Bestuurders bewerken

Op de pagina Bestuurderslijst kunt u:

 • Bestuurdersinformatie bekijken en bewerken.

 • Meer gegevens toevoegen voor nauwkeurigere rapporten

 • Het wachtwoord van een bestuurder herstellen.

 • De toewijzingshistorie van de afgelopen zeven dagen bewerken.

Bestuurders bewerken

Om de Bestuurderslijst te openen, kiest u Accountprofiel > Beheer > Bestuurders > Bestuurderslijst.

Klik op het potloodpictogram naast de bestuurder die u wilt bewerken om het dialoogvenster Bestuurders bewerken te openen.

Als de bestuurder tevens gebruiker is, kunnen de wijzigingen die u hier aanbrengt ook van invloed zijn op de gebruikersinstellingen.

Tabblad Details

Screenshot_2020-10-12_at_10.05.49.png

Op het tabblad Gegevens kunt u naast het bewerken van bestaande informatie ook een sms met een aanmeldverzoek versturen, het wachtwoord van de bestuurder opnieuw instellen en een voertuig aan de bestuurder toewijzen.

Als de bestuurder tevens gebruiker is, kunnen de wijzigingen die u hier aanbrengt ook van invloed zijn op de gebruikersinstellingen.

Als de bestuurder tevens monteur is en u wilt hem/haar toevoegen aan een groep van monteurs, gaat u naar Accountprofiel > Beheer > Groepen > Groepen beheren.

Meer informatie over groepen kunt u vinden in dit artikel over groepen aanmaken en bewerken.

Sms met aanmeldingsverzoek

Om een sms met een aanmeldingsverzoek te versturen naar de mobiele telefoon van de bestuurder, klikt u op Nieuw aanmeldingsverzoek versturen. Als bestuurders de uitnodiging accepteren, ontvangen ze per sms meldingen op hun telefoon. De huidige status wordt weergegeven als Niet aangemeld (de bestuurder heeft het verzoek nog niet geaccepteerd of heeft geen verzoek ontvangen) of Afgemeld (de bestuurder heeft een verzoek geweigerd).

U kunt maximaal drie aanmeldverzoeken sturen naar iedere bestuurder. Bestuurders die zich niet aanmelden, ontvangen geen meldingen op hun telefoon.

Wachtwoord opnieuw instellen

Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, voert u in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in en klikt u vervolgens op Wachtwoord opnieuw instellen. Noteer dit wachtwoord en geef het aan de bestuurder.

Voertuig toewijzen

Door voertuigen toe te wijzen aan bestuurders zorgt u ervoor dat incidenten die te wijten zijn aan het gedrag van de bestuurder worden gekoppeld aan de juiste bestuurder, dat er nauwkeurige feedback wordt opgenomen in rapporten en dat bestuurders correct worden gerangschikt in het dashboard. Op basis van deze feedback kunt u bestuurders coachen en de veiligheid verhogen.

Om een voertuig aan de bestuurder toe te wijzen, opent u de lijst Huidig voertuig, kiest u een voertuig en klikt u op Toewijzen.

Om de gegevens op te slaan en het dialoogvenster Bestuurder bewerken te sluiten, kiest u Opslaan > Opslaan.

Om de gegevens op te slaan en door te gaan met bewerken, kiest u Opslaan > Opslaan en doorgaan.

Tabblad Adres van medewerker

08-home-tab.PNG

Op het tabblad Adres van medewerker kunt u het huisadres van de bestuurder toevoegen. Hiermee maakt u een Plaats aan, die in Rapporten gebruikt wordt om de stops bij het huis van de medewerker te tonen.

Zo kunt u een adres toevoegen:

 • Typ het adres in het veld Een nieuw huisadres toevoegen en druk op Enter.

 • Kies het juiste adres van de lijst Bijbehorend adres. Er wordt dan een locatiepin met een grens aan de kaart toegevoegd.

 • Pas de omvang van de grens aan door de punten op de grens te verslepen of teken de grens opnieuw op de exacte gewenste locatie.

 • Wanneer u klaar bent, klikt u op ADRES TOEVOEGEN.

Tabblad Toewijzingshistorie

09-assignment-tab.PNG

Op het tabblad Toewijzingshistorie kunt u voor ieder willekeurig tijdsbestek gedurende de afgelopen zeven dagen het voertuig wijzigen dat was toegewezen aan een bestuurder.

Om de toewijzingenhistorie te wijzigen:

 1. Open de vervolgkeuzelijst Voertuigen selecteren en selecteer een voertuig.

 2. Om een startdatum en -tijd in te stellen, klikt u op het veld Startdatum en selecteert u in de kalender een datum en tijd. Herhaal deze stap om een einddatum en -tijd te selecteren.

