Moje wzorce

Moje wzorce to zbiór parametrów, które możesz w pełni dostosować i zdefiniować, aby odpowiadały polityce i praktyce biznesowej Twojej firmy. Kluczowe metryki są rozpoznawane na podstawie odpowiedzi na pytania, a zbiór wzorców ma odzwierciedlenie w całej witrynie w raportach, pulpitach wskaźników i alertach.

US_1.png

Istnieją dwa sposoby dostępu do strony Moje wzorce:

 1. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu dowolnej strony i wybierz opcję Moje wzorce z załadowanej listy rozwijanej.

 2. Kliknij łącze Moje wzorce widoczne w prawym górnym rogu strony Pulpit wskaźników.

Przed dokładniejszym poznaniem opcji dostępnych w Moich wzorcach wyjaśnijmy pewne wspólne funkcje występujące w Moich wzorcach. To pomoże nam wyjaśnić, jak radzić sobie z ustawianiem parametrów:

Włączanie/wyłączanie parametru

Większość parametrów ma obok siebie pole wyboru. To pole można zaznaczyć, aby włączyć parametr, co oznacza, że będzie wyświetlany w całej witrynie. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć parametr, co oznacza, że nigdzie nie będzie widoczny. Ustawienie domyślne to „włączony”.

US_2.png

Używanie suwaków

Suwak jest widoczny przy wielu parametrach. Wartość można ustawić, przesuwając białe kółko po linii w lewą lub prawą stronę. Wartość jest wyświetlana jako tekst po prawej stronie suwaka i jest aktualizowana przy przesuwaniu kółka.

US_3.png

Zapisywanie parametrów

Dostępne są następujące opcje:

US_4.png
 • Poprzednie: kliknięcie tego przycisku powoduje załadowanie poprzedniej karty i odrzucenie zmian dokonanych na bieżącej karcie. Ta opcja nie jest widoczna na pierwszej karcie.

 • Zapisz: kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie zmian dokonanych w bieżących parametrach i pozostanie na danej karcie.

 • Zapisz i kontynuuj: powoduje zapisanie zmian bieżących parametrów, a następnie załadowanie kolejnej karty z kolejnym zbiorem parametrów.

Moje wzorce składają się z 6 opcji lub kart. Każda karta zawiera inny zbiór parametrów, a każdy z nich jest opisany poniżej:

Branża

Pierwsza sekcja Moich wzorców dotyczy wzorców branżowych. Tutaj otrzymasz prośbę o wybór branży i obszaru geograficznego, które najlepiej przypominają typ usług świadczonych przez Twoją firmę. Verizon Connect użyje następnie tego wyboru, aby pokazać działanie przeciętnej firmy w tej branży i lokalizacji w porównaniu z Twoją.

US_1.png

Wymagane jest dokonanie wyboru spośród następujących opcji:

Typ branży:

 • Wszystkie branże

 • Podwykonawcy

 • Dostawa

 • Elektrycy

 • Usługi terenowe

 • Dla wypożyczalni ciężarówek

 • Transport pasażerski

 • Hydraulika, ogrzewanie i klimatyzacja

 • Transport specjalny

Geografia:

 • Wszystkie regiony

 • Środkowy zachód

 • Północny wschód

 • Południowo-centralny

 • Południowy wschód

 • Zachód

 • Kalifornia

 • Floryda

 • Illinois

 • New Jersey

 • Nowy Jork

 • Teksas

Podpowiedź

Nie można wyłączyć parametru branży.

Bieg jałowy

Bieg jałowy można zdefiniować jako czas, w którym silnik pojazdu jest włączony, ale pojazd nie porusza się lub porusza się w ograniczonym zakresie. Te parametry można zobaczyć w pakiecie raportów, na pulpicie wskaźników i mapie na żywo.

US_5.png

Maksymalne użycie biegu jałowego

Jaki czas biegu jałowego jest nadmierny na jedno zatrzymanie?

Tutaj możesz ustawić, co uważasz za akceptowalne w przypadku pojedynczego wystąpienia biegu jałowego. Każde wystąpienie, które osiąga lub przekracza ten limit, zostanie oznaczone w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 minut do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.

Jaki czas biegu jałowego jest nadmierny w ciągu 24 godzin?

Tutaj możesz ustawić, co uważasz za łączny akceptowalny czas trwania biegu jałowego w ciągu 24 godzin. Każde wystąpienie, które osiąga lub przekracza ten limit, zostanie oznaczone w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 minut do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.

Przebyty dystans

Ta karta pomaga zdefiniować akceptowalne standardy dotyczące przebiegu pojazdu.

US_6.png

Maksymalny przebyty dystans

Jaki przebieg jest nadmierny w ciągu 24 godzin?

