Generowanie raportu stanu dot. pracowników

Ten raport pokazuje, ile czasu dany pracownik poświęcił na wykonanie zadania w porównaniu z czasem szacowanym. Informacje te można wykorzystać do kontroli listy płac oraz rozliczania czasu.

Aby wygenerować raport stanu dot. pracowników, wybierz opcję Raporty na pasku zadań u góry strony i przejdź do raportu Stany pracowników.

Raport zawiera pełną historię informacji dotyczących pracowników. Wykorzystuje on dane z aplikacji Reveal Field. Można w nim znaleźć następujące informacje: dane kontaktowe, szczegóły zadania, planowany czas rozpoczęcia, planowane godziny, czas podróży do miejsca wykonywania zadania i rzeczywista liczba przepracowanych godzin.

img-en-us__technician_status_report.png

Gdy czas rozpoczęcia jest oznaczony kolorem czerwonym, oznacza to, że pracę rozpoczęto później niż zaplanowano.

Edytowanie i generowanie raportu stanu dot. pracowników

  1. W górnej części raportu kliknij opcję EDYTUJ RAPORT.
  2. Aby uwzględnić pracownika w raporcie, wybierz nazwisko z listy rozwijanej w obszarze Pracownicy.
  3. Aby zmienić ramy czasowe raportu, wybierz je z listy rozwijanej Ramy czasowe. Opcja Niestandardowe umożliwia wprowadzenie niestandardowych ram czasowych (maksymalnie 90 dni).
  4. Aby wyszukać zadania według klienta, wprowadź jego imię i nazwisko w polu znajdującym się w obszarze Kontakt. Pozostaw to pole puste, aby wyświetlić wszystkie zadania przypisane do wybranego pracownika.
  5. Użyj pola wyboru Ukryj pracowników bez zadań, aby usunąć tych pracowników z ram czasowych.
  6. Aby wygenerować raport, kliknij przycisk UTWÓRZ RAPORT.

Eksportowanie raportu

Przejdź na górę raportu i kliknij pozycję CSV. Następnie wyeksportuj raport jako arkusz kalkulacyjny w formacie CSV.

Importowanie pliku CSV w programie Excel

Aby podczas importowania pliku CSV do programu Excel zapewnić poprawne wyświetlanie wszystkich informacji, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz plik w programie Excel i kliknij kartę Dane.
  2. W grupie Pobieranie i przekształcanie danych kliknij pozycję Z pliku tekstowego/CSV.
  3. W oknie dialogowym Importowanie danych odszukaj i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij polecenie Importuj.
  4. W nowo otwartym oknie wybierz opcję Rozdzielany i określ pochodzenie pliku jako Unicode (UTF-8). Następnie kliknij przycisk Dalej.

Dowiedz się, jak wygenerować raport dot. pracowników w Planerze zleceń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4