Een vervolgafspraak maken

Maak een extra afspraak voor een opdracht aan onder dezelfde Opdracht-ID. Deze vervolgafspraken kunnen plaatsvinden op niet-opeenvolgende dagen.

Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  1. Selecteer op het tabblad Taakplanner in Reveal de opdracht waaraan u een afspraak wilt toevoegen. Het venster Nieuwe opdracht wordt nu geopend. De opdrachtgegevens die al waren opgegeven onder Opdracht-ID worden weergegeven.
  2. Selecteer de drie verticale puntjes bovenin het venster.
  3. Selecteer Vervolgafspraak toevoegen. Hiermee wordt het opdrachtvenster geopend waarin u een vervolgafspraak kunt toevoegen.
  4. Om een opdracht naar een monteur te verzenden, kiest u de gewenste monteur in de vervolgkeuzelijst en selecteert u de optie Opdracht verzenden naar monteurs. De gekozen monteur krijgt de afspraak dan te zien op zijn of haar mobiele apparaat.
  5. Als u klaar bent, klikt u op OPSLAAN. De extra afspraak verschijnt in de Taakplanner, onder hetzelfde Opdracht-ID als de oorspronkelijke opdracht.

Wanneer u deze schakelaar selecteert en de opdracht opslaat, kunt u de locatie van de monteur zien op Live kaart (als u aan de monteur een voertuig had toegewezen).

Als een monteur uit een opdracht wordt verwijderd, wordt hem of haar een herinneringsbericht toegezonden. De afspraak is niet langer zichtbaar in de mobiele app van de monteur.


Ontdek hoe u Terugkerende afspraken kunt maken.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0