Overzicht ritrapporten

Ritrapporten geven de afgelegde afstanden, de stationairtijd, lange of niet toegestane stops en een uiteenzetting van de dagelijkse kosten weer.

De beschikbare rapporten in deze categorie zijn:

  • Dagrapport - Uiteenzetting van de dagelijkse verplaatsingen van uw voertuigen.
  • Dagelijks (verouderd overzicht) - Uiteenzetting van dagelijkse verplaatsing van een voertuig in het verouderde rapport.
  • Rapport afgelegde afstand - Uiteenzetting van de totale afgelegde afstand. Kan worden gefilterd op status, voertuig, of Geofence. Wordt mogelijk gebruikt voor IFTA-rapporten.
  • Geofence-rapport - Hoeveel tijd uw voertuigen doorbrengen op geïdentificeerde geofence-locaties.
  • Rapport van reizen en stops - Volledige geschiedenis van voertuigen gedurende een opgegeven tijd.
  • Rapport kostenanalyse - Uiteenzetting van totale dagelijkse kosten. Omvat rijtijd, tijd op locatie en verspilde brandstof.
  • Overzichtsrapport retourreizen - Samenvatting van retourreizen naar geselecteerde geofences, waaronder tijd op locatie per stop en per dag.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 16 van 39