Generowanie raportu dot. pracowników w Planerze zleceń

Raport dot. pracowników w Planerze zleceń pozwala przejrzeć pracę ukończoną przez pracowników, aby móc rozpoznać obszary do poprawienia.

Aby wygenerować taki raport, wybierz opcję Raporty na pasku zadań u góry strony i wybierz Planer zleceń pracownika.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Treść raportu

Raport przedstawia pełną historię czynności wykonywanych przez pracowników na miejscu i poza nim, bazując na informacjach z aplikacji Reveal Field i lokalizatora pojazdu firmy Reveal, takich jak:

 • Dane kontaktowe: adres klienta i nazwisko osoby do kontaktu
 • Szczegóły zadania: kod zadania i zadanie do wykonania
 • Zaplanowany czas: zaplanowany czas rozpoczęcia i zakończenia
 • Stan W drodze (pracownicy): czas, kiedy pracownik wybiera opcję „W drodze” w aplikacji mobilnej.
 • Stan Rozpoczęto (pracownicy): czas, kiedy pracownik wybiera opcję „Start” w aplikacji mobilnej.
 • Stan Zakończono (pracownicy): czas, kiedy pracownik wybiera opcję „Koniec” w aplikacji mobilnej.
 • Czas na miejscu (GPS pojazdu): dowolny czas, kiedy pojazd pracownika jest w odległości do 30 metrów od adresu kontaktu, uznaje się za czas na miejscu nawet wtedy, gdy pracownik przyjedzie wcześniej lub odjedzie później. Jest to monitorowane przez lokalizator pojazdu.
 • Czas poza miejscem (GPS pojazdu): dowolny czas, kiedy pojazd pracownika jest w odległości większej niż 30 metrów od adresu kontaktu, uznaje się za czas poza miejscem. Jest to monitorowane przez lokalizator pojazdu i obejmuje czas dojazdu na miejsce, czas wymagany w celu zdobycia części itp.

Raport dot. techników (w planerze) służy do uzyskania przeglądu stanu zadania (na podstawie aktualizacji, które pracownik wprowadza przy użyciu aplikacji mobilnej).

Scheduler_Report_Status_Overview.png

Monitorowanie całego czasu spędzanego na miejscu i poza nim, od momentu, gdy pracownik wybierze stan W drodze w aplikacji mobilnej lub włączy zapłon samochodu.

Tracked_Time_Overview.png

Kwestie wymagające uwagi

 • Informacje dotyczące kontaktu, zadania i stanów pracownika z aplikacji mobilnej wyświetlane będą dla wszystkich pracowników.
 • Informacje dotyczące kolumn GPS pojazdu pokazywane będą tylko dla pracowników, który są przypisani do pojazdu w systemie Reveal.
 • Ze względów rozliczeniowych ważne jest, aby pracownicy używali aplikacji mobilnej do rejestrowania prawidłowych zmian stanu zadania, w przeciwnym razie może to wpłynąć na obliczenia czasu na miejscu i poza nim.
  • Jeśli przypisany pracownik nie wybierze stanu W drodze w aplikacji mobilnej, czas GPS pojazdu pokaże tylko 30 minut przed wybraniem przez pracownika stanu Rozpoczęto. To może wpłynąć na obliczony łączny czas poza miejscem.
  • Jeśli przypisany pracownik nie wybierze stanu W drodze ani Rozpoczęto w aplikacji mobilnej, czasy GPS pojazdu nie będą wyświetlane.

Jeśli przypisany pracownik nie wybierze stanu Zakończono w aplikacji mobilnej, czasy GPS pojazdu nie będą wyświetlane nawet wtedy, gdy wybrano stan W drodze i Rozpoczęto.

Link Wyświetl powtórkę w raporcie służy do wyświetlenia podróży pojazdu w tym dniu, z zaplanowanymi zatrzymaniami i linią czasu przedstawiającą rzeczywistą podróż.

Zadania rozpoczęte lub zakończone z opóźnieniem albo zadania, które zajęły dłużej niż zaplanowano, pokazane są w raporcie na czerwono.

Late_Jobs_Display.png

Eksportowanie raportu

PDF

Przewiń do góry raportu i kliknij pozycję Eksportuj jako PDF, aby pobrać dokładną kopię raportu w formacie PDF.

W przypadku pobierania raportu w formacie PDF obowiązuje limit rozmiaru pliku wynoszący 5 MB. W razie osiągnięcia tego limitu wybierz krótsze ramy czasowe lub mniejszą liczbę pracowników i spróbuj ponownie.

CSV

Jeszcze bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w raporcie wyeksportowanym w formacie CSV. Widoczna jest każda podróż przebyta w celu wykonania zadania, wraz z lokalizacjami rozpoczęcia/zatrzymania i ich współrzędnymi. Będzie można także zobaczyć czas rozpoczęcia/podróży/zatrzymania i typ zatrzymania.

Przejdź do początku raportu i kliknij pozycję Wyeksportuj jako CSV. Następnie wyeksportuj raport jako arkusz kalkulacyjny w formacie CSV.

W przypadku pobierania raportu w formacie CSV nie obowiązuje limit rozmiaru pliku.


Dowiedz się, jak wygenerować raport stanu dot. pracowników.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 6