Pulpit wskaźników

Pulpit wskaźników przedstawia informacje o wydajności floty i umożliwia porównania z normami firmy i innymi kierowcami. Znajdują się na nim najważniejsze metryki związane z pojazdami, kierowcami i grupami w firmie. Ponadto na ogólnym pulpicie wskaźników można wyświetlać wyniki dla całej floty lub dla wybranej grupy.

Pulpit_Reaveal.png

Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych metrykach, kliknij tutaj. Możesz też czytać dalej, aby dowiedzieć się więcej o podstawowych funkcjach pulpitu wskaźników, w tym o sposobie tworzenia własnych pulpitów.

Aby przystępniej omówić pulpit wskaźników, podzieliliśmy jego funkcje na następujące sekcje:

 


Podstawowe kryteria i narzędzia pulpitu wskaźników

Dla pulpitów wskaźników dostępne są różne podstawowe opcje i narzędzia:

Pierwsza pozycja to lista rozwijana z predefiniowanymi pulpitami wskaźników (patrz następna sekcja) i łączem "Utwórz nowy pulpit wskaźników". Gdy pierwszy raz zalogujesz się i wyświetlisz pulpit wskaźników, widoczne będą tylko te opcje. Gdy utworzysz i zapiszesz pulpity nawigacyjne, pojawią się one na liście. Więcej informacji o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych znajdziesz w sekcji 5 (poniżej). Aby wybrać jeden z predefiniowanych lub zapisanych pulpitów wskaźników, kliknij listę rozwijaną i wybierz. Strony odświeży się, aby wyświetlić wyniki pulpitu wskaźników.

Następna opcja umożliwia wybranie, czy pulpit wskaźników ma dotyczyć całej floty, czy wybranej grupy. Kliknij strzałkę i wybierz z wyświetlonej listy. Domyślnie wybrana jest cała flota.

Kolejne elementy dotyczą aktualnie wyświetlanego pulpitu wskaźników. Możesz edytować pulpitu, nadać mu nazwę, wyeksportować go do programu Excel jako plik CSV albo wydrukować.

 


Predefiniowane pulpity wskaźników

Dostępnych jest sześć predefiniowanych pulpitów wskaźników:

 1. Zarządzanie — przegląd (widok domyślny)
 2. Bezpieczeństwo
 3. Paliwo
 4. Lista płac
 5. Zarządzanie flotą
 6. Działalność operacyjna

Przygotowaliśmy je, aby ułatwić Ci poznanie sposobu działania pulpitów wskaźników. Wszystkie można edytować, więc możesz dostosować je do swoich potrzeb. Jeśli chcesz utworzyć całkiem nowy pulpit wskaźników, zapoznaj się z sekcją 5 (poniżej).

Wskazówka— Verizon Connect będzie pamiętać Twój ostatni zbiór kryteriów. Gdy przejdziesz do innej sekcji lub wylogujesz się, po powrocie zobaczysz ostatnio wyświetlany pulpit.

 


Dostosowywanie wzorców

Jeśli chcesz dostosować wzorce swojej firmy, kliknij łącze "Moje wzorce" w prawym górny rogu pulpitu wskaźników. Zostanie otwarta strona Moje wzorce. Możesz na niej zdefiniować parametry odpowiadające polityce i praktyce biznesowej Twojej firmy. Będą one odzwierciedlone na wszystkich kafelkach metryk na pulpicie wskaźników. Aby dowiedzieć się więcej o wzorcach, kliknij tutaj.

 


Typy wykresów (kafelki)

Dostępne są różne widoki typów wykresów (kafelków):

 

Ranking

Metryka_Ostra_jazda.png

Metryka_Ranking_Przekroczenie_prędkości.png

 

Trend

Metryka_Trend_Przekroczenie_prędkości.png

 

Wskaźnik

Metryka_Czas_biegu_jałowego_razem.png

 


Tworzenie/dostosowywanie pulpitu wskaźników

Aby w pełni korzystać z możliwości tego narzędzia Verizon Connect, musisz utworzyć co najmniej jeden własny pulpit wskaźników. Pulpity wskaźników pozwalają skupić się na określonych aspektach działania floty i sygnalizować wszelkie potencjalne nieprawidłowości.

Możliwość tworzenia pulpitów wskaźników nie jest dostępna na wszystkich kontach. Aby omówić dostępne opcje, skontaktuj się z obsługą klienta lub swoim opiekunem klienta. Gdy masz dostęp do tej funkcji, możesz utworzyć własny pulpit wskaźników w następujący sposób:

1. Utwórz pulpit wskaźników

Jak wspomniano w sekcji 1 (powyżej), na pierwszej liście rozwijanej oprócz predefiniowanych pulpitów wskaźników znajduje się opcja "Utwórz nowy pulpit wskaźników". Po jej wybraniu zostanie wyświetlony następujący widok:

Wpisz tutaj nazwę pulpitu wskaźników i kliknij przycisk "Zapisz".

