Typy alertów

W systemie Reveal dostępne są następujące typy alertów:

Następujące alerty są opcjami dodatkowymi:

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych dodatkowych alertów, skontaktuj się z działem pomocy.

Alert aktywności

Po skonfigurowaniu zasad alert aktywności zostanie wyzwolony, jeśli pojazd lub zasób zarejestruje aktywność. Wyzwalaczem aktywności może być przemieszczanie się pojazdu lub zasobu z włączonym zapłonem albo jakakolwiek aktywność wykryta przez czujniki zainstalowane w pojeździe, na przykład pochodząca z wału odbioru mocy (układu PTO).

Jeśli chcesz otrzymywać alerty aktywności dotyczące niezasilanych zasobów, musisz włączyć ustawienia lokalizatora. Wybierz kolejno Administrator > Zasoby > Lista zasobów > Ustawienia lokalizatora i włącz opcję Zamelduj się podczas ruchu. Następnie można skonfigurować alert aktywności w zwykły sposób. Jeśli nie możesz włączyć ustawienia lokalizatora, skontaktuj się z obsługą klienta.

Jak ustawić alert aktywności:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę, zasób lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.
  Dostępne są następujące opcje:
  • Wszelka aktywność podejmowana podczas zakresu czasu monitorowania.
  • Tylko ruch w monitorowanym zakresie czasu (monitorowany zakres czasu można określić na kolejnej stronie Czasy i częstotliwość).
  • Aktywność po pracy na biegu jałowym — zalecane w przypadku flot z długimi czasami pracy na biegu jałowym.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Bieg jałowy

Ten alert sygnalizuje, że pojazdy przekroczyły ustalony czas pracy na biegu jałowym. W przypadku pojazdów z wyposażeniem pokładowym zarejestrowanym w systemie można zignorować alerty, jeśli jest aktywny wał odbioru mocy (układ PTO).

Jak ustawić alert biegu jałowego:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wpisz liczbę minut, którą uważasz za zbyt długą pracę na biegu jałowym, w polu Wyzwalacze alertów. Alert zostanie wyzwolony, gdy pojazd będzie pracował na biegu jałowym przez czas dłuższy od podanego. Wartość ustawia się osobno dla każdej zasady alertu. Ustawienia pracy na biegu jałowym z sekcji Wzorce lub Moje konto nie mają wpływu na tę liczbę.
  Zaznacz pole wyboru obok opcji Ignoruj aktywność, gdy, jeśli nie chcesz otrzymywać alertu w następujących przypadkach:
  • pojazd dociera do określonych miejsc (geofence);
  • pojazd jest w trybie ochrony prywatności;
  • czujnik jest włączony. Może to być na przykład układ PTO, którego działanie może być konieczne podczas pracy pojazdu na biegu jałowym. W takiej sytuacji otrzymywanie powiadomień może być zbędne.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Geofence (miejsce)

Lokalizator GPS Twojego pojazdu lub zasobu wysyła informacje o lokalizacji do systemu Reveal. Alert jest wyzwalany, gdy lokalizator wysyła informacje o lokalizacji do systemu Reveal ze strefy geofence. Im częstsze pingowanie lokalizacji GPS, tym dokładniejszy alert.

Niektóre lokalizatory zasobów wysyłają aktualizacje GPS tylko raz na dobę. Oznacza to, że dokładność alertów jest mniejsza niż w przypadku lokalizatorów zasobów wysyłających aktualizacje GPS po wykryciu ruchu i po ustaniu ruchu. Jeśli chcesz zmienić częstotliwość raportowania lokalizatora zasobów, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jak ustawić alert stref geofence:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę, grupę lub zasób do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Ustaw wyzwalanie alertu, gdy wybrany pojazd lub zasób:
  • wjeżdża w strefę geofence,
  • opuszcza strefę geofence,
  • jednocześnie wjeżdża w strefę geofence i ją opuszcza,
  • zatrzymuje się w strefie geofence,
  • nie wjeżdża do strefy geofence w określonym czasie,
  • pozostaje w strefie geofence przez czas dłuższy od podanego.
 4. Wybierz strefy geofence: — z listy stref geofence wybierz te, które chcesz monitorować. Jeśli nie masz żadnych stref geofence, najpierw je utwórz.
 5. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 6. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Ostra jazda

Alert ostrej jazdy powiadamia o incydentach, takich jak ostre zakręcanie i gwałtowne hamowanie.

