Usuwanie przypisania klucza zbliżeniowego

Aby przypisać klucz zbliżeniowy do innego kierowcy, należy usunąć aktualne przypisanie.

Aby usunąć klucze zbliżeniowe przypisane do kierowcy:

  1. Na stronie Administrator otwórz Listę kierowców.
  2. Aby edytować kierowcę, kliknij ikonę Pencil.png (Edytuj).
  3. W oknie dialogowym Edycja kierowcy, w polu ID klucza zbliżeniowego kliknij strzałkę.
    Zostanie wyświetlona lista przypisanych identyfikatorów kluczy zbliżeniowych.
    KeyFob_Open.png
  4. Aby usunąć ID klucza zbliżeniowego, kliknij X obok ID.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 24