Jeśli chcesz udostępnić pulpit wskaźników, kliknij pole "Udostępnij ten pulpit wskaźników", aby rozwinąć opcje:

Tutaj możesz udostępnić pulpit wskaźników innym użytkownikom lub grupom: Zaznacz pola po lewej i kliknij "Zapisz".

Jeśli w którymś momencie stwierdzisz, że nie chcesz tworzyć nowego pulpitu wskaźników, kliknij "x" w prawym górnym rogu, aby zamknąć okienko i wrócić do widoku oryginalnego pulpitu wskaźników.

Każdy pulpit wskaźników musi mieć unikalną nazwę. Jeśli spróbujesz użyć nazwy powiązanej z już istniejącym pulpitem wskaźników, nowy pulpit nie zostanie zapisany i pojawi się monit o wpisanie innej nazwy. Dopóki tego nie zrobisz, nie możesz przejść dalej.

Po zapisaniu strona odświeży się i pojawi się nowy pusty pulpit wskaźników. Następnie musisz utworzyć kafelki na podstawie metryk, które chcesz monitorować.

2. Dodaj kafelki

Do pulpitu wskaźników możesz dodać maksymalnie 12 kafelków. Aby przejść dalej, kliknij przycisk "Dodaj kafelek". Po kliknięciu kafelek obróci się, pokazując panel kryteriów.

Aby utworzyć nowy kafelek, wykonaj następujące czynności:

 1. Metryka — z listy rozwijanej wybierz metrykę, którą chcesz wyświetlać. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych metrykach, kliknij tutaj.
 2. Typ wykresu — wybierz jeden z trzech typów wykresów z pierwszej listy rozwijanej.
 3. Typ wykresu (tylko Ranking) — w przypadku wszystkich kafelków rankingu innych niż Przekroczenie prędkości, możesz wybrać jedną z następujących opcji wyświetlanych wyników:
  • 10 pierwszych
  • 50 pierwszych
  • 10 ostatnich
  • 50 ostatnich
 4. Pokaż — filtrowanie pokazywanych wyników za pomocą jednej z następujących wartości (odrębne opcje są dostępne dla rankingu Przekroczenie prędkości):
  • Średnio dziennie
  • Razem dziennie
  • Średnio na pojazd
  • Razem na pojazd
  • Średnio na kierowcę
  • Razem na kierowcę
 5. Czas — wybierz ramy czasowe z następujących opcji (różne kafelki na pulpicie wskaźników mogą pokazywać różne kombinacje ram czasowych):
  • Dzisiaj
  • Wczoraj
  • Poprzednie siedem dni / ostatnie 7 dni
  • Poprzedni tydzień roboczy
  • Ten tydzień
  • Poprzedni tydzień / ostatni tydzień
  • Dwa tygodnie temu
  • Trzy tygodnie temu
  • Cztery tygodnie temu
  • Ten miesiąc
  • Ostatnie 28 dni
  • Poprzednie 30 dni
  • Poprzedni miesiąc
  • Ten kwartał
  • Poprzednie 90 dni
  • Poprzednie 3 miesiące
  • Niestandardowe
 6. Ukryj dni — wybierz jeden lub więcej dni tygodnia, zaznaczając odpowiednie pola. Metryka będzie wyświetlać wyniki na podstawie tych dni niezależnie od czasu trwania.
 7. Anuluj — kliknij ten przycisk, jeśli chcesz anulować tworzenie nowego kafelka.
 8. Zapisz — kliknij ten przycisk, aby zapisać kafelek. Po zapisaniu kafelek obróci się i widoczna będzie aktywna metryka.

Edytowanie kafelków

Po zapisaniu każdy element kafelka można edytować. Aby to zrobić, kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu kafelka, który chcesz edytować. Kafelek obróci się i możesz wprowadzić zmiany. Jeśli chcesz wrócić do ostatniej zapisanej wersji, kliknij przycisk "Anuluj". Jeśli chcesz zapisać zmiany, kliknij "Zapisz". W obu przypadkach kafelek obróci się i pokaże metrykę (ze zmianami, jeśli zostały wprowadzone).

Usuwanie kafelków

Po zapisaniu kafelka pojawia się przycisk "Usuń". Po jego kliknięciu kafelek zostanie usunięty z pulpitu wskaźników. Jeśli zechcesz przywrócić kafelek, musisz utworzyć go od nowa.

Usuwanie pulpitu wskaźników

Jeśli chcesz usunąć cały pulpit wskaźników, najpierw musisz wybrać go z listy rozwijanej na górze strony (patrz sekcja 1). Następnie kliknij przycisk "Edytuj" na pasku narzędzi. Wyświetlone zostanie okienko, w którego lewej dolnej części będzie niebieskie łącze "Usuń pulpit wskaźników". Jeśli na pewno chcesz usunąć pulpit, kliknij to łącze. Jeśli nie, kliknij "x" w prawym górnym rogu. Spowoduje to zamknięcie okienka i powrót do widoku pulpitu wskaźników.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 12