Typy alertów

W systemie Reveal dostępne są następujące typy alertów:

Następujące alerty są opcjami dodatkowymi:

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych dodatkowych alertów, skontaktuj się z działem pomocy.

Alert aktywności

Po skonfigurowaniu alertu aktywności jest on wyzwalany, jeśli pojazd lub zasób zarejestruje aktywność. Wyzwalaczem aktywności może być ruch pojazdu lub zasobu z włączonym zapłonem albo jakakolwiek aktywność wykryta przez dowolne czujniki zainstalowane w pojeździe, na przykład pochodząca z wału odbioru mocy (układu PTO).

Uwaga

Jeśli chcesz otrzymywać alerty aktywności dotyczące zasobów niezasilanych, potrzebujesz włączyć ustawienia lokalizatora. Wybierz kolejno opcje Administrator > Zasoby > Lista zasobów > Ustawienia lokalizatora i włącz opcję Zamelduj się podczas ruchu. Następnie można skonfigurować alert aktywności w zwykły sposób. Jeśli nie możesz włączyć ustawienia lokalizatora, skontaktuj się z Obsługą klienta

Jak ustawić alert aktywności:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę, zasób lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Wszelka aktywność podejmowana podczas monitorowanego zakresu czasu.

  • Tylko ruch podczas monitorowanego zakresu czasu — monitorowany zakres czasu można określić na kolejnej stronie Czasy i częstotliwość.

  • Aktywność po pracy na biegu jałowym — zalecane w przypadku flot z długimi czasami pracy na biegu jałowym.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Niski poziom naładowania akumulatora zasobu

Otrzymuj alert, gdy poziom naładowania akumulatora zasobu spadnie poniżej określonej wartości progowej. Wartość progową ustawia się podczas tworzenia alertu i można ją edytować w dowolnym momencie. Ten alert się nie powtarza.

Alert zostanie wyzwolony tylko wtedy, gdy dostępne są informacje o poziomie naładowania akumulatora zasobu. Dowiedz się więcej.

Jak ustawić alert niskiego poziomu naładowania akumulatora zasobu:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz zasoby zasilane, zasoby niezasilane lub grupę do monitorowania (albo wszystkie zasoby).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Ustaw procent naładowania akumulatora, który uznajesz za niski (co najmniej 5%). Alert zostanie wyzwolony, gdy naładowanie akumulatora zasobu spadnie do tego poziomu.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Bieg jałowy

Ten alert sygnalizuje, że pojazdy przekroczyły ustalony czas pracy na biegu jałowym. W przypadku pojazdów z wyposażeniem pokładowym zarejestrowanym w systemie można zignorować alerty, jeśli jest aktywny wał odbioru mocy (układ PTO).

Jak ustawić alert biegu jałowego:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wpisz w polu Wyzwalacze alertów liczbę minut, którą uważasz za zbyt długą pracę na biegu jałowym. Alert zostanie wyzwolony, gdy pojazd będzie pracował na biegu jałowym przez czas dłuższy od podanego. Wartość ustawia się osobno dla każdego alertu. Ustawienia pracy na biegu jałowym z sekcji Wzorce lub Moje konto nie mają wpływu na tę liczbę.

  Zaznacz pole wyboru obok opcji Ignoruj aktywność, gdy, jeśli nie chcesz otrzymywać alertów biegu jałowego w następujących przypadkach:

  • pojazd dociera do określonych miejsc (geofence);

  • pojazd jest w trybie ochrony prywatności;

  • czujnik jest włączony. Może to być na przykład układ PTO, którego działanie może być konieczne podczas pracy pojazdu na biegu jałowym. W takiej sytuacji otrzymywanie powiadomień może być zbędne.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Geofence (miejsce)

Lokalizator GPS Twojego pojazdu lub zasobu wysyła informacje o lokalizacji do systemu Reveal. Alert jest wyzwalany, gdy lokalizator wysyła informacje o lokalizacji do systemu Reveal ze strefy geofence. Im częstsze pingowanie lokalizacji GPS, tym dokładniejszy alert.

Uwaga

Niektóre lokalizatory zasobów wysyłają aktualizacje GPS tylko raz na dobę. Oznacza to, że dokładność alertów jest mniejsza niż w przypadku lokalizatorów zasobów wysyłających aktualizacje GPS po wykryciu ruchu i po ustaniu ruchu. Jeśli chcesz zmienić częstotliwość raportowania lokalizatora zasobów, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jak ustawić alert stref geofence:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę, grupę lub zasób do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Ustaw wyzwalanie alertu, gdy wybrany pojazd lub zasób:

  • wjeżdża w strefę geofence,

  • opuszcza strefę geofence,

  • wjeżdża w strefę geofence i ją opuszcza,

  • zatrzymuje się w strefie geofence,

  • nie wjeżdża do strefy geofence w określonym czasie,

  • pozostaje w strefie geofence przez czas dłuższy od podanego.

