Przegląd alertów

W sekcji Alerty w czasie rzeczywistym wyświetlane są powiadomienia o ważnych zdarzeniach dotyczących kierowców i pojazdów. Alerty mogą obejmować różne zdarzenia — od incydentów związanych z ostrą jazdą, takich jak gwałtowne hamowanie, po powiadomienia o opóźnionym starcie.

Reguły dla każdego alertu można ustawić tak, aby powiadamiały o wystąpieniu incydentu użytkownika głównego, kierowców, użytkowników systemu Reveal, administratorów, a nawet osoby niebędące użytkownikami systemu Reveal. Jest do dokonywane podczas tworzenia alertu.

Powiadomienia mogą być wyświetlane w systemie Reveal lub aplikacji Reveal Manager oraz wysyłane w wiadomościach e-mail i SMS.

Dowiedz się, jak zarządzać alertami.

Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami.

Przegląd alertów

Po otwarciu pozycji Alerty z menu głównego w systemie Reveal wyświetli się karta Przegląd. Można również wyświetlić kartę Dziennik alertów oraz kartę Moje alerty. Na każdej z tych kart można utworzyć alert.

Tabs.png

Na karcie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie powiadomień otrzymanych z wszystkich alertów z wybranego okresu w formacie kafelków.

Aby zacząć otrzymywać powiadomienia, skonfiguruj alerty.

Aby kontrolować zawartość wyświetlaną w podsumowaniu powiadomień, wybierz okres. Domyślnie wyświetlane są alerty z Dzisiaj, posortowane według Najczęściej wyzwalane.

Overview_page.jpg

Każdy kafelek na ekranie reprezentuje inny skonfigurowany alert i przedstawia podsumowanie tego alertu dla wybranego okresu.

Kafelek z podsumowaniem wyświetla:

  • Nazwę nadaną alertowi — lub nazwę domyślną, jeśli nie została edytowana.

  • Liczbę przypadków wyzwolenia alertu w wybranym okresie.

  • Liczbę nieprzeczytanych alertów, które zostały wyzwolone — wyświetlaną z małą, czerwoną plakietką (dowiedz się, jak oznaczać powiadomienia jako nieprzeczytane).

  • Typ alertu.

  • Datę i godzinę wyzwolenia alertu.

Z poziomu każdego kafelka można również uzyskać dostęp do Podsumowania alertu.

Dowiedz się, jak edytować reguły dla istniejącego alertu.

Podsumowanie alertów

Wybierz tytuł, aby wyświetlić stronę Podsumowanie alertów, na której można zobaczyć trendy alertów, dziennik alertówpozycję rankingową wybranego alertu. Możesz również edytować alert, wybierając opcję EDYTUJ ALERT.

Trendy alertów zostaną automatycznie wyświetlone na wykresie słupkowym i domyślnie dotyczą bieżącego miesiąca. Dane można filtrować według dnia, tygodnia, miesiąca i roku.  Każdy słupek reprezentuje liczbę wyzwolonych alertów w wybranym zakresie dat — najedź kursorem na słupek, aby wyświetlić dokładną liczbę.

Default_view_summary_page__2_.png

Pod wykresem widać dziennik alertów i pozycję rankingową.

Default_view_summary_page__1_.png

Dziennik alertów zawiera tabelę alertów z informacjami dotyczącymi pojazdu, kierowcy, wartości alertu oraz daty wyzwolenia. Domyślnie dane w tabeli sortowane są według ostatniej daty wyzwolenia alertu. Wybierając dowolny nagłówek kolumny, kolejność sortowania można zmienić odpowiednio do preferencji. Dane można filtrować według poszczególnych pojazdówkierowców. Można także wybrać opcję Wszystkie. Wybierz opcję WYEKSPORTUJ CSV, aby pobrać plik CSV zawierający dane z tej listy.

Opcja Ranga powoduje wyświetlenie listy pojazdów i zasobów, które najczęściej wyzwalały alert, a także ich pozycję rankingową. Wybierz opcję WYEKSPORTUJ CSV, aby pobrać plik CSV zawierający dane z tej listy.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 24