Rozwiązywanie problemów z funkcją Mapa na żywo

Nie widzisz swoich pojazdów na Mapie na żywo? Poniżej przedstawiono rozwiązania tego i innych typowych problemów.


Wybieranie pojazdów

Jeśli pojazd nie jest widoczny na Mapie na żywo, upewnij się, że wybrano wyświetlanie tego pojazdu. Aby to zrobić, przejdź na kartę Wybór floty po lewej stronie Mapy na żywo i otwórz menu rozwijane swojej floty, a następnie wybierz pojazdy, które chcesz zobaczyć.

Jeśli masz bardzo dużą flotę i skonfigurowane Grupy, niektóre pojazdy mogą zostać wykluczone z wyboru nawet w przypadku wybrania opcji Cała flota.
Dzieje się tak, gdy cała flota jest zbyt duża, aby pokazać ją na mapie.

Aby pokazać całą flotę, zmień rozmiar mapy za pomocą przycisku Dopasuj do mapy.


Sprawdzanie uprawnień konta systemu Reveal

Czy masz uprawnienia do wyświetlania wszystkich pojazdów? Użytkownicy i administratorzy mają różne role i uprawnienia w systemie Reveal.

Jeśli jesteś użytkownikiem w systemie Reveal, poproś administratora o sprawdzenie Twojego profilu w obszarze Administrator > Lista użytkowników.
Czy masz uprawnienia do wyświetlania tylko niektórych pojazdów w określonych grupach i jaką rolę przydzielono Ci w systemie Reveal?


Wyświetlanie ukrytych pojazdów

Pojazd może być ukryty, a wówczas nie będzie wyświetlany na Mapie na żywo.

Aby wyświetlić taki pojazd, w sekcji Administrator w systemie Reveal edytuj pojazd i usuń zaznaczenie opcji Ukryj na liście zaznaczonych pojazdów na karcie Szczegóły w profilu pojazdu.


Sprawdzanie grup pojazdów

Grupy to sposób organizowania pojazdów, kierowców, zasobów i użytkowników, dzięki czemu można łatwiej zarządzać tymi elementami i wyświetlać je razem.
Pojazd może zostać umieszczony w grupie, do której nie masz dostępu.
Skontaktuj się z administratorem systemu Reveal w Twojej firmie w celu zmiany swoich uprawnień, aby móc wyświetlić tę grupę (lub edytować tę grupę).


Sprawdzanie nazw pojazdów

Upewnij się, że znasz nazwę wprowadzoną w systemie Reveal dla danego pojazdu — możliwe, że wyświetlana nazwa nie jest tą, której się spodziewasz.
Jeśli jesteś administratorem w systemie Reveal, możesz edytować nazwy kierowców i pojazdów.

Uwaga: Po pierwszym zainstalowaniu urządzeń do lokalizacji nazwy pojazdów będą wyświetlane jako numery urządzeń do lokalizacji.
Po 24 godzinach zostaną one zmienione na numery rejestracyjne. Zmień nazwy swoich pojazdów, aby ułatwić ich rozpoznanie.
Lista będzie wyświetlana w kolejności alfabetycznej.


Odświeżanie Mapy na żywo

Mapa na żywo jest odświeżana automatycznie. Jednak w celu wyświetlenia zmian dotyczących profilu pojazdu może być konieczne ręczne odświeżenie strony.


Czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookie

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i usuń pliki cookie — mogą one stanowić problem szczególnie w przypadku przeglądarki Internet Explorer.
Zalecamy korzystanie z systemu Reveal przy użyciu najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome.


Instalacja urządzeń do lokalizacji

Aby pojazd był wyświetlany na Mapie na żywo, w pojeździe musi być zainstalowane urządzenie do lokalizacji Verizon Connect przesyłające dane GPS do systemu Reveal.


Zakłócenia sygnału GPS

Jeśli pojazd znajduje się w lokalizacji, w której sygnał jest słaby, to zostanie wyświetlony na mapie dopiero wtedy, gdy powróci do lokalizacji o lepszym sygnale.

Sprawdź sygnał pojazdu na karcie stanu pojazdu.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Reveal, zamknij ją i sprawdź ponownie lub otwórz system Reveal w przeglądarce internetowej na urządzeniu mobilnym.


Ikony i opcje mapy

Aby uzyskać pełną listę ikon w systemie Reveal wraz z ich opisami, przejdź do obszaru Opcje mapy na Mapie na żywo i użyj łącza do legendy ikon w dolnej części panelu.


W obszarze Opcje mapy można kontrolować klastrowanie ikon.

Klastrowanie oznacza, że Twoje pojazdy będą zgrupowane na Mapie na żywo, gdy będą blisko siebie.

W obszarze Opcje mapy można również kontrolować wyświetlanie etykiet pojazdów.

Etykiety to wyświetlane obok każdego pojazdu na mapie "dymki", w których widoczna jest nazwa pojazdu i kierowcy.


Stan holowania

Jeśli stan pojazdu we flocie został zmieniony na Holowanie, ale uważasz, że taka informacja jest niezgodna ze stanem faktycznym, przejdź do rozwiązywania problemów ze stanem holowania.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 121