Tworzenie zapisu dotyczącego serwisu jednorazowego

Zapisy dotyczące serwisu jednorazowego są wyświetlane na ekranie Obsługa floty > karta Historia.

Zapisy dotyczące serwisu jednorazowego odnoszące się do pojazdu są widoczne dla każdego użytkownika mającego dostęp do modułu Obsługa floty i danego pojazdu.

  1. Kliknij opcję Historia, aby otworzyć kartę Historia.
  2. Kliknij przycisk UTWÓRZ ZAPIS DOTYCZĄCY SERWISU JEDNORAZOWEGO. Zostanie otwarte okno dialogowe Serwis jednorazowy.
  3. Wprowadź co najmniej trzy znaki nazwy pojazdu w polu Nazwa pojazdu (wymaganym), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać pojazd.
  4. Wybierz pojazd z listy wyników wyszukiwania.
  5. Uzupełnij pozostałe pola. Pole Data realizacji serwisu jest polem wymaganym.
    Aby uzupełnić pole Lokalizacja, wprowadź co najmniej trzy znaki nazwy lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać lokalizację.
    one_time_service.png
  6. Kliknij przycisk ZAPISZ.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 7