Uzyskiwanie dostępu do funkcji Historia

Funkcja Historia pozwala przeglądać wcześniejsze aktywności pojazdu w konkretnym dniu lub w okresie siedmiu dni.

Funkcja Historia jest dostępna w kilku miejscach.

Dostęp do funkcji Historia na Mapie na żywo

Dostęp do funkcji Historia na karcie Historia

Dostęp do funkcji Historia w raportach

Dostęp do funkcji Historia na Mapie na żywo

Mapa na żywo umożliwia dostęp do funkcji Historia na trzy sposoby:

access-replay.png

W widoku listy Stan pojazdu kliknij trzy kropki obok odpowiedniego pojazdu, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię.

Live_map_vehicle_balloon.png

Wybierz pojazd na Mapie na żywo, a następnie wybierz opcję Historia.

Live_map_vehicle_context_menu.png

W menu kontekstowym kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Mapa na żywo, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię.

Dostęp do funkcji Historia na karcie Historia

Replay_Tab.jpeg

Na stronie Historia wybierz pojazdy lub kierowców, których historię chcesz wyświetlić.

W kolumnie Pojazd kliknij przycisk Historia obok pojazdu lub kierowcy. Aby dodać kolejne pojazdy lub kierowców, zaznacz pola wyboru obok nich, a następnie kliknij przycisk Historia. W oknie historii można wyświetlić maksymalnie pięć pojazdów lub kierowców.

Dostęp do funkcji Historia w raportach

Replay_Reports.png

Historia jest dostępna bezpośrednio w raportach dziennych, raportach z przekroczenia prędkości oraz raportach incydentów dotyczących ostrej jazdy. Dostępne dane historyczne pojawiają się w sekcji wyników w raporcie.

Kliknij łącze Historia obok zdarzenia, które chcesz wyświetlić.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 15 z 36