Preferencje konta

Przegląd

Jeśli jesteś administratorem, w sekcji Preferencje konta w obszarze Moje konto możesz zarządzać ustawieniami użytkowników i konta Reveal.

Zwykli użytkownicy systemu Reveal mogą zmieniać domyślne ustawienia na swoich kontach, ale nie w odniesieniu do całego konta Reveal.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Preferencje konta, wybierz kolejno opcje Profil konta > Moje konto. W menu Moje konto kliknij opcję Preferencje konta.
Aby wyświetlić dostępne opcje poszczególnych funkcji, kliknij opcję Rozwiń. Aby zastosować zmiany, kliknij opcję Zapisz.

 

Opcje wyświetlania

Początkowe położenie na mapie
Początkowe położenie na mapie jest domyślną lokalizacją mapy pokazywaną po otwarciu Mapy na żywo lub utworzeniu nowego miejsca. Aby zmienić domyślną lokalizację, w polu Początkowe położenie na mapie wpisz adres i naciśnij klawisz Enter. Wybierz adres z listy Pasujące miejsca / adres.

Pojazd i kierowca
W tej sekcji możesz dostosować sposób wyświetlania kierowców i pojazdów na etykietach i w dymkach na Mapie na żywo.
Aby wybrać sposób wyświetlania kierowców, otwórz menu Wyświetl kierowcę jako i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Imię i nazwisko: wyświetla imię kierowcy, a następnie jego nazwisko.
 • Numer kierowcy: wyświetla numer kierowcy. Jeśli kierowca nie ma numeru, zamiast niego wyświetlana jest opcja „Nazwisko i imię”.
 • Nazwisko i imię: wyświetla nazwisko kierowcy, a następnie jego imię.

Aby wybrać sposób wyświetlania pojazdów na etykietach i w dymkach na Mapie na żywo, otwórz menu Wyświetl pojazd jako i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Nazwa pojazdu: wyświetla nazwę pojazdu.
 • Numer pojazdu: wyświetla numer pojazdu.
 • Numer rejestracyjny: wyświetla numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli pojazd nie ma numeru rejestracyjnego, zamiast niego wyświetlana jest nazwa.

 

Ustawienia regionalne

W tej sekcji możesz wybrać domyślne ustawienia następujących elementów:

 • Strefa czasowa: jeśli siedziba firmy znajduje się w jednej strefie czasowej, a biuro — w innej, możesz wybrać, której chcesz używać. Czasy — na przykład w trybie Powtórz i Mapa na żywo — wyświetlane są w wybranej strefie czasowej.
 • Jednostki oszczędności paliwa: wybierz jednostki odpowiednie dla regionu.
 • Region: metryki, takie jak odległość i data, wyświetlane są w formacie stosowanym w wybranym kraju.
 • Język: system Reveal wyświetlany jest w wybranym języku.

 

Opcje ogólne

Ustawienia związane z ograniczeniami prędkości, biegiem jałowym i kategoriami stref Geofence.

Definicja ograniczenia prędkości
Wybierz, czy limity prędkości mają być pokazywane jako Ograniczenie prędkości (prawne ograniczenie prędkości na drodze), czy jako Prędkość na drodze (średnia prędkość na drodze). Jeśli wybierzesz opcję Oba, używane będzie prawne ograniczenie prędkości, gdy tylko będzie dostępne. Gdy informacja o prawnym ograniczeniu prędkości nie jest dostępna, zamiast tego używana jest prędkość na drodze.

Czas biegu jałowego

 • Minimalny czas na biegu jałowym: wybierz minimalny czas, który ma być uznawany za czas pracy na biegu jałowym. Na przykład jeśli wybierzesz dwie minuty, czas pracy silnika pojazdu na biegu jałowym krótszy niż dwie minuty będzie raportowany jako ruch.
 • Które postoje chcesz uwzględnić? Jeśli wybierzesz ustawienie Postoje zarówno przy zapłonie wyłączonym, jak i na biegu jałowym, czasy biegu jałowego silnika dłuższe niż minimalny czas na biegu jałowym będą uważane za postoje. Jeśli wybierzesz ustawienie Postoje tylko przy zapłonie wyłączonym, przypadki pracy silnika na biegu jałowym nie będą uznawane za postoje.
 • Ukryj postoje krótsze niż: wybierz minimalny czas, który ma być uznawany za postój. Na przykład jeśli wybierzesz dwie minuty, postój krótszy niż dwie minuty raportowany będzie jako ruch.

