Przegląd alertów

Sekcja Alerty wyświetla w czasie rzeczywistym powiadomienia o ważnych zdarzeniach dotyczących kierowców i pojazdów. Alerty mogą obejmować różne zdarzenia — od incydentów związanych z ostrą jazdą, takich jak gwałtowne hamowanie, po powiadomienia o opóźnionym starcie.

Reguły dla każdego alertu można ustawić tak, aby powiadamiały o wystąpieniu incydentu użytkownika głównego, kierowców, użytkowników systemu Reveal, administratorów, a nawet osoby niebędące użytkownikami systemu Reveal. Ustawienie reguł i uruchomienie alertu nazywamy tworzeniem Zasady alertu.

Powiadomienia mogą być wyświetlane w systemie Reveal lub aplikacji Reveal Manager oraz wysyłane w wiadomościach e-mail i SMS.

Dowiedz się, jak zarządzać alertami.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami.

Przegląd alertów

Po wybraniu pozycji Alerty z menu głównego w systemie Reveal wyświetli się karta Przegląd. Można również wyświetlić kartę Dziennik alertów oraz kartę Zasady. Na każdej z tych kart można utworzyć zasadę alertu.

Na karcie Przegląd wyświetlane jest w postaci panelu podsumowanie powiadomień otrzymanych z wszystkich zasad alertów z wybranego okresu.

Jeśli chcesz zacząć otrzymywać alerty, skonfiguruj zasady alertów.

Aby kontrolować zawartość wyświetlaną w podsumowaniu powiadomień, wybierz okres. Domyślnie wyświetlane są alerty z Dzisiaj (sortowanie to Najczęściej wyzwalane).

AlertsDecompNoHeader.png

Każdy kafelek na ekranie przedstawia inną ustawioną zasadę alertu i wyświetla podsumowanie tej zasady dla wybranego okresu.

Kafelek z podsumowaniem wyświetla:

  • Nazwę nadaną alertowi — lub nazwę domyślną, jeśli nie została edytowana.
  • Liczbę przypadków wyzwolenia alertu w wybranym okresie.
  • Liczbę nieprzeczytanych alertów, które zostały wyzwolone — wyświetlaną z małą, czerwoną plakietką (dowiedz się, jak oznaczać powiadomienia jako nieprzeczytane).
  • Typ alertu.
  • Datę i godzinę wyzwolenia alertu.

Z poziomu każdego panelu można również uzyskać dostęp do podsumowania reguły.

Dowiedz się, jak edytować istniejące reguły.

 

Podsumowanie reguły — śledzenie trendu

Znajdująca się na panelu strona Podsumowanie reguły zawiera podsumowanie trendu dla danego alertu i pozwala sprawdzić, ile alertów zostało wyzwolonych przez kierowców w wybranym okresie – w skali tygodnia, miesiąca lub roku.

Na stronie Śledzenie trendu:

Wybierz okres, który chcesz prześledzić. Zostanie wyświetlony wykres słupkowy. Każdy słupek reprezentuje określoną liczbę wyzwolonych alertów — najedź kursorem na słupek, aby wyświetlić ich dokładną liczbę.

Pod wykresem znajduje się możliwa do pobrania lista kierowców na czele rankingu oraz liczba wyzwolonych przez nich alertów.

Jeśli wybierzesz dziennik alertów, na liście pojawią się kierowcy i wszystkie alerty, które wyzwolili, z najnowszymi na samej górze. Dziennik alertów zawiera te same informacje, które są widoczne na karcie Dziennik alertów.

Na stronie śledzenia trendów za pomocą przycisku EDYTUJ w prawym górnym rogu można edytować reguły dotyczące konkretnej zasady alertu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 23