Wyświetlanie statusu aktywacji wbudowanej technologii telematycznej.

W pojazdach, które mają wbudowaną technologię telematyczną, nie trzeba instalować sprzętu do śledzenia, ale może być wymagane zadanie aktywacji. W tym artykule opisano, jak wyświetlić pojazdy, które łączą się z wbudowaną technologią telematyczną i wymagają dodatkowych czynności w celu połączenia z systemem Reveal.

Aby wyświetlić statusy aktywacji pojazdów z wbudowaną technologią telematyczną, które nie są jeszcze w pełni połączone z systemem Reveal:

  1. W systemie Reveal kliknij swoje inicjały znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu.

  2. Kliknij opcję Moje konto.

  3. W sekcji Zarządzanie wyposażeniem i zleceniami serwisowymi kliknij opcję Wbudowana technologia telematyczna.

    img-en-us-my_account_built-in.png
  4. Zostanie otwarta strona Wbudowana technologia telematyczna z listą wszystkich pojazdów, które są aktualnie podłączane do systemu Reveal. Poniższy zrzut ekranu przedstawia kilka pojazdów Ford i GM, które są przetwarzane.

    BiT_screen.png

Na stronie Wbudowana technologia telematyczna stan aktywacji każdego pojazdu jest wymieniony w kolumnie STATUS. Wszystkie wymagane działania są wymienione w kolumnie DZIAŁANIE. Możesz kliknąć łącze w kolumnie DZIAŁANIE, aby wykonać dane działanie w celu połączenia pojazdu lub uzyskać więcej informacji na temat wymaganego działania.

Rozwiązania wbudowanej technologii telematycznej w pojazdach Ford i GM mają różne statusy i wymagane działania, ale ten sam status aktywacji:

  • Przetwarzanie informacji: System Reveal jest w trakcie procesu tworzenia połączenia z technologią telematyczną wbudowaną w pojeździe. Poczekaj kilka minut i sprawdź ponownie status. Jeśli pojazd pozostaje w tym stanie dłużej niż godzinę, skontaktuj się z działem pomocy.

Informacje na temat statusów aktywacji występujących w przypadku pojazdów Ford i GM zawierają następujące artykuły:

Gdy pojazdy zostaną połączone z systemem Reveal, można je wyświetlać na liście pojazdów i na mapie na żywo.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4