Toegang inschakelen tot partnerintegraties

Lire en Français

Om de gebruikersmachtigingen bij te werken, zodat de gebruiker de partnerintegraties kan bewerken, moeten Beheerders het volgende doen:

  1. Ga in Reveal naar Beheer > Gebruikers en rollen > Gebruikerslijst .
  2. Zoek de gebruiker in de lijst.
  3. Kies Bewerken.
  4. Kies Machtigingen instellen.
  5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersmachtigingen, naast Partnerintegraties bewerken het keuzerondje Volledig.
  6. Kies Gereed.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 9