Jak ustawić alert ostrej jazdy:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę). Aby uniknąć otrzymywania alertów ostrej jazdy i alertów wideo dotyczących tego samego zdarzenia, dodaj pojazdy, w których nie zainstalowano kamery.
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacze alertu. W przypadku ostrej jazdy do wyboru są trzy możliwości:
  • Gwałtowne hamowanie
  • Ostre zakręcanie
  • Szybki start (gwałtowne przyspieszenie)

  Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich zdarzeniach, czy tylko o poważnych. Poziomy ważności zależą od wielkości pojazdów i wykrytego zdarzenia związanego z ostrą jazdą. Lokalizator wyzwala zdarzenie związane z ostrą jazdą wyłącznie na podstawie wagi zdarzenia. W przeciwieństwie do tego w klasyfikacji wideo brany jest pod uwagę kontekst sytuacji oraz ryzyko wystąpienia wypadku.

  Określ, czy powiadomienie ma być wysyłane tylko po wystąpieniu określonej liczby zdarzeń. Może to zmniejszyć liczbę powiadomień do bardziej rozsądnego poziomu, jeśli uważasz, że otrzymujesz ich zbyt wiele.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów można dodać odbiorców.

Jak unikać powielonych alertów:

Jeśli masz kamerę samochodową ze sztuczną inteligencją, powiadomienia są wysyłane do odbiorców automatycznie po wykryciu w zapisie wideo niebezpiecznego zachowania kierowcy. Razem z nimi otrzymywane będą alerty ostrej jazdy, chyba że zostaną wyłączone.

Zapłon

Alert zapłonu będzie sygnalizował, że zapłon pojazdu został:

 • włączony,
 • wyłączony,
 • włączony LUB wyłączony.

Jak ustawić alert zapłonu:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów określ wyzwalacz alertu dla wybranego pojazdu lub kierowcy w pojeździe.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Nieaktywność

Ten alert powiadomi Cię, gdy pojazd będzie nieaktywny przez określony czas.

Pojazd jest aktywny, gdy ma włączony zapłon i porusza się lub gdy czujniki pojazdu wykryją aktywność, na przykład pochodząca z wału odbioru mocy (układu PTO).

Jak ustawić alert nieaktywności:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Alert zostanie wysłany po określonej liczbie godzin i minut bezczynności.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Opóźniony start

Ten alert jest wyzwalany w przypadku aktywności pojazdu w określonym przedziale czasu. Można wybrać typ aktywności.

Jak ustawić alert Opóźniony start:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów określ wyzwalacz alertu — czas, od jakiego będzie liczony opóźniony start. Alert uwzględnia strefę czasową, w której znajduje się pojazd. Następnie wybierz zdarzenie, które uważasz za początek dnia:
  • włączenie zapłonu,
  • pierwsze poruszenie (zarejestrowane przez urządzenie do śledzenia pojazdów),
  • przybycie na miejsce pierwszego zatrzymania (obliczany jako pierwsza lokalizacja, w której wyłączono zapłon),
  • przybycie na miejsce (do strefy geofence — wybierz miejsce z listy),
  • wyjazd z miejsca (ze strefy geofence — wybierz miejsce z listy).
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Długie zatrzymanie

Ten alert powiadamia o zatrzymaniu pojazdu na czas dłuższy, niż wcześniej ustalono. Można ustawić wyzwalanie alertu, gdy pojazd zostanie zatrzymany na określony czas w jednym miejscu lub gdy nastąpi jego ponowny ruch (gdy silnik pojazdu zostanie ponownie włączony).

Jak ustawić alert długiego zatrzymania:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Zatrzymanie zostanie uznane za długie, jeśli przekroczy wprowadzony tu czas. Jeśli istnieją określone miejsca, w których Twoje pojazdy często zatrzymują się na dłuższy czas, możesz ustawić, aby alert je ignorował.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Przekroczenie prędkości

Ten alert informuje o przekroczeniu przez pojazd określonej prędkości, ograniczenia prędkości lub prędkości na drodze o określoną wartość w wybranych ramach czasowych.

Verizon Connect współpracuje z zewnętrznym dostawcą informacji o ograniczeniach prędkości, który stale monitoruje i aktualizuje informacje na ich temat, weryfikując je z wykorzystaniem danych publicznych, miejskich i satelitarnych.
Dane dotyczące prędkości na drogach pochodzące z programu Verizon Connect służą do porównania danych z danymi o średniej prędkości, z jaką pojazdy poruszały się na konkretnym odcinku drogi poza godzinami szczytu w ciągu ostatniego roku.

