Przypisywanie kluczy zbliżeniowych do kierowców

Kierowcy mogą przypisywać się do pojazdów za pomocą kluczy zbliżeniowych z ID kierowcy.

Możesz zobaczyć, które klucze zbliżeniowe są przypisane do poszczególnych kierowców na liście kierowców.

Klucz zbliżeniowy można przypisać tylko do jednego kierowcy, ale kierowca może mieć wiele kluczy zbliżeniowych.

Przejdź do przodu do:

 

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że dysponujesz niezbędnymi kluczami zbliżeniowymi dla swojej floty. Każdy klucz zbliżeniowy ma unikalny numer (ID klucza zbliżeniowego). Przypisz klucz zbliżeniowy do kierowcy i zanotuj numer, który podasz.

 

Przypisywanie kluczy zbliżeniowych do kierowcy

Aby przypisać klucze zbliżeniowe do kierowcy:

  1. Na stronie Administrator otwórz Listę kierowców.
  2. Aby edytować kierowcę, kliknij ikonę Pencil.png (Edytuj).
  3. W oknie dialogowym Edycja kierowcy, w obszarze ID klucza zbliżeniowego, wybierz polecenie Dodaj.
  4. W polu Zarządzanie ID klucza zbliżeniowego wprowadź ID klucza zbliżeniowego.
    Add_Key_fob.png
    ID klucza zbliżeniowego może mieć długość 8, 12 lub 16 cyfr. Jeśli ID klucza zbliżeniowego ma 12 znaków, powinien on zaczynać się od 4 zer. Jeśli ID ma 16 znaków, powinien on zaczynać się od 2 liter i 4 zer. Znaki mogą być cyframi (od 0 do 9) lub wielkimi literami (od A do F).
  5. Kliknij przycisk GOTOWE.

 

Wyświetlanie kluczy zbliżeniowych przypisanych do kierowców

Driver_ID_Driver_list.png

Aby zobaczyć, jakie klucze zbliżeniowe są przypisane do kierowców, przejdź do strony Administrator > Lista kierowców.

 

Wyświetlanie historii przypisań pojazdu

Kiedy kierowca używa klucza zbliżeniowego do przypisania pojazdu do siebie, przypisanie może być widoczne na karcie Historia przypisań kierowcy strony Edycja pojazdu dotyczącej tego pojazdu.

Vehicle_Assignment.png

W kolumnie SPOSÓB TWORZENIA zobaczysz opcję „Urządzenie” odnośnie do przypisań dokonanych za pomocą klucza zbliżeniowego.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 39 z 72