Groepen aanmaken en bewerken

Met behulp van groepen kunt u regelen wie bepaalde voertuigen, bestuurders, monteurs of objecten kan zien. Wanneer u een groep aanmaakt, kunt u daar voertuigen, bestuurders, monteurs en objecten aan toevoegen. Vervolgens kunt u kiezen welke gebruikers toegang hebben tot de groep.

Met groepen kunt u:

 • Uw wagenpark indelen in categorieën zoals regio, type voertuig of type object.

 • De gebruikerstoegang tot items in een groep beperken.

 • Weergaven filteren in onderdelen van Reveal, zoals Live Map, Reports, Replay en Planner.

Opmerking

Beheerders hebben standaard toegang tot alle groepen.

Groepen aanmaken

technician_grouping.jpg

Volg deze stappen om een groep aan te maken:

 1. Om de pagina Groepen te openen, kiest u Accountprofiel > Beheer > Groepen > Groepen beheren.

 2. Klik op de pagina Groepen op Groep toevoegen. Als u een subgroep wilt aanmaken, selecteert u in de lijst de groep waaraan u de subgroep wilt toevoegen en vervolgens klikt u op Groep toevoegen.

 3. Voer in het tabblad Bewerken in het veld Naam de naam van de groep in.

 4. Voer in het veld Groep-ID een ID in. Aan de hand van ID-nummers en namen kunt u een groep herkennen. De ID moet uniek zijn.

 5. Om een kleur voor de groepsballon te kiezen, klikt u op het kleurenwiel en kiest u een kleur. Met ballonnen wordt de voertuiginformatie weergeven wanneer u op een statuspictogram op de Live Map klikt.

  05-balloon.PNG
 6. Om het aanmaken van de groep te voltooien, klikt u op Opslaan.

 7. Om voertuigen aan de groep toe te voegen, selecteer het tabblad Voertuigen en gebruik de selectievakjes om voertuigen te selecteren.

  Grouping_technicians_image.jpg

  Herhaal deze stap om bestuurders, gebruikers, beheerders (alleen in Reveal Pro), objecten of monteurs toe te voegen.

Opmerking

Voertuigen, bestuurders, objecten en monteurs die u toevoegt aan de groep, zijn zichtbaar in filterlijsten, bijvoorbeeld in Live Map, Reports en Reveal Fields Planner. Gebruikers en beheerders hebben toegang tot de groep, maar hun namen worden niet weergegeven in filterlijsten.

In Reveal Pro zijn alle bovenstaande opties beschikbaar, maar kunt u ook een Ballontype kiezen. Hiervoor opent u de lijst Ballontype en kiest u een optie. Met ballonnen wordt de voertuiginformatie weergeven wanneer u op een statuspictogram op de Live Map klikt.

Groepen bewerken

Volg deze stappen om een groep te bewerken:

 1. Klik in de kolom Groep selecteren op de groep die u wilt bewerken. De geselecteerde groep wordt blauw gemarkeerd.

 2. In het tabblad Bewerken kunt u de naam, de groeps-ID, het ballontype (alleen in Reveal Pro) en de ballonkleur wijzigen. Klik Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

 3. Op het tabblad Voertuigen kunt u door het aan- of uitvinken van de selectievakjes voertuigen toevoegen of verwijderen.

  Om een voertuig te zoeken, voert u in het veld Filter op de naam van het voertuig in en drukt u vervolgens op Enter.

  Om alleen voertuigen weer te geven die reeds in de groep horen, vinkt u het selectievakje Alleen selectie weergeven aan.

  Om deze groep in te stellen als de primaire groep van het voertuig, klikt u op Instellen als primaire groep (alleen mogelijk als het selectievakje is aangevinkt).

  Herhaal deze stap om bestuurders, gebruikers, beheerders, objecten of monteurs toe te voegen of te verwijderen.

Groepen verwijderen

Volg deze stappen om een groep te verwijderen:

 1. Klik in de kolom Groep selecteren op de groep die u wilt verwijderen. De geselecteerde groep wordt blauw gemarkeerd.

 2. Klik op de pagina Groepen op Groep verwijderen.

 3. Vink het in pop-upvenster de selectievakjes aan om te bevestigen dat u begrijpt dat ook alle subgroepen worden verwijderd en dat het verwijderen van groepen niet ongedaan gemaakt kan worden.

 4. Om de opdracht te bevestigen, klikt u op Groep verwijderen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 40 van 68