Verizon Connect dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność wszystkich zamieszczanych informacji dotyczących ograniczeń prędkości. Jeśli znajdziesz rozbieżności w informacjach, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Verizon Connect w celu rozwiązania problemu.

W trybie ochrony prywatności kierowcy system Reveal nie zgłasza przekroczenia ograniczeń prędkości.

Jak ustawić alert przekroczenia prędkości:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.
  • Zdarzenie dotyczące nadmiernej prędkości powyżej określonej prędkości.
  • Przekroczenie ograniczenia prędkości: XX mph/km powyżej limitu. Można tu uwzględnić dozwoloną prędkość na drodze, prędkość drogową (prędkość jazdy) lub obie wartości jednocześnie.
  • Przy pomocy opcji Nie wysyłaj alertu aż do określ, czy alert ma być wyzwalany dopiero po osiągnięciu pewnej liczby zdarzeń przekroczenia prędkości. Możesz również określić, czy te zdarzenia muszą następować kolejno po sobie. Ta opcja może być przydatna, jeśli otrzymujesz zbyt wiele alertów o przekroczeniu prędkości.
  • Określ, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o przekroczeniu prędkości tylko dla incydentów występujących w określonych miejscach. Jeśli tak, wybierz te obszary z listy miejsc (stref geofence).
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Aktywacja czujników

Urządzenie do śledzenia pojazdu ma możliwość monitorowania stanu włączenia lub wyłączenia układu PTO. Alert ten informuje o zmianie stanu czujnika.

Jak ustawić alert włączenia czujnika:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).
 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.

  Wybierz z listy element wyposażenia pokładowego lub wybierz pozycję Dowolny, aby otrzymywać powiadomienia o zmianie stanu któregokolwiek z czujników.
  Następnie określ, czy chcesz, aby alert był wyzwalany, gdy czujnik został:
  • włączony,
  • wyłączony,
  • włączony lub wyłączony.
  Przy użyciu pola wyboru możesz zdecydować o ignorowaniu aktywności czujników, gdy silnik pojazdu jest wyłączony.
 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.
 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowych zasad alertów.

Ten alert dotyczy klientów, którzy mają w pojazdach zainstalowane czujniki, a na ich kontach włączono ich aktywację.

Jeśli chcesz korzystać z tego alertu, skontaktuj się z działem pomocy, aby sprawdzić, czy Twój moduł jest zgodny.

Holowanie

Ten alert zostaje wyzwolony, gdy pojazd jest holowany. Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono opcję Holowanie.

Naruszenia HOS (godzin pracy)

Ten alert jest wyzwalany, gdy pojazd narusza przepisy dotyczące jazdy (przekroczenie dziennego czasu jazdy, dziennego czasu czynnego, tygodniowego czasu czynnego lub 30-minutowej przerwy). Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono dziennik LogBook.

Zakłócenia zasilania

Ten alert jest wyzwalany, gdy moduł GPS traci zasilanie i nie można go śledzić przez określony czas. Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono opcję powiadamiania o zakłóceniach zasilania.

Jeśli chcesz korzystać z tego alertu, skontaktuj się z działem pomocy, aby sprawdzić, czy Twój moduł jest zgodny.

Diagnostyczne kody usterek

Ten alert jest wyzwalany, gdy pojazd rejestruje diagnostyczny kod usterki (aktywacja, dezaktywacja lub obie te czynności). Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono moduł ECM.

Panika

Ten alert wysyła powiadomienie, gdy pojazd przechodzi w tryb paniki. Gdy kierowca jest w sytuacji alarmowej, może przytrzymać przycisk w kabinie, aby wyzwolić w systemie Reveal alert paniki. Ten alert dotyczy klientów, którzy mają włączoną tę opcję na swoim koncie oraz zainstalowali w swoich pojazdach odpowiednie urządzenie.

Klienci korzystający z aplikacji Integrated Video będą również widzieć nagranie wideo na liście nagrań wideo.

Nieprzypisany pojazd

Ten alert jest wyzwalany, gdy pojazd pozostaje nieprzypisany przez określoną liczbę minut od momentu włączenia zapłonu.

Jak przypisać kierowcę do pojazdu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 32