje o segmencie, kliknij część segmentu, którą chcesz przejrzeć.
Aby wyświetlić poprzednie lub następne segmenty, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo. Dymek przedstawia następujące informacje:

 • Czas: Czas rozpoczęcia i zakończenia segmentu.
 • Czas trwania: Łączny czas segmentu od rozpoczęcia do zakończenia.
 • Odległość: Łączna przebyta odległość (w przypadku segmentów Podróż).
 • Adres: Adres segmentów Zatrzymanie i Bieg jałowy.
 • Utwórz strefę Geofence (tylko segmenty Zatrzymanie i Bieg jałowy): Kliknij, aby otworzyć stronę Utwórz miejsce i utworzyć strefę Geofence w tej lokalizacji.
 • Zdarzenia: Zdarzenia jazdy, takie jak przekroczenie prędkości i ostra jazda, są pokazane na czerwono.
  Aby uruchomić raport i wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, kliknij czerwony tekst.
 • Historia: Kliknij, aby wyświetlić segment w oknie Historia trasy.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 18