Preferencje konta

Przegląd

Jeśli jesteś administratorem, w sekcji Preferencje konta w obszarze Moje konto możesz zarządzać ustawieniami użytkowników i konta Reveal.

Zwykli użytkownicy systemu Reveal mogą zmieniać domyślne ustawienia na swoich kontach, ale nie w odniesieniu do całego konta Reveal.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Preferencje konta, wybierz kolejno opcje Profil konta > Moje konto. W menu Moje konto kliknij opcję Preferencje konta.

Aby wyświetlić dostępne opcje poszczególnych funkcji, kliknij opcję Rozwiń. Aby zastosować zmiany, kliknij opcję Zapisz.

Opcje wyświetlania

Początkowe położenie na mapie

Początkowe położenie na mapie jest domyślną lokalizacją na mapie pokazywaną po otwarciu Mapy na żywo lub utworzeniu nowego miejsca. Aby zmienić domyślną lokalizację, w polu Początkowe położenie na mapie wpisz adres i naciśnij klawisz Enter. Wybierz adres z listy Pasujące miejsca / adres.

Pojazd i kierowca

W tej sekcji możesz dostosować sposób wyświetlania kierowców i pojazdów w etykietach i dymkach na Mapie na żywo.

Aby wybrać sposób wyświetlania kierowców, otwórz menu Wyświetl kierowcę jako i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Imię i nazwisko: wyświetlane jest imię kierowcy, a następnie jego nazwisko.

 • Numer kierowcy: wyświetlany jest numer kierowcy. Jeśli kierowca nie ma numeru, zamiast niego wyświetlana jest opcja „Nazwisko i imię”.

 • Nazwisko i imię: wyświetlane jest nazwisko kierowcy, a następnie jego imię

Aby wybrać sposób wyświetlania pojazdów w etykietach i dymkach na Mapie na żywo, otwórz menu Wyświetl pojazd jako i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Nazwa pojazdu: wyświetlana jest nazwa pojazdu

 • Numer pojazdu: wyświetlany jest numer pojazdu

 • Numer rejestracyjny: wyświetlany jest numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli pojazd nie ma numeru rejestracyjnego, zamiast niego wyświetlana jest nazwa.

Ustawienia regionalne

W tej sekcji możesz wybrać domyślne ustawienia następujących elementów:

 • Strefa czasowa: jeśli siedziba firmy znajduje się w jednej strefie czasowej, a biuro — w innej, możesz wybrać, której chcesz używać. Godziny (na przykład w widokach PowtórzMapa na żywo) wyświetlane są w wybranej strefie czasowej.

 • Jednostki zużycia paliwa: wybierz jednostki odpowiednie dla regionu.

 • Region: metryki, takie jak odległość i data, wyświetlane są w formacie stosowanym w wybranym kraju.

 • Język: system Reveal wyświetlany jest w wybranym języku.

Opcje ogólne

Ustawienia związane z ograniczeniami prędkości, biegiem jałowym i kategoriami stref Geofence.

Definicja ograniczenia prędkości

Wybierz, aby uwzględnić limity prędkości jako Ograniczenie prędkości (prawne ograniczenie prędkości na drodze) oraz Prędkość na drodze (średnia prędkość na drodze). Jeśli wybierzesz opcję Oba, używane będzie ograniczenie prędkości, gdy tylko będzie dostępne. Gdy informacja o prawnym ograniczeniu prędkości nie jest dostępna, zamiast tego używana jest prędkość na drodze.

Czas biegu jałowego

 • Minimalny czas trwania biegu jałowego: wybierz minimalny czas, który ma być uznawany za czas pracy na biegu jałowym. Na przykład jeśli wybierzesz dwie minuty, czas pracy silnika pojazdu na biegu jałowym krótszy niż dwie minuty będzie raportowany jako ruch.

 • Które zatrzymania chcesz uwzględnić? Jeśli wybierzesz ustawienie Zatrzymania zarówno przy zapłonie wyłączonym, jak i na biegu jałowym, czasy biegu jałowego silnika dłuższe niż Minimalny czas trwania biegu jałowego będą uważane za zatrzymania. Jeśli wybierzesz ustawienie Zatrzymania tylko przy zapłonie wyłączonym, zdarzenia pracy silnika na biegu jałowym nie będą uznawane za zatrzymania.

 • Ukryj zatrzymania krótsze niż: wybierz minimalny czas, który ma być uznawany za zatrzymanie. Na przykład jeśli wybierzesz dwie minuty, postój krótszy niż dwie minuty raportowany będzie jako ruch.

Kategorie

W tej sekcji możesz zmieniać domyślne kategorie „Sugerowane strefy Geofence” dla domów pracowników, lokalizacji biurstacji paliwowych. Propozycje opierają się na czynnikach takich jak rodzaj lokalizacji i godziny parkowania.

Założenia dotyczące kosztów

W tej sekcji możesz wybrać domyślne koszty, jakie mają być używane w Raportach i na Pulpicie wskaźników.

 • Domyślny koszt na godzinę: wprowadź stawkę godzinową kierowcy. Możesz to zastąpić dla poszczególnych kierowców, kiedy ich tworzysz lub edytujesz.

 • Domyślny koszt na milę: wprowadź domyślny koszt pojazdu w przeliczeniu na milę/kilometr. Możesz to zastąpić w oknie Edytuj pojazd.

Ustawienia godzin pracy

W tej sekcji możesz wybrać domyślne kryteria początku i końca dnia pracy w Raportach i na Pulpicie wskaźników.

Kryteria początkowe obliczania godzin pracy

 • Początek pierwszej podróży: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika

 • Przybycie na pierwszy postój: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia na miejsce

 • Czynność w miejscu: czas rozpoczęcia oblicza się na podstawie przybycia do zapisanego miejsca (lub strefy Geofence)

Kryteria końcowe obliczania godzin pracy

 • Koniec ostatniej podróży: czas zakończenia oblicza się na podstawie stanu zapłonu silnika

 • Wyjazd z ostatniego postoju: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z miejsca

 • Czynność w miejscu: czas zakończenia oblicza się na podstawie wyjazdu z zapisanego miejsca (lub strefy Geofence)

Ignoruj początek i koniec podróży

Wybierz, czy zignorować określony fragment podróży na początku lub na końcu dnia. Można wybrać ignorowanie odległości podróży krótszych niż 1, 3 lub 6 mil lub odpowiadających im odległości w kilometrach (km).

Ustawienia aplikacji Driver

W tej sekcji możesz wybrać, które z następujących opcji będą dostępne dla użytkowników aplikacji Reveal Driver:

 • Przypisanie pojazdu

 • Pokaż zatrzymania

 • Pokaż karty wyników

 • Pokaż tablice wyników


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 18 z 105