Kategorie
W tej sekcji możesz zmieniać domyślne kategorie sugerowanych stref Geofence dla domów pracowników, lokalizacji biur i stacji paliw. Propozycje opierają się na czynnikach takich jak rodzaj lokalizacji i godziny parkowania.

 

Założenia dotyczące kosztów

W tej sekcji możesz wybrać domyślne koszty, jakie mają być używane w raportach i na pulpicie wskaźników.

 • Domyślny koszt na godzinę: wprowadź stawkę godzinową kierowcy. Możesz to zmienić dla poszczególnych kierowców, kiedy ich tworzysz lub edytujesz.
 • Domyślny koszt na milę: wprowadź domyślny koszt pojazdu w przeliczeniu na milę/kilometr. Możesz to zmienić w oknie Edytuj pojazd.

 

Ustawienia godzin pracy

W tej sekcji możesz wybrać domyślne kryteria początku i końca dnia pracy w raportach i na pulpicie wskaźników.

Kryteria początkowe obliczania godzin pracy

 • Początek pierwszej podróży: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika.
 • Przybycie na pierwszy postój: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia na miejsce.
 • Czynność na miejscu: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia do zapisanego miejsca (lub strefy Geofence).

Kryteria końcowe obliczania godzin pracy

 • Koniec ostatniej podróży: czas zakończenia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika.
 • Wyjazd z ostatniego postoju: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z miejsca.
 • Czynność na miejscu: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z zapisanego miejsca (lub strefy Geofence).

Ignoruj początek i koniec podróży
Wybierz, czy zignorować określoną część podróży na początku lub końcu dnia. Można wybrać ignorowanie odległości podróży krótszych niż 1, 3 lub 6 mil lub odpowiadających im odległości w kilometrach.

 

Opcje mobilne

W tej sekcji możesz edytować domyślne ustawienia kierowców na potrzeby aplikacji Reveal ELD LogBook.

 • Zgodność z ELD
  Jeśli organizacja zachowuje zgodność z ELD, wybierz opcję Tak. Kierowcy muszą zainstalować na urządzeniach aplikację mobilną Reveal ELD. W oknie Edytuj kierowcę/technika, w części Administratorzy możesz zmienić te ustawienia w odniesieniu do poszczególnych kierowców.
  Jeśli zmienisz to ustawienie, zmiany zostaną zastosowane do wszystkich kierowców.
 • Domyślny zestaw reguł
  Wybierz jeden z następujących zestawów reguł ELD (więcej opcji jest dostępnych, gdy organizacja nie jest zgodna z ELD):
  Własność federalna
  Federalne — zwolnienie dla pól naftowych
  Pasażer federalny
  Federal No 30 min Break (dotyczy ładunków ponadgabarytowych i ponadnormatywnie ciężkich)
  Własność Kalifornii
  Pasażer Kalifornii
 • Cykl reguł: wybierz 7 dni (60 godzin) lub 8 dni (70 godzin).
 • Godzina rozpoczęcia: wybierz domyślną godzinę rozpoczęcia pracy dla wszystkich kierowców. Jest to godzina rozpoczęcia używana dla wszystkich kierowców na kartach Wykres oraz Zdarzenia i postoje na ekranie Dziennik stanów w aplikacji mobilnej LogBook. Można zmienić godzinę rozpoczęcia dla poszczególnych kierowców, wybierając kolejno opcje Administrator > Kierowcy > Lista kierowców > Edytuj kierowcę > Opcje mobilne.
 • Domyślna strefa czasowa kierowcy: wybierz domyślną strefę czasową.
 • Numer DOT: wprowadź numer USDOT firmy.
 • Nazwa przewoźnika: wprowadź nazwę przewoźnika/firmy.
 • Terminal macierzysty przewoźnika: wpisz główny adres firmy.
 • Asortyment: wprowadź asortyment w obrocie firmy.

 

Ustawienia aplikacji Driver

W tej sekcji możesz wybrać, które z następujących opcji będą dostępne dla użytkowników aplikacji Reveal Driver:

 • Przypisanie pojazdu
 • Pokaż postoje
 • Pokaż karty wyników
 • Pokaż tablice wyników

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 100