Terugkerende afspraken maken

In de Taakplanner kunt u een serie terugkerende afspraken voor een opdracht maken. De afspraken kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks terugkeren. U kunt dit doen onder één Opdracht-ID, en verspreid over niet-opeenvolgende of opeenvolgende dagen.

In dit artikel wordt het volgende besproken:

Een afspraak maken

Ga als volgt te werk om een opdracht te maken met terugkerende afspraken:

 1. Kies in de Taakplanner de optie OPDRACHT MAKEN.
 2. Geef in het venster Nieuwe opdracht de opdrachtgegevens op.
 3. Selecteer onder Afspraak hoe vaak u de afspraak wilt laten terugkeren. U kunt kiezen uit dagelijks, wekelijks, maandelijks , en jaarlijks.
  Appointment-recurring.png
  De standaardoptie is Keert niet terug. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, zijn de opdrachtgegevens op maar één afspraak van toepassing.
 4. Kies de opties voor het gewenste terugkerende patroon.

  Voer voor dagelijks terugkerende afspraken onder Elke in hoe vaak u de afspraak wilt laten terugkeren (bijvoorbeeld elke 10 dagen). Kies vervolgens een start- en einddatum voor de terugkerende afspraken.
  Voer voor wekelijks terugkerende afspraken onder Elke in hoe vaak u de afspraak wilt laten terugkeren (bijvoorbeeld elke 6 weken). Selecteer onder Terugkeren op de dag of dagen van de week waarop de afspraken zullen plaatsvinden. Kies vervolgens een start- en einddatum voor de terugkerende afspraken.
  Voer voor maandelijks terugkerende afspraken onder Elke in hoe vaak u de afspraak wilt laten terugkeren (bijvoorbeeld elke 6 maanden). Selecteer Deze dag van de week als u wilt dat de afspraak terugkeert op een specifieke dag (bijvoorbeeld elke maandag), of kies voor Deze dag van de maand als u wilt dat de afspraken terugkeren op een specifieke dag van elke maand (bijvoorbeeld dag 5). Kies een start- en einddatum voor de terugkerende afspraken.
  Voer voor jaarlijks terugkerende afspraken onder Elke in hoe vaak u de afspraken wilt laten terugkeren (bijvoorbeeld elke 2 jaar). Kies een start- en einddatum voor de terugkerende afspraken.
 5. Voeg een starttijd en opdrachtduur toe en wijs een of meer monteurs toe.
 6. Klik op OPSLAAN. De afspraken verschijnen in de Taakplanner.

Voor terugkerende afspraken in de Taakplanner wordt het pictogram naast hun titel weergegeven.

Terugkerende afspraken bewerken in het opdrachtvenster

U kunt een serie terugkerende afspraken of één terugkerende afspraak bewerken in de Taakplanner. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Klik op de afspraak die u wilt bewerken. Het opdrachtenvenster wordt nu geopend.
 2. Bewerk de afspraakgegevens.
 3. Klik op OPSLAAN.

Terugkerende afspraken bewerken met slepen en neerzetten

U kunt ook de tijd en monteur wijzigen door de opdrachtkaart binnen de Taakplanner te verplaatsen met slepen en neerzetten.

Alle wijzigingen worden alleen toegepast op de ene, door u bewerkte afspraak, niet op de hele serie afspraken.

Een serie afspraken bewerken

U kunt een serie afspraken bewerken. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Klik op een van de afspraken van de serie in de Taakplanner. Het opdrachtenvenster wordt nu geopend.
 2. Klik op ALLES BEWERKEN in de banner onder de kop.
 3. Voer uw wijzigingen door en klik op OPSLAAN.

De wijzigingen worden toegepast op alle toekomstige afspraken in de serie.

Terugkerende afspraken verzenden naar monteurs

Zodra er terugkerende afspraken zijn gemaakt, moet u een opdrachtmelding voor deze afspraken verzenden naar het mobiele apparaat van de monteur(s).

Om een opdrachtmelding voor een terugkerende afspraak te verzenden naar een monteur, opent u elke afspraak afzonderlijk, selecteert u de monteur en selecteert u Opdracht verzenden naar monteurs.
Wanneer u klikt op OPSLAAN, wordt er automatisch een opdrachtmelding verzonden naar het mobiele apparaat van de monteur.

Een terugkerende serie voor planning later opslaan

Terugkerende afspraken kunnen worden gemaakt en vervolgens op een latere datum worden gepland. In behandeling van de planning worden ze in het venster In behandeling geplaatst.
Afspraken worden in het venster In behandeling gezet als er geen starttijd en/of monteur is toegewezen.
Lees in deze handleiding hoe u terugkerende afspraken kunt maken.

Volg de onderstaande stappen om een terugkerende serie afspraken te maken op grond van de lijst In behandeling:

 1. Klik op een terugkerende afspraak in het venster In behandeling. Het opdrachtenvenster wordt nu geopend.
 2. Voeg een starttijd toe en/of wijs een monteur toe.
 3. Klik op OPSLAAN. De afspraken verschijnen in de Taakplanner.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 5