Overzicht tachograaf

Het digitale tachograafsysteem (Tachograaf) houdt de activiteiten van bestuurders en voertuigen bij met behulp van hardware in de cabine die fysiek is aangesloten op vrachtwagens. De informatie die wordt verzameld via deze hardware, wordt gebruikt om te waarborgen dat bestuurders zich houden aan de wettelijke voorschriften die ingesteld zijn om vermoeidheid achter het stuur te minimaliseren en om ongevallen te voorkomen die het gevolg kunnen zijn van deze vermoeidheid.

Binnen de Europese Unie en andere delen van Europa wordt in deze voorschriften bepaald dat bestuurders van vrachtwagens (> 3,5 ton) zich moeten houden aan de rijtijden en rustperiodes die op deze website staan vermeld.

Bestuurders die gebruik maken van het Tachograafsysteem, gebruiken doorgaans een ‘digitale bestuurderskaart’ die in de digitale tachograaf van hun voertuig wordt geplaatst om zich aan te melden en te identificeren aan het begin van hun dienst. De ingebouwde hardware houdt vervolgens veranderingen in de status van het voertuig bij, alsmede de snelheid van het voertuig en de totaal gereden afstand tijdens de dienst van de bestuurder (wat neerkomt op de periode tussen het tijdstip en de datum waarop de bestuurder zich aanmeldt en later weer afmeldt). Deze basisinformatie wordt overgedragen naar en opgeslagen in Reveal. De bestanden worden in de meeste landen twee jaar bewaard. In Ierland bedraagt deze periode drie jaar. Als u wijzigingen wilt doorvoeren in de bestanden, moet u hiervoor een afzonderlijke analysetool gebruiken die wij niet leveren.

Als u Tachograaf in Reveal wilt kunnen gebruiken, moet deze functie zijn ingeschakeld in uw account.

Op het tabblad Bestuurdersplanner onder Tachograaf wordt bijna realtime informatie weergegeven die rechtstreeks wordt verzonden vanuit de hardware in de cabine. Raadpleeg voor meer informatie de tabbladen Bestuurdersbestanden en Voertuigbestanden. De bestanden die u op deze schermen kunt downloaden, worden automatisch vanuit de hardware in de cabine naar de Reveal-database voor wagenparkbeheer gedownload. Bestuurdersbestanden worden automatisch elke 7 dagen gedownload en voertuigbestanden elke 30 dagen.

Op het tabblad Overtredingen staan alle overtredingen die gemaakt zijn door uw bestuurders; bijvoorbeeld langer rijden dan toegestaan of te korte rustperiodes nemen. De weergegeven overtredingen zijn gebaseerd op gegevens die direct uit Bestanden van bestuurders komen. Het tabblad Overtredingen is alleen beschikbaar als u een abonnement heeft op Tacho op afstand downloaden van Reveal.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 17 van 20