Wyświetlanie planów serwisowania

Na ekranie Obsługa floty kliknij opcję Zarządzanie planami serwisowania, aby otworzyć kartę Zarządzanie planami serwisowania.

manage_service_plans.png

Karta Zarządzanie planami serwisowania umożliwia tworzenie, edytowanie i wyświetlanie planów serwisowania w zakresie utrzymania pojazdu. Aby odfiltrować listę planów serwisowania według pojazdów, kliknij strzałkę w dół down_arrow.png w polu Pokaż plany dotyczące, a następnie wybierz pojazd z listy rozwijanej.

Ustaw przełącznik Pokaż plany serwisowania użytkowników, którymi zarządzam w położeniu „Wł.", aby wyświetlić kolumnę Właściciel w tabeli, która zawiera listę właścicieli planów serwisowania.

Kolumny w tabeli Zarządzanie planami serwisowania:

 • Nazwa serwisu: Nazwa planu serwisowania. Decyduje o niej twórca planu serwisowania.
 • Typ: Typ planu serwisowania. Typy planów serwisowania:
  • Serwis ogólny
  • Naprawa
  • Naprawa krytyczna
  • Wymiana oleju
  • Planowy serwis
  • Wyważanie kół
  • Konserwacja zapobiegawcza
 • Opis: Krótki opis planu serwisowania, zgodnie z decyzją twórcy.
 • Czas serwisu: Wartości wyzwalaczy przypomnień "zależnych od czasu". Pierwsza liczba jest wartością w polu Przypomnij mi za. Druga liczba jest wartością w polu Do wykonania raz na.
 • Odległość: Wartości wyzwalaczy przypomnień "zależnych od odległości" Pierwsza liczba jest wartością w polu Przypomnij mi za. Druga liczba jest wartością w polu Do wykonania raz na.
 • Godziny pracy silnika: Wartości wyzwalaczy przypomnień "zależnych od godzin pracy silnika". Pierwsza liczba jest wartością w polu Przypomnij mi za. Druga liczba jest wartością w polu Do wykonania raz na.
 • Właściciel: Ta kolumna jest wyświetlana, jeśli przełącznik Pokaż plany serwisowania użytkowników, którymi zarządzam jest ustawiony w położeniu "Wł." i zawiera listę właścicieli planów serwisowania.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 5