Een lijst van voertuigen weergeven

Wanneer er gps-volgsystemen in uw voertuigen geïnstalleerd zijn, voegt het installatieprogramma ook de voertuigen toe aan Reveal.

U kunt uw voertuigen beheren en bewerken via de pagina Voertuigenlijst.

In dit artikel:

De voertuigenlijst openen

EN_1.png

Op deze manier opent u de Voertuigenlijst:

 1. Kies in Reveal voor Accountprofiel > Beheer.
 2. Klik in het deel Voertuigen op Voertuigenlijst.

De voertuigenlijst verkennen

Vehicle_List.png

Vanuit de Voertuigenlijst kunt u het volgende doen:

 • Voertuiginformatie bekijken
 • Voertuiginformatie bewerken
 • Bestuurders toewijzen aan voertuigen
 • Storingscodes bekijken (SC-geschiedenis)
 • Voertuigen bekijken en bewerken om het voertuig sneller in Reveal te identificeren
 • Meer voertuigdetails toevoegen voor nauwkeurigere rapporten
 • Bestuurders toewijzen aan voertuigen, zodat u kunt zien wie een voertuig bestuurde ten tijde van een incident
 • Storingscodegschiedenis van een voertuig bekijken

We raden u aan om zo veel mogelijk voertuiginformatie in te vullen. Hierdoor worden uw rapporten nauwkeuriger.

De pagina Voertuigenlijst toont voor elk voertuig de volgende gegevens:

 • Voertuignummer: dit nummer wordt gebruikt om het voertuig in Reveal te identificeren en wordt automatisch aangemaakt wanneer het voertuig is geregistreerd in het systeem.
 • Voertuignaam: deze naam wordt gebruikt om het voertuig in Reveal te identificeren en wordt automatisch aangemaakt wanneer het voertuig is geregistreerd in het systeem.
 • Registratienummer: met deze instelling wordt het kentekennummer van het voertuig weergegeven.
 • Huidige bestuurder: de bestuurder die momenteel is toegewezen aan het voertuig. Deze kolom is leeg wanneer er geen bestuurders toegewezen zijn.
 • Primaire groep: als het voertuig aan één of meerdere groepen is toegewezen, wordt hier de primaire groep vermeld. Als gebruikers toegang hebben tot de primaire groep, hebben zij ook toegang tot alle subgroepen onder de primaire groep.
 • Jaar en merk:het jaar en de fabrikant van het voertuig.

De voertuigenlijst exporteren

Klik op het export-icoon om de voertuigenlijst te exporteren.

De lijst wordt als een CSV geëxporteerd.

Naar een voertuig zoeken in de Voertuigenlijst

Doe het volgende om naar een voertuig te zoeken:

 1. Kies voor Wilt u naar een voertuig zoeken?
 2. Voer de naam of het kentekennummer van het voertuig in.
 3. Druk op Enter.

 

 


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 19 van 92