Strona statusu Verizon Connect Status

Strona Verizon Connect Status informuje o oznaczeniach serwisowych i harmonogramie serwisowym.

Pokazuje status wszystkich podzespołów na platformie Verizon Connect, w tym zdarzeń i braków mających wpływ na serwis.

Strona statusu jest dostępna pod adresem status.vzconnect.com.

Najwyższe poziomy statusu

Na górze strony pokazany jest ogólny stan platformy Verizon Connect.

Najwyższe poziomy statusu:

 • Wszystkie systemy sprawne (zielony)

 • Znaczna niedostępność systemu (czerwony)

 • Częściowa niedostępność systemu (pomarańczowy)

 • Niesprawna usługa systemowa (żółty)

 • Częściowo niesprawna usługa (żółty)

 • Usługa w trakcie konserwacji (niebieski)

Status komponentu

Każdy komponent platformy Verizon Connect ma swój status. Każdy komponent jest aktywnie monitorowany, a jego status aktualizowany po znalezieniu problemu.

Statusy komponentów:

 • Obniżona wydajność (żółty): Komponent może nie działać normalnie.

 • Częściowa niedostępność (pomarańczowy): Komponent działa z przerwami lub tylko u części użytkowników.

 • Znaczna niedostępność (czerwony): Komponent nie działa u wszystkich użytkowników.

 • Sprawny (zielony): Komponent jest w pełni sprawny.

 • W trakcie konserwacji (niebieski): Komponent jest obecnie serwisowany, a jego działanie zostanie wznowione.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 10