Dziennik alertów

Na karcie Dziennik alertów widoczna jest historia wszystkich otrzymanych powiadomień o alercie, przedstawiona w formie listy.

Domyślnym ustawieniem filtra jest Dzisiaj. Aby wyświetlić inne okresy, wybierz pozycję z menu rozwijanego.

Korzystając z pola wyboru, możesz również ograniczyć widoczne alerty do tych o wysokim priorytecie.

Istnieje możliwość pobrania listy za pomocą ikony pobierania.

Kliknij w dowolnym miejscu alertu z listy (z wyjątkiem łącza zasad, które otwiera stronę śledzenia trendu zasad danego alertu) i otwórz okno zawierające więcej szczegółów na temat danego alertu. Treść okna będzie się różnić w zależności od typu alertu.
Po otwarciu powiadomienia o alercie dany alert zostanie oznaczony jako przeczytany.

img_-_5.png

Sortowanie dzienników alertów

Kolumny dziennika alertów można posortować, używając symboli strzałek u góry każdej z tych kolumn.

Pojazd: nazwa pojazdu.

Kierowca: nazwisko kierowcy.

Zasada: nazwa zasad alertów. Jeśli nie edytowano nazwy zasad podczas ich tworzenia, nazwa domyślna będzie taka sama jak typ alertu.

Typ alertu: typ czynności lub aktywności, o której informuje dany alert.

Wyzwolony: godzina i data wygenerowania konkretnego powiadomienia o alercie.

Wyświetlanie powiadomień o alertach

Na panelu powiadomień wyświetlane są wszystkie aktywne powiadomienia.

  • W przypadku pojawienia się nowych powiadomień na ikonie dzwonka alarmowego wyświetlana jest na czerwono ich liczba. img_-_4.png
  • Kliknij ikonę dzwonka alarmowego. Spowoduje to otwarcie panelu powiadomień. Powiadomienia są wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
  • Jeśli nie ma nowych powiadomień lub zostały one przeczytane, ikona dzwonka alarmowego wyświetlana jest bez czerwonego znaczka.

Liczba nieprzeczytanych alertów, zgodnie z zasadami alertów, będzie wyświetlana na czerwono obok każdego kafelka na stronie Przegląd alertów.

Activity.png

Dowiedz się, jak skonfigurować nowe powiadomienia i zarządzać alertami.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami.

Oznaczanie alertów jako przeczytanych

Na karcie Dziennik alertów wszystkie pozycje na liście alertów, które są wyświetlane pogrubioną czcionką, są nadal nieprzeczytane.

Można zaznaczyć całą listę lub pojedyncze elementy, używając znaczników wyboru obok poszczególnych elementów.

Po zaznaczeniu elementów na liście będą dostępne opcje Oznacz jako przeczytaneUsuń.

Jeśli oznaczysz alert jako przeczytany, nie będzie on już wyświetlany jako jeden z nieprzeczytanych alertów. Jeśli oznaczysz wszystkie alerty jako przeczytane, nie będzie już widać czerwonego znaczka w różnych miejscach systemu Reveal.

Można także użyć przycisku USUŃ WSZYSTKIE ALERTY, aby usunąć z listy wszystkie powiadomienia o alertach. Ten przycisk nie ma wpływu na skonfigurowane zasady alertów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 11