 4. Wybierz strefy geofence: z listy stref geofence wybierz te, które chcesz monitorować. Jeśli nie ma żadnych stref, należy najpierw je utworzyć.

 5. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 6. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Ostra jazda

Alert ostrej jazdy powiadamia o incydentach takich jak ostre zakręcanie i gwałtowne hamowanie.

Jak ustawić alert ostrej jazdy:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę). Aby uniknąć otrzymywania alertów ostrej jazdy i alertów wideo dotyczących tego samego zdarzenia, dodaj pojazdy, w których nie zainstalowano kamery.

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacze alertu. W przypadku ostrej jazdy do wyboru są trzy możliwości:

  • Gwałtowne hamowanie

  • Ostre zakręcanie

  • Szybki start (gwałtowne przyspieszenie).

  Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o wszystkich zdarzeniach, czy tylko o poważnych. Poziomy ważności zależą od wielkości pojazdów i wykrytego zdarzenia związanego z ostrą jazdą. Lokalizator wyzwala zdarzenie związane z ostrą jazdą wyłącznie na podstawie wagi zdarzenia. W przeciwieństwie do tego w klasyfikacji wideo brany jest pod uwagę kontekst sytuacji oraz ryzyko wystąpienia wypadku.

  Określ, czy powiadomienie ma być wysyłane tylko po wystąpieniu określonej liczby zdarzeń. Może to zmniejszyć liczbę powiadomień do bardziej rozsądnego poziomu, jeśli uważasz, że otrzymujesz ich zbyt wiele.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów można dodać odbiorców.

Zapłon

Alert zapłonu będzie sygnalizował momenty, w których zapłon pojazdu został:

 • włączony,

 • wyłączony,

 • włączony LUB wyłączony.

Jak ustawić alert zapłonu:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertów dla wybranego pojazdu lub kierowcy w pojeździe.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Nieaktywność

Ten alert powiadomi Cię, gdy pojazd będzie nieaktywny przez określony czas.

Uwaga

Pojazd jest aktywny, gdy ma włączony zapłon i porusza się lub gdy czujniki pojazdu wykrywają aktywność, na przykład pochodzącą z wału odbioru mocy (układu PTO).

Jak ustawić alert nieaktywności:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Alert zostanie wysłany po określonej liczbie godzin i minut bezczynności.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Opóźniony start

Ten alert jest wyzwalany w przypadku, gdy aktywność pojazdu ma miejsce po upływie określonego czasu. Można wybrać typ aktywności.

Jak ustawić alert opóźnionego startu:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertów — czas, od jakiego będzie liczony opóźniony start. Alert uwzględnia strefę czasową, w której znajduje się pojazd. Następnie wybierz zdarzenie, które uważasz za początek dnia:

  • włączenie zapłonu,

  • pierwsze poruszenie (zarejestrowane przez lokalizator pojazdu),

  • przybycie na miejsce pierwszego zatrzymania (obliczane jako pierwsza lokalizacja, w której wyłączono zapłon),

  • przybycie na miejsce (do strefy geofence — wybierz miejsce z listy),

  • wyjazd z miejsca (ze strefy geofence — wybierz miejsce z listy).

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Długie zatrzymanie

Ten alert powiadamia o zatrzymaniu pojazdu na czas dłuższy od podanego. Można ustawić wyzwalanie alertu, gdy pojazd zostanie zatrzymany na określony czas w jednym miejscu lub gdy nastąpi jego ponowny ruch (gdy silnik pojazdu zostanie ponownie włączony).

Jak ustawić alert długiego zatrzymania:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu. Zatrzymanie zostanie uznane za długie, jeśli przekroczy wprowadzony tu czas. Jeśli istnieją określone miejsca, w których Twoje pojazdy często zatrzymują się na dłuższy czas, możesz ustawić, aby alert je ignorował.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Przekroczenie prędkości

Ten alert informuje o przekroczeniu przez pojazd określonej prędkości, ograniczenia prędkości lub prędkości na drodze o określoną wartość w wybranych ramach czasowych.

Verizon Connect współpracuje z zewnętrznym dostawcą informacji o ograniczeniach prędkości, który stale monitoruje i aktualizuje informacje na ich temat, weryfikując je z wykorzystaniem danych publicznych, miejskich i satelitarnych.

Dane dotyczące prędkości na drodze pochodzące z systemu Verizon Connect służą do porównania danych o lokalizacji z danymi o średniej prędkości, z jaką pojazdy poruszały się na konkretnym odcinku drogi poza godzinami szczytu w ciągu ostatniego roku.

