Alarmlogboek

Het tabblad Alarmlogboek laat u een lijst zien met de geschiedenis van alle alarmmeldingen die u hebt ontvangen.

De filter staat standaard op Vandaag. Om andere tijdsperioden te zien, selecteert u die vanuit het vervolgkeuzemenu.

U kunt er ook voor kiezen om alleen alarmen met hoge prioriteit te zien door middel van het selectievakje.

U kunt ook de lijst downloaden door op de knop ‘Downloaden’ te klikken.

Klik op een willekeurig alarm uit de lijst (behalve de koppeling Beleid; deze opent de lopende pagina voor dat alarmbeleid) om een venster met meer details over dat alarm te openen. Elk venster zal anders zijn afhankelijk van het alarmtype.
Zodra u een alarmmelding hebt geopend, zal dat alarm worden gemarkeerd als gelezen.

img_-_5.png

Alarmlogboek sorteren

U kunt de kolommen van het alarmlogboek sorteren door de pijlen bovenaan elke kolom te gebruiken.

Voertuig: Naam van het voertuig.

Bestuurder: Naam van de bestuurder.

Beleid: Naam van het alarmbeleid. Indien u de naam van het alarmbeleid niet hebt aangepast toen u het alarm aanmaakte, zal de standaardnaam dezelfde blijven als het alarmtype.

Alarmtype: Het soort actie of activiteit waarover dit alarm u een melding zal sturen.

Geactiveerd: Tijd en datum waarop een bepaalde alarmmelding is geactiveerd.

Alarmmeldingen bekijken

Het meldpunt geeft alle actieve meldingen weer.

  • Als er nieuwe meldingen zijn, geeft het alarmbelpictogram het aantal nieuwe meldingen in het rood weer. img_-_4.png
  • Klik op het alarmbelpictogram. Hierdoor wordt het meldpunt geopend. Meldingen worden op volgorde weergegeven, van de nieuwste tot de oudste.
  • Als er geen nieuwe meldingen zijn of alle meldingen zijn gelezen, wordt het alarmbelpictogram zonder de rode badge weergegeven.

Het aantal alarmen die nog ongelezen zijn, verschijnen in rood naast elke tegel op de pagina Alarmoverzicht, volgens het alarmbeleid.

Activity.png

Meer informatie over het instellen van nieuwe meldingen en beheren van alarmen.

Meer informatie over het beheren van meldingen.

Alarmen markeren als gelezen

In uw alarmlogboek zijn alle vetgedrukte items in de lijst met alarmen nog ongelezen.

De gehele lijst kan in een keer geselecteerd worden, of alle items afzonderlijk door de vinkjes direct naast elk item te gebruiken.

Wanneer u een selectie maakt, krijgt u de optie om de items in de lijst te Markeren als gelezen of te Verwijderen.

Als u een item als gelezen markeert, zal het niet langer worden weergegeven als een van uw ongelezen alarmen. Als u alle alarmen als gelezen markeert, zult u niet langer het rode pictogram zien op verschillende plekken in Reveal.

U kunt ook de knop ALLE ALARMEN VERWIJDEREN gebruiken om alle alarmmeldingen uit de lijst te verwijderen. Deze knop heeft geen invloed op de alarmbeleidsregels die zijn ingesteld.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 5