 3. Klik op Toewijzen om de wijzigingen toe te passen.

Als er op het tabblad Bestuurder bewerken een identificatiesleutel aan de bestuurder is toegewezen, worden de eerder toegewezen sleutels niet automatisch weergegeven in Reveal. Wel kunt u nog steeds toewijzingen antedateren.

Tabblad Geavanceerde opties

10-advanced-tab.PNG

Op het tabblad Geavanceerde opties kunt u de begin- en eindcriteria van de gewerkte uren vaststellen. De instellingen zijn standaard afkomstig uit Mijn account > Accountvoorkeuren > Instellingen Gewerkte uren. Als u andere instellingen voor deze bestuurder wilt gebruiken, deselecteert u Gebruik de criteria voor de gewerkte uren uit accountvoorkeuren en kiest u het volgende:

Begincriteria voor berekening van gewerkte uren

 • Begin van eerste rit: berekent de begintijd op basis van de ontstekingsstatus van de motor.

 • Aankomst bij eerste stop: berekent de begintijd op basis van de aankomst op locatie.

 • Activiteit op een plaats: berekent de begintijd op basis van de aankomst bij een opgeslagen Plaats (of Geofence).

Eindcriteria voor berekening van gewerkte uren

 • Einde van laatste rit: berekent de eindtijd op basis van de ontstekingsstatus van de motor.

 • Vertrek vanaf de laatste stop: berekent de eindtijd op basis van het vertrek van de locatie.

 • Activiteit op een plaats: berekent de eindtijd op basis van het vertrek van een opgeslagen Plaats (of Geofence).

Begin- en eindrit negeren

Kies of een bepaalde hoeveelheid afgelegde kilometers aan het begin of einde van de dag genegeerd moet worden. U kunt ervoor kiezen reisafstanden van minder dan 1,5; 5 of 10 km te negeren.

Tabblad Mobiele opties

11-mobile-options.PNG

Op het tabblad Mobiele opties kunt u de bestuurder toegang geven tot de Reveal Driver-app en een e-mail sturen met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Vink het selectievakje Toegang inschakelen aan om de bestuurder toegang te geven tot de mobiele app. Om een e-mail te sturen met een link om het wachtwoord te herstellen klikt u op E-mail voor wachtwoordherstel. De e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat in het account van de bestuurder staat.

Bestuurderslijst

In de Bestuurderslijst kunt u bestuurders bekijken, aanmaken, bewerken en verwijderen.

De pagina Bestuurderslijst geeft het volgende weer:

 • Wilt u zoeken naar een bestuurder? Klik op de link om het zoekveld weer te geven. Typ de naam van de bestuurder en druk op Enter om te zoeken.

 • Nieuwe bestuurder maken: Klik om een nieuwe bestuurder aan te maken.

 • Selecteer meerdere: gebruik de selectievakjes om meerdere gebruikers te selecteren. Wanneer u een selectievakje hebt aangevinkt, verschijnt het prullenbakpictogram. Hiermee kunt u meerdere accounts verwijderen.

 • Exporteren: Als u de bestuurderslijst als spreadsheet wilt downloaden, selecteert u bestuurders door middel van de selectievakjes en klikt u vervolgens op het exportpictogram. download_icon.png

 • Bestuurdersnummer: Aan de hand van het bestuurdersnummer kan het voertuig in Reveal worden geïdentificeerd.

 • Voornaam: De voornaam van de bestuurder.

 • Achternaam: De achternaam van de bestuurder.

 • Telefoonnummer: Het mobiele telefoonnummer van de bestuurder.

 • E-mailadres: Het e-mailadres van de bestuurder.

 • Huidig voertuig: Het voertuig dat op dit moment is toegewezen aan de bestuurder.

 • Identificatiesleutel: De identificatiesleutel die op dit moment is toegewezen aan de bestuurder.

 • Bewerken Klik op het potloodpictogram om het dialoogvenster Bestuurder bewerken te openen.

 • Verwijderen: Om een bestuurdersaccount te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram. Klik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen dat u het account wilt verwijderen.

Een e-mailadres van een bestuurder nogmaals gebruiken

Wanneer een e-mailadres eenmaal in het systeem is ingevoerd, kan het niet meer worden verwijderd. Als u een e-mailadres nogmaals wilt gebruiken voor een andere bestuurder, volgt u deze stappen voordat u het account van de gebruiker verwijdert:

 1. Bewerk het huidige e-mailadres. Voeg bijvoorbeeld een getal toe aan het adres, zoals: johndoe1@voorbeeld.com.

 2. Sla het account met dit verzonnen e-mailadres op.

 3. Verwijder het account van de bestuurder.

 4. Maak een nieuwe bestuurder aan met het oorspronkelijke (onbewerkte) e-mailadres.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 22 van 80