Preferencje użytkownika

W sekcji Preferencje użytkownika w menu Moje konto możesz zarządzać takimi ustawieniami, jak opcje wyświetlania, ustawienia regionalne i informacje osobiste. Wprowadzane tutaj zmiany wpływają tylko na Twoje konto. Jeśli jesteś administratorem, masz również dostęp do opcji Preferencje konta. Administratorzy mogą nadpisać preferencje użytkownika własnymi.

Aby uzyskać dostęp do sekcji Preferencje użytkownika, wybierz kolejno opcje Profil konta > Moje konto. W menu Moje konto kliknij opcję Preferencje użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do opcji poszczególnych funkcji, kliknij opcję Rozwiń. Aby zastosować zmiany, kliknij opcję Zapisz.

Opcje wyświetlania

Początkowe położenie na mapie

Początkowe położenie na mapie jest domyślną lokalizacją na mapie pokazywaną po otwarciu Mapy na żywo lub utworzeniu nowego miejsca. Aby zmienić domyślną lokalizację, w polu Początkowe położenie na mapie wpisz adres i naciśnij klawisz Enter. Wybierz adres z listy Pasujące miejsca / adres.

Strona docelowa

Strona docelowa to pierwsza strona widoczna po zalogowaniu się do systemu Reveal. Aby zmienić stronę docelową, otwórz listę rozwijaną i wybierz preferowaną opcję.

Uwaga

Wybranie opcji „Domyślnie” spowoduje wyświetlenie strony nawigacyjnej systemu Reveal.

02-default.PNG

Pojazd i kierowca

04-label_ALL.png

W tej sekcji możesz dostosować sposób wyświetlania kierowców i pojazdów na etykietach i w dymkach.

Aby wybrać sposób wyświetlania kierowców, otwórz listę i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Imię i nazwisko: Wyświetlane jest imię kierowcy, a następnie jego nazwisko.

 • Numer kierowcy: wyświetla numer kierowcy. Jeśli kierowca nie ma numeru, zamiast niego wyświetlana jest opcja „Nazwisko i imię”.

 • Nazwisko i imię: Wyświetlane jest nazwisko kierowcy, a następnie jego imię

UK_US_1.png

Aby wybrać sposób wyświetlania pojazdów, otwórz listę i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Nazwa pojazdu: Wyświetlana jest nazwa pojazdu

 • Numer pojazdu: Wyświetlany jest numer pojazdu

 • Numer rejestracyjny: wyświetla numer rejestracyjny pojazdu. Jeśli pojazd nie ma numeru rejestracyjnego, zamiast niego wyświetlana jest nazwa.

 • Pokaż wyjątki ograniczeń prędkości na mapie na żywo i w raportach: Zaznacz pole wyboru, aby wyróżnić zdarzenia dotyczące nadmiernej prędkości, w których przekroczono parametry wzorca.

Ustawienia regionalne

W tej sekcji możesz wybrać domyślne ustawienia następujących elementów:

 • Strefa czasowa: jeśli siedziba firmy znajduje się w jednej strefie czasowej, a biuro — w innej, możesz wybrać, której chcesz używać w całym systemie Reveal. Godziny (na przykład w widokach Powtórz i Mapa na żywo) wyświetlane są odpowiednio do wybranej strefy czasowej.

 • Region: metryki, takie jak odległość i data, wyświetlane są w formacie stosowanym w wybranym kraju.

 • Język: system Reveal wyświetlany jest w wybranym języku.

Ustawienia powiadomień

EN_3.png

W odniesieniu do każdej kategorii alertu użyj pól wyboru, aby wybrać następujące opcje:

 • Plakietka powiadomienia: czerwona plakietka jest wyświetlana nad odpowiednią ikoną

 • Powiadomienie w okienku wyskakującym: wyświetla wyskakujący dymek u dołu ekranu. Tymczasowe okienko wyskakujące znika po 15 sekundach, a stacjonarne okienko wyskakujące pozostaje na ekranie aż do jego zamknięcia.

 • Dźwięk: Po otrzymaniu powiadomienia odtwarzany jest dźwięk.

Założenia dotyczące kosztów

Domyślne koszty paliwa używane są w raportach do obliczania wydajności i kosztów paliwa. Wprowadź domyślny koszt za litr/galon benzyny bezołowiowej i oleju napędowego.

Dane osobowe

W tej sekcji możesz edytować następujące informacje:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Nazwa użytkownika: taka sama, jak Twój adres e-mail. Zmiana tej nazwy użytkownika spowoduje zmianę adresu e-mail używanego do logowania się do systemu Reveal. Powiadomienia e-mail będą wysyłane na nowy adres.

 • ID pracownika

 • Numer telefonu


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 16 z 52