Taakinformatie weergeven

Lire en Français

Takenkaarten

In de mobiele app van Reveal Field wordt taakinformatie weergegeven op takenkaarten. Voor iedere taak is er een takenkaart.

U kunt de takenkaarten bekijken in Mijn taken onder VANDAAG, AANKOMEND en ACHTERSTALLIG, afhankelijk van de status.
Hier ziet u takenkaarten met de volgende informatie over een taak:

  • Status
  • Duur
  • Taak-ID
  • Type
  • Contactgegevens
  • Locatie
  • Beschrijving

Hier ziet u een voorbeeld van een takenkaart:

 

Voor meer informatie over een taak, zoals die in de onderstaande afbeelding, tikt u op de takenkaart.

 

Op dit scherm kunt u de status van uw taak bijwerken en uw voortgang delen met kantoor.
Ook kunt u foto's, aantekeningen , en handtekeningen toevoegen aan het Taakdossier. Hiervoor tikt u op het pictogram + rechtsonder.
Voor meer informatie leest u deze handleiding over het toevoegen van foto's, aantekeningen en handtekeningen.


Taken met gerelateerde werkzaamheden

Als er gerelateerde werkzaamheden zijn voor een toegewezen taak, zoals een eerder bezoek aan een locatie of als er meerdere werkzaamheden zijn gepland voor een taak, wordt dit bericht weergegeven onder Uit te voeren taak:

Wanneer dit bericht verschijnt, kunt u de informatie over de gerelateerde werkzaamheden vinden in ofwel/of:

  • Het gedeelte AANKOMEND - als de gerelateerde werkzaamheden zijn gepland binnen een maand.
  • Het gedeelte Taakdossier - als voor deze taak in het verleden werkzaamheden zijn uitgevoerd en er foto's, aantekeningen of handtekening zijn toegevoegd.

De gerelateerde werkzaamheden hebben dezelfde Taak-ID als de taak die aan u is toegewezen.


Taakdossier

Als er foto's, aantekeningen en/of handtekeningen aan uw taak zijn gekoppeld, kunt u deze bekijken door op het gedeelte Taakdossier te tikken of door Alles weergeven.


Teamleden

Als er nog meer teamleden zijn toegewezen aan uw taak, kunt u deze bekijken in het gedeelte Teamleden of Alles weergeven. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met deze teamleden of hun vanaf hier een tekstbericht sturen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3