Een vervolgafspraak maken

Maak meer dan één afspraak voor een opdracht onder één Opdracht-ID. Deze extra of vervolgafspraken kunnen plaatsvinden op niet-opeenvolgende dagen.

Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  1. Selecteer op het tabblad Taakplanner in Reveal de opdracht waaraan u een afspraak wilt toevoegen. Het venster Nieuwe opdracht wordt geopend. De opdrachtgegevens die al waren opgegeven onder Opdracht-ID worden weergegeven.
  2. Selecteer om nog een afspraak aan deze opdracht toe te voegen de drie verticale stippen aan het bovenkant van het venster.
  3. Selecteer Vervolgafspraak toevoegen

    Hiermee wordt het opdrachtvenster geopend waarin u een vervolgafspraak kunt toevoegen.
  4. Wanneer u de opdracht verzendt naar een monteur, kiest u de gewenste monteur in de vervolgkeuzelijst en selecteert u de optie Opdracht verzenden naar monteurs.
  5. De gekozen monteur krijgt de afspraak dan te zien op zijn of haar mobiele apparaat.
  6. Klik op OPSLAAN wanneer u gereed bent. De extra afspraak verschijnt in de Taakplanner, onder hetzelfde opdrachtnummer als de opdracht waaraan u de afspraak had toegevoegd.

 

Opmerking 1: wanneer u deze schakelaar selecteert en de opdracht opslaat, kunt u de locatie van de monteur zien op Live kaart (als u aan de monteur een voertuig had toegewezen).

Opmerking 2: als een monteur uit een opdracht wordt verwijderd, wordt hem of haar een herinneringsbericht toegezonden. De afspraak is niet langer zichtbaar in de mobiele app van de monteur.

 


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0