Wyświetlanie przypomnień planu serwisowania

Na ekranie Obsługa floty kliknij opcję Przypomnienia, aby otworzyć kartę Przypomnienia.

fleet_service_reminders_page.png

Na karcie Przypomnienia wyświetlana jest lista przypomnień planu serwisowania, które zostały wyzwolone, ale nie zostały zrealizowane.

Aby utworzyć plan serwisowania, kliknij przycisk UTWÓRZ NOWY PLAN SERWISOWANIA.

Aby odfiltrować listę Przypomnienia według pojazdów, kliknij strzałkę w dół down_arrow.png w polu Pojazd, a następnie wybierz pojazd z listy rozwijanej.

Aby odfiltrować listę Przypomnienia według nazwy serwisu, kliknij strzałkę w dół down_arrow.png w polu Nazwa serwisu, a następnie wybierz nazwę serwisu z listy rozwijanej.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 13