Overzichtsrapport retourreizen

Dit rapport is een overzichtelijke weergave van retourreizen gedurende een geselecteerde periode. De resultaten worden weergegeven vanuit geselecteerde plaatsen. U kunt de gemiddelde tijd bekijken die is doorgebracht op locatie per gebeurtenis en per dag of week.

Ga naar Rapport genereren om dit rapport te genereren.

img-en-us__return_trip_summary_report.png

 

Rapportopties

 • Groeperen op: Kies of u wilt groeperen op groep, met het opgegeven aantal niveaus, of op voertuig. Als u voertuig kiest, kunt u de informatie van de bestuurder opgeven in het rapport.
 • Bereken gemiddelde door: Kies om dagelijks of wekelijks gemiddelde weer te geven.
 • Alleen gebeurtenissen op de volgende plaatsen tonen (verplicht veld): Klik op Selecteren om plaatsen toe te voegen. Vink de selectievakjes naast de geofences aan die u wilt toevoegen en klik op BEVESTIGEN.
 • Neem overzicht van bezoeken aan de geselecteerde geofences mee: Selecteer deze optie als u een overzicht van bezoeken aan de hierboven geselecteerde geofences wilt meenemen.
 • Als een voertuig minder dan x kilometer rijdt, zal die dag worden uitgesloten van het verslag: Bepaal het minimumaantal kilometers voor een dag dat moet worden opgenomen in het rapport.
 • Neem alleen voertuigen op die ten minste x dagen reisactiviteit hadden tijdens de opgegeven periode: Bepaal het minimumaantal dagen met reisactiviteit dat moet worden opgenomen in het rapport.

 

Geavanceerde opties

 • Alle activiteiten opnemen, niet alleen stops: Als u alleen stops wilt weergeven, selecteer deze optie dan niet.
 • Stopfilters: U kunt zowel Stops met motor uit als Stops met een draaiende motor in het rapport opnemen (het begin en einde van een stop wordt gemeten door beweging van het voertuig) of alleen Stops met de motor uit (het begin en einde van een stop wordt gemeten vanaf het moment dat het contact wordt aangezet tot het moment dat het weer wordt uitgezet).
 • Stops verbergen van minder dan x minuten: Stel de tijd (in minuten) in vanaf wanneer een stop wordt getoond. Stops die korter dan deze tijd zijn, worden beschouwd als rijtijd en worden niet als stop vertoond.
 • Negeer stops met een looptijd langer dan of gelijk aan x uren: Selecteer deze optie om stops langer dan het opgegeven aantal uren niet mee te nemen.
 • Tijdzone: Of de tijdzone in het rapport op de Gebruiker, het Voertuig of de UTC wordt gebaseerd.
 • Tijdsperiode opnemen: Selecteer de tijdsperiode die opgenomen moet worden in het rapport.
 • Regio: Selecteer uw land.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1