Serviceplannen bekijken

Lire en Français

Klik in van het scherm Wagenparkservice op Serviceplannen beheren om het tabblad Serviceplannen beheren te openen.

manage_service_plans.png

Op het tabblad Serviceplannen beheren kunt u serviceplannen voor voertuigonderhoud aanmaken, bewerken en bekijken. Om de lijst serviceplannen op voertuig te filteren, klikt u op de pijl omlaag down_arrow.png in het veld Toon plannen voor en selecteert u vervolgens een voertuig uit de vervolgkeuzelijst.

Zet de schakelaar voor Serviceplannen tonen voor gebruikers die ik beheer op ‘Aan’" om de kolom Eigenaar in de tabel te zien. Deze kolom vermeldt de eigenaars van de serviceplannen.

De kolommen in de tabel Serviceplannen beheren zijn als volgt:

 • Naam service: de naam van het serviceplan. Deze wordt bepaald door degene die het serviceplan heeft aangemaakt.
 • Type: het type serviceplan. Voorbeelden van serviceplantypes zijn:
  • Algemeen onderhoud
  • Repareren
  • Noodzakelijke reparatie
  • Olie verversen
  • Geplande service
  • Bandenrotatie
  • Preventief onderhoud
 • Beschrijving: een korte beschrijving van het serviceplan zoals deze is bepaald door degene die het heeft aangemaakt.
 • Servicetijd: de waarde van de "‘Op tijd gebaseerde’" herinneringsactiveringen. Het eerste getal is de veldwaarde Herinner mij over. Het tweede getal is de veldwaarde Elke.
 • Afstand: de waarde van de "‘Op motoruren gebaseerde’" herinneringsactiveringen. Het eerste getal is de veldwaarde Herinner mij over. Het tweede getal is de veldwaarde Elke.
 • Motoruren: de waarden van de "‘Op afstand gebaseerde’" herinneringsactiveringen. Het eerste getal is de veldwaarde Herinner mij over. Het tweede getal is de veldwaarde Elke.
 • Eigenaar: deze kolom wordt weergegeven als de schakelaar voor Serviceplannen tonen voor gebruikers die ik beheer is ingeschakeld en de eigenaars van de serviceplannen vermeldt.""

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 5