Tutaj można ustawić akceptowalną liczbę mil, które dowolny pojazd może przejechać w ciągu 24 godzin. Każdy pojazd, który osiąga lub przekracza ten limit, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 1000 mil.

Prędkość

Karta prędkości pozwala zdefiniować limity i oczekiwania dotyczące pojazdów z uwzględnieniem prędkości ich jazdy.

US_7.png

Zakresy nadmiernej prędkości

Których progów przekroczenia prędkości chcesz używać we flocie?

Możesz wybrać jeden z następujących progów:

 • Niski [50, 60, 70]

 • Wysoki [70, 80, 90]

Po ustawieniu każde wystąpienie przekroczenia prędkości polegające na osiągnięciu lub przekroczeniu jednej z trzech prędkości zostanie oznaczone w całej witrynie.

Średnia prędkość

Czas ustawiony tutaj wskazuje ilość czasu uważaną za akceptowalną dla dowolnego pojazdu, który jest zatrzymany (z wyłączonym silnikiem) w lokalizacji. Każdy postój, który osiąga lub przekracza ten limit, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.

Jaka średnia prędkość jest zbyt wysoka w ciągu 24 godzin?

Tutaj możesz ustawić limit średniej prędkości, który uważasz za akceptowalny we flocie. Każdy pojazd, który osiąga lub przekracza tę średnią, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 80 mil z przyrostem co 1 milę.

Ograniczenia prędkości

Jaką wartość powyżej limitu ograniczenia prędkości uważasz za nadmierne przekroczenie prędkości przez pojazd?

Ta opcja pozwala wybrać prędkość buforową, która jest uważana za akceptowalne przekroczenie określonej na drodze prędkości pojazdów. Każdy pojazd, który osiąga lub przekracza tę prędkość powyżej ograniczenia prędkości, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 25 mil z przyrostem co 5 mil.

Limit naruszeń

Jaka jest akceptowalna liczba przekroczeń ograniczenia prędkości dozwolona w ciągu 24 godzin?

Tutaj można ustawić akceptowalną liczbę przekroczeń ograniczenia prędkości uważaną za akceptowalną we flocie zwracaną w ciągu 24 godzin. Każdy pojazd, który osiąga lub przekracza tę liczbę, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 100 z przyrostem co 1.

Postoje

Ta karta pozwala zdefiniować czas postoju i zezwolenia dotyczące floty.

US_8.png

Maksymalny czas postoju

Jaki jest maksymalny czas trwania postoju pojazdu?

Czas ustawiony tutaj wskazuje ilość czasu uważaną za akceptowalną dla dowolnego pojazdu, który jest zatrzymany (z wyłączonym silnikiem) w lokalizacji. Każdy postój, który osiąga lub przekracza ten limit, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.

Maksymalna liczba postojów

Jaka jest maksymalna liczba postojów na pojazd dozwolona w ciągu 24 godzin?

W tym miejscu możesz określić, co uważasz za nadmierną liczbę postojów dokonanych przez dowolny pojazd w ciągu 24 godzin. Każdy pojazd, który osiąga lub przekracza tę liczbę postojów, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 100 z przyrostem co 1.

Dzień roboczy

Ta karta pozwala zdefiniować średni dzień roboczy dla floty z ograniczeniami, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy i dbałość o pojazd.

US_9.png

Zdefiniowany dzień roboczy

Typowy dzień powinien zaczynać się o godzinie [time] i kończyć o godzinie [time]

Ten parametr pozwala ustawić godziny, które stanowią podstawowy dzień roboczy. Dowolny pojazd używany poza tymi godzinami zostanie oznaczony z opóźnionym startem i wczesnym zakończeniem.

Godziny dla każdego dnia powinny zawierać* [drop-down]

Możesz wybrać spośród: 00:00 do 23:59 lub 12:00 to 11:59

* To ustawienie wpłynie na godziny zawarte w każdym dniu i wszystkie metryki

Maksymalna liczba godzin

Jaka jest maksymalna liczba godzin pracy dozwolona w ciągu 24 godzin?

Tutaj możesz określić maksymalną ilość czasu (na podstawie pierwszego uruchomienia i ostatniego wyłączenia), przez jaki pojazd może pracować w ciągu 24 godzin Każdy pojazd, który przekracza ten parametr, zostanie oznaczony w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.

Czas włączenia silnika

Jaki jest maksymalny czas włączenia silnika dozwolony w ciągu 24 godzin?

Tutaj można określić ilość czasu, przez jaki dowolny pojazd może mieć włączony silnik w ciągu 24 godzin. Każde osiągnięcie lub przekroczenie tego limitu zostanie oznaczone w całej witrynie. Suwak ma zakres od 0 do 24 godzin z przyrostem co 5 minut.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 11