Verizon Connect dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność wszystkich podawanych informacji dotyczących ograniczeń prędkości. W razie napotkania informacji niezgodnych z rzeczywistością prosimy o kontakt z zespołem obsługi klientów Verizon w celu rozwiązania problemu.

Uwaga

W trybie ochrony prywatności kierowcy system Reveal nie zgłasza zdarzeń przekroczenia ograniczenia prędkości.

Jak ustawić alert przekroczenia prędkości:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.

  • Zdarzenie dotyczące nadmiernej prędkości przekraczającej określoną prędkość.

  • Przekroczenie ograniczenia prędkości: XX mph/km powyżej limitu. Można tu uwzględnić dozwoloną prędkość na drodze, prędkość drogową (prędkość jazdy) lub obie wartości jednocześnie.

  • Określ, czy alert ma być wyzwalany dopiero po osiągnięciu pewnej liczby zdarzeń przekroczenia prędkości — służy do tego opcja Nie wysyłaj alertu aż do. Możesz również określić, czy te zdarzenia muszą następować kolejno po sobie. Ta opcja może być przydatna, jeśli otrzymujesz zbyt wiele alertów o przekroczeniu prędkości.

  • Określ, czy chcesz otrzymywać alerty o przekroczeniu prędkości tylko dla incydentów występujących w określonych miejscach. Jeśli tak, wybierz te obszary z listy miejsc (stref geofence).

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Aktywacja czujników

Urządzenie do śledzenia pojazdu ma możliwość monitorowania stanu włączenia/wyłączenia układu PTO. Alert ten informuje o zmianie stanu czujnika.

Jak ustawić alert aktywacji czujników:

 1. Wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie alertu.

 2. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz pojazd, kierowcę lub grupę do monitorowania (bądź całą flotę).

 3. Na stronie Flota i opcje alertów wybierz wyzwalacz alertu.

  Wybierz z listy element wyposażenia pokładowego lub wybierz pozycję Dowolny, aby otrzymywać powiadomienia o zmianie stanu dowolnego z czujników.

  Następnie określ, czy chcesz, aby alert był wyzwalany, gdy czujnik został:

  • włączony,

  • wyłączony,

  • włączony lub wyłączony.

  Przy użyciu pola wyboru możesz zdecydować o ignorowaniu aktywności czujników, gdy silnik pojazdu jest wyłączony.

 4. Na stronie Czasy i częstotliwość wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

 5. Na stronie Odbiorcy alertów wykonaj kroki opisane w artykule Tworzenie nowego alertu.

Ten alert dotyczy klientów, którzy mają w pojazdach zainstalowane czujniki, a na ich kontach włączono ich aktywację.

Uwaga

Jeśli chcesz korzystać z tego alertu, skontaktuj się z działem pomocy, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest zgodne.

Holowanie

Ten alert zostaje wyzwolony, gdy pojazd jest holowany. Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono opcję Holowanie.

Naruszenia HOS (godzin pracy)

Ten alert jest wyzwalany, gdy pojazd naruszy przepisy dotyczące czasu jazdy i wymaganych przerw (w odniesieniu do dziennego czasu jazdy, dziennego czasu czynnego, tygodniowego czasu czynnego lub 30-minutowej przerwy). Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono dziennik LogBook.

Zakłócenia zasilania

Ten alert jest wyzwalany, gdy moduł GPS traci zasilanie i nie można go śledzić przez określony czas. Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono opcję powiadamiania o zakłóceniach zasilania.

Uwaga

Jeśli chcesz korzystać z tego alertu, skontaktuj się z działem pomocy, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest zgodne.

Diagnostyczne kody usterek

Ten alert jest wyzwalany za każdym, gdy pojazd zarejestruje diagnostyczny kod usterki (jego aktywację, dezaktywację lub obie te sytuacje). Ten alert dotyczy klientów, na których koncie włączono moduł ECM.

Panika

Ten alert powoduje powiadomienie, gdy pojazd przechodzi w tryb paniki. Gdy kierowca jest w sytuacji alarmowej, może przytrzymać przycisk w kabinie, aby wyzwolić w systemie Reveal alert paniki. Ten alert dotyczy klientów, którzy mają włączoną tę opcję na swoim koncie oraz zainstalowali w swoich pojazdach odpowiednie urządzenie.

Aby aktywować przycisk alarmowy w kabinie, naciśnij go i przytrzymaj przez 7 sekund. Aby zresetować lub wyłączyć funkcję alarmową, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.

Nieprzypisany pojazd

Ten alert jest wyzwalany, gdy pojazd pozostaje nieprzypisany przez określoną liczbę minut od momentu włączenia zapłonu.

Jak przypisać kierowcę do pojazdu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 39