Panel powiadomień — przegląd

Panel powiadomień w systemie Reveal zawiera aktualizowane w czasie rzeczywistym alerty o ważnych zdarzeniach związanych z kierowcami, pojazdami i zasobami. Alerty mogą obejmować różne zdarzenia — od incydentów związanych z ostrą jazdą, takich jak gwałtowne hamowanie, po powiadomienia o opóźnionym starcie.

Konfigurowanie reguł dotyczących powiadomień nazywamy tworzeniem zasady alertu. Alerty są domyślnie włączone. Alerty można wyłączyć lub dostosować w obszarze Ustawienia konta w systemie Reveal.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia i zarządzać alertami.

Wyświetlanie powiadomień

Na panelu powiadomień wyświetlane są wszystkie aktywne powiadomienia.

  • Aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień, kliknij ikonę dzwonka alarmowego. Powiadomienia są wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
  • W przypadku pojawienia się nowych powiadomień na ikonie dzwonka alarmowego wyświetlana jest na czerwono ich liczba.
    img_-_4.png
  • Jeśli nie ma nowych powiadomień lub zostały one przeczytane, ikona dzwonka alarmowego wyświetlana jest bez czerwonego znaczka.

Grupy powiadomień

Powiadomienia powiązane z konkretną zasadą alertu są wyświetlane w grupie poniżej nazwy danej zasady. Istniejącą zasadę alertów można edytować na karcie Zasady w sekcji Alerty systemu Reveal.

Kliknij raz grupę powiadomień, aby otwierać je pojedynczo.

img_-_1.png

img_-_2.png

Po otwarciu powiadomienia możesz wyświetlić jego wszystkie dane, klikając opcję WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

Odrzucanie powiadomień

Kliknij raz grupę powiadomień, aby otwierać je pojedynczo.

  • Aby usunąć wszystkie powiadomienia z panelu, kliknij opcję ODRZUĆ WSZYSTKO.
  • Aby odrzucić powiadomienie i usunąć je z panelu powiadomień, najedź kursorem na kartę i kliknij X.

Powiadomienia pozostają w panelu przez 3 dni, o ile nie zostaną wcześniej odrzucone.

Znajdowanie powiadomień

Dostęp do odrzuconych lub starszych powiadomień można uzyskać z karty Alerty w menu głównym systemu Reveal.

Dowiedz się więcej o wyświetlaniu powiadomień w dzienniku alertów.

Zmiana ustawień powiadomienia wyskakującego

Oprócz wyświetlania w panelu powiadomień powiadomienia mogą pojawiać się w postaci wyskakującego okienka na pulpicie, jeśli wybierzesz taką opcję.

Ustawienia powiadomień możesz zmienić w sekcji Preferencje użytkownika obszaru Moje konto. Aby uzyskać dostęp do sekcji Preferencje użytkownika, wybierz kolejno opcje Profil konta > Moje konto. W menu Moje konto kliknij opcję Preferencje użytkownika.

img_-_3.png

W odniesieniu do każdej kategorii alertu użyj pól wyboru, aby wybrać następujące opcje:

  • Plakietka powiadomienia: powoduje wyświetlenie czerwonego znaczka na odpowiedniej ikonie.
  • Powiadomienie w okienku wyskakującym: powoduje wyświetlenie wyskakującego dymka u dołu ekranu. Tymczasowe okienko wyskakujące znika po 15 sekundach.
  • Dźwięk: powoduje odtworzenie dźwięku po otrzymaniu powiadomienia.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 142 z 149