Probleemoplossing Live kaart

Lire en Français

Zijn uw voertuigen niet zichtbaar op Live kaart? Hieronder vindt u oplossingen voor dit probleem en andