Rola administratora — omówienie

W systemie Reveal dostępna jest strona Administrator, z poziomu której można:

  • definiować uprawnienia i nimi zarządzać;
  • definiować role i nimi zarządzać (tylko w systemie Reveal Pro);
  • tworzyć i edytować grupy;
  • tworzyć, zapraszać i edytować użytkowników;
  • tworzyć i edytować kierowców;
  • przeglądać i edytować pojazdy;
  • przeglądać i edytować zasoby;
  • przesyłać strefy Geofence.

Uwaga: W zależności od rodzaju zakupionego konta i posiadanych uprawnień w systemie Reveal dostępne są pewne funkcje administracyjne. Jeśli nie masz niezbędnych uprawnień, skontaktuj się z administratorem. Jeśli chcesz zacząć korzystać z funkcji, która jest obecnie niedostępna, skontaktuj się z opiekunem klienta Reveal.

Aby otworzyć stronę Administrator, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator.

PL_01-admin.png

Role i grupy w systemie Reveal Pro

Jeśli masz konto w systemie Reveal Pro, zalecamy utworzenie ról i grup oraz przyznanie uprawnień przed rozpoczęciem dodawania użytkowników i kierowców. Umożliwia to przypisanie dostępu administratora do określonych grup lub określenie, do których grup będą mieli dostęp użytkownicy podczas ich tworzenia. Aby maksymalnie wykorzystać funkcje takie jak Raporty, podczas tworzenia użytkowników i kierowców warto wprowadzić jak najwięcej informacji. Przykładowo przypisanie kierowcy do pojazdu pozwala ustalić, kto go prowadził w momencie zdarzenia, takiego jak na przykład przekroczenie prędkości.

PL_02-page.png


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 52 z 115