Tworzenie integracji z własną kartą paliwową

Jeśli współpracujesz z dostawcą paliwa, który nie jest dostępny w opcji Marketplace, w systemie Reveal można utworzyć integrację z własną kartą paliwową. Przed rozpoczęciem należy pamiętać, że do wdrożenia tej integracji będzie potrzebny inżynier oprogramowania lub programista zewnętrzny.

W tym artykule:

 1. Tworzenie własnej integracji z kartą paliwową
 2. Ponowne wysyłanie poświadczeń FTP

Tworzenie własnej integracji z kartą paliwową

Aby utworzyć własną integrację z kartą paliwową:

 1. W menu Profil użytkownika wybierz kolejno opcje Marketplace > Integracje partnerskie.
 2. Na stronie Integracje partnerskie kliknij opcję ZACZYNAMY. PL_1.png
 3. W okienku Kroki integracji wybierz łącze wytyczne dla programistów, aby pobrać wytyczne dotyczące integracji. PL_2.png
 4. Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby sformatować plik transakcji wykonanych przy użyciu karty paliwowej.
 5. W formularzu integracji wprowadź nazwę dostawcy paliwa. PL_3.png
 6. Wprowadź numer konta u dostawcy paliwa. Musi on być zgodny z numerem konta wprowadzonym w pliku FTP.
  Jeśli nie znasz numeru konta u dostawcy, możesz użyć dowolnego numeru, aby rozpocząć integrację. Numer w pliku FTP musi się jednak zgadzać z numerem wprowadzonym w tym miejscu.
 7. Wprowadź adres e-mail programisty.
 8. Kliknij polecenie WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
  Użytkownik i programista otrzymają wiadomość e-mail z poświadczeniami FTP oraz wytycznymi dla programistów. W czasie gdy programista będzie konfigurować integrację przy użyciu poświadczeń FTP i wytycznych, będzie można dodać własne karty paliwowe.
 9. Kliknij polecenie DODAJ KARTY PALIWOWE. PL_4.png

 10. Uzupełnij pole ID karty paliwowej. Podczas dodawania identyfikatora karty paliwowej należy użyć następującego formatu: numer konta, łącznik (-), pięć ostatnich cyfr numeru karty paliwowej.

  PL_5.png
 11. Uzupełnij pole Nazwa pojazdu.
 12. Kliknij polecenie ZAPISZ.

Ponowne wysyłanie poświadczeń FTP

Aby ponownie wysłać poświadczenia dotyczące tego samego konta:

 1. Wypełnij formularz integracji we wcześniej opisany sposób.
 2. Kliknij polecenie WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
 3. W oknie dialogowym kliknij polecenie WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
  Użytkownik i programista otrzymają wiadomość e-mail z poświadczeniami FTP oraz wytycznymi dla programistów.PL_6.png

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 35