Serviceplan aanmaken

 1. Klik op Serviceplannen beheren om het tabblad Serviceplannen beheren te openen.
 2. Klik op de knop Nieuw serviceplan aanmaken. Het scherm Serviceplan aanmaken wordt geopend.
  U kunt ook op de knop NIEUW SERVICEPLAN AANMAKEN klikken op het tabblad Herinneringen.
 3. Vul het veld Naam service in.
 4. Klik in het veld Servicetypes op de pijl omlaag down_arrow.pngen selecteer een servicetype uit het vervolgkeuzemenu.
 5. (Optioneel) vul de velden ID van serviceplan en Beschrijving van serviceplan in. Als u een ID van serviceplan invult, moet deze uniek zijn (dit wordt aangegeven door een groen vinkje green_tick.png).
  create_service_plan_section.png
 6. Kies in het gedeelte Herinneringen ten minste één optie hoe de serviceherinneringen geactiveerd moeten worden.
  • Als u Op tijd gebaseerd selecteert, vermeld dan het aantal dagen in de velden Elke en Herinner mij over.
  • Als u Op motoruren gebaseerd selecteert, vermeld dan de motoruren in de velden Elke en Herinner mij over.
  • Als u Op afstand gebaseerd selecteert, vermeld dan de afstand in de velden Elke en Herinner mij over.
   Als u uw herinneringsopties selecteert, wordt het gedeelte Details laatste service ook bijgewerkt zodat dat het bijbehorende veld weergeeft.
   Als u meer dan één optie selecteert, wordt de serviceherinnering verzonden door de optie die als eerste geactiveerd wordt.
   De volgende schermafdruk toont een voorbeeld van het instellen van een op tijd gebaseerde herinnering. De herinnering wordt 10 dagen voordat de service verricht moet zijn, verzonden:
   time_based.png
 7. In het gedeelte Voertuigen selecteren selecteert u de voertuigen die u in het serviceplan wilt opnemen. Als het een lange lijst is, kunt u het veld Zoeken gebruiken om de gewenste voertuigen te vinden. Zodra u de voertuigen heeft geselecteerd klikt u op de knop Toevoegen.
  vehicle_select.png

  • klik op Alles selecteren om alle voertuigen te selecteren waar uw account toegang tot heeft.
  • Klik op Alles deselecteren om alle geselecteerde voertuigen te deselecteren.
 8. In het gedeelte Details laatste service worden alle geselecteerde voertuigen vermeld. Welke kolommen in dit gedeelte zichtbaar zijn, is afhankelijk van het volgende:
  • Als u Op tijd gebaseerd hebt geselecteerd in het gedeelte Herinnering, wordt de kolom Laatste servicedatum weergegeven.
  • Als u Op motoruren gebaseerd hebt geselecteerd in het gedeelte Herinnering, wordt de kolom Motoruren weergegeven.
  • Als u Op afstand gebaseerd hebt geselecteerd in het gedeelte Herinnering, wordt de kolom Meting kilometerteller weergegeven.
   last_service.png
   Indien vereist kunt u de velden Laatste servicedatum
   , Motoruren en Meting kilometerteller voor elk voertuig bij de laatste service bewerken.
 9. In het gedeelte Ontvangers herinnering klikt u in het veld Gebruiker zoeken om een vervolgkeuzelijst met gebruikersnamen te openen. Klik op een naam om deze toe te voegen aan de lijst met ontvangers van de herinnering. Naarmate u gebruikers toevoegt, worden hun namen weergegeven in de lijst met ontvangers van de herinnering.
  Klik op het pictogram Groepen hierarchy_icon.png om de vervolgkeuzelijst te filteren. Vink de selectievakjes bij de groepen waarop u de lijst met ontvangers wilt filteren en klik vervolgens op Toepassen.
 10. Selecteer voor elke ontvanger het selectievakje naast het type herinnering die u hen wilt sturen:
  • Selecteer het selectievakje Alles om alle typen herinnering naar de ontvanger te sturen.
  • Selecteer het selectievakje Weergeven om herinneringen weer te geven op het scherm Wagenparkservice > tabblad Herinneringen.
  • Selecteer het selectievakje E-mail om herinneringsmails naar de ontvanger te sturen.
  • Selecteer het selectievakje Sms om sms-berichten ter herinnering naar de ontvanger te sturen.
   Serviceplannen worden dagelijks eenmaal gecontroleerd, meestal ‘s nachts.
 11. (Optioneel) in het veld Extra e-mails kunt u de e-mailadressen van anderen toevoegen naar wie u serviceherinneringen wilt sturen. De adressen worden gescheiden door een komma.
  reminder_recipients.png
 12. In het veld Herinnering verzenden naar bestuurder schuift u de schakelaar naar "Aan" als u serviceherinneringen wilt laten sturen naar de bestuurders die aan de voertuigen in het serviceplan zijn toegewezen. Selecteer vervolgens het selectievakje naast het type herinnering die u de bestuurder wilt sturen:
  • Selecteer het selectievakje E-mail om herinneringsmails naar de bestuurder te sturen.
  • Selecteer het selectievakje Sms om sms-berichten ter herinnering naar de bestuurder te sturen.
 13. Klik op Opslaan om het serviceplan op te slaan. Het serviceplan wordt vermeld op het tabblad Serviceplannen beheren.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 9