Overtredingsdetails bekijken

Lire en Français

Wanneer uw bestuurders overtredingen begaan door langer te rijden dan toegestaan, of een te korte rustperiode te nemen, worden deze vermeld op het tabblad Overtredingen.

Op het tabblad Overtredingen staat informatie op basis van tachograafgegevens van het volgapparaat in het voertuig. Handmatig ingevoerde items en wijzigingen worden hier niet weergegeven. Download de Tacho-bestuurdersbestanden om deze overige informatie te zien.

NL_1.png

Op het tabblad Overtredingen staan bedragen van potentiële boetes. Deze zijn gebaseerd op het land waar de bestuurder doorgaans werkt. Als een bestuurder de grens over gaat naar een ander land en daar een overtreding begaat, wordt de boete gebaseerd op het land waar de bestuurder meestal werkt.

Om informatie over de overtredingen van uw bestuurder te bekijken:

 1. Kies Tachograaf op de navigatiebalk van Reveal.
 2. Selecteer het tabblad Overtredingen.
 3. Gebruik het filter om het aantal items in de lijst te beperken. U kunt het datumbereik wijzigen en een bepaalde bestuurder zoeken op naam. Klik op FILTEREN om de geselecteerde instellingen toe te passen.
  NL_2.png

 4. Het Totale aantal overtredingen en Totale aantal potentiële boetes worden alleen weergegeven wanneer er geen individuele bestuurder is geselecteerd. Deze geven het totale aantal overtredingen en maximale boetebedragen weer voor alle bestuurders met overtredingen binnen het geselecteerde datumbereik.
 5. De lijst Bestuurders met overtredingen bevat de in de filter geselecteerde bestuurder of alle bestuurders die in het geselecteerde datumbereik overtredingen hebben begaan.

  NL_3.png

  De kolommen zijn:
  • Bestuurder - De naam van de bestuurder.
  • Aantal overtredingen - Het aantal overtredingen die de bestuurder in het geselecteerde datumbereik heeft begaan.
  • Potentiële boetes - Het totale maximumbedrag van de boetes die de bestuurder mogelijk moet betalen voor de overtredingen die in het geselecteerde datumbereik zijn begaan. Deze kolom wordt niet weergegeven voor Ierse klanten.
 6. Selecteer een bestuurder uit de lijst om de overtredingsgeschiedenis van de bestuurder te bekijken. De tabel overtredingsgeschiedenis toont alle overtredingen van de geselecteerde bestuurder (in de filter of in de lijst) en voor het datumbereik in de filter.

  NL_4.png

  De kolommen zijn:
  • Datum/tijd - De datum en tijd waarop de overtreding is gestart. Bijvoorbeeld: bij een overtreding waarbij de dagelijkse rijtijd is overschreden, geven de datum en tijd weer wanneer de bestuurder had moeten stoppen.
  • Type - Het type van de overtreding. Bijvoorbeeld: ‘Ontbrekende pauze’ of ‘Dagelijkse rijtijd overschreden’.
  • Ernst - De ernst van deze overtreding. De mogelijkheden zijn MSI (ernstigste overtreding), VSI (zeer ernstige overtreding), SI (ernstige overtreding) en MI (lichte overtreding).
  • Potentiële boete - De maximale boete voor de overtreding of het bereik waarin de potentiële boete zich bevindt. Deze kolom wordt niet weergegeven voor Ierse klanten.
  • Details - Klik op WEERGEVEN om een grafiek met de bijbehorende overtreding weer te geven.
 7. Als u voor een overtreding op WEERGEVEN klikt, wordt er een dialoogvenster geopend met bovenin de details van de overtreding en daaronder een grafiek. De x-as van de grafiek laat de tijd in de dag zien. De y-as van de grafiek toont de vier Tachograafstatussen aan de linkerkant, en hoe lang de bestuurder op die dag elke status had. Grijze vlakken laten zien wanneer de bestuurder een bepaalde status had. Het begin van de overtreding wordt aangegeven door een rode lijn.
  NL_5.png

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 16