Ontvang herinneringen voor het starten van een taak

Lire en Français

Wanneer u op de opdrachtlocatie aankomt en u heeft de opdrachtstatus nog niet op Begonnen gezet, kunt u een herinnering krijgen van de Reveal Field-app om de opdrachtstatus bij te werken.

Android_notification.png

Tik in de melding op START om de mobiele app te openen en uw opdrachtstatus bij te werken.

Als u later een herinnering van de melding wilt krijgen, tikt u op HERINNER MIJ LATER.

U ontvangt deze melding niet als de taak al is gestart of afgerond.

Om deze herinnering te kunnen krijgen, moet u de app de volgende machtigingen geven:

  • Toegang tot uw locatie
  • Het verzenden van pushmeldingen

U kunt uw locatie en meldingsvoorkeuren beheren in uw apparaatinstellingen.

Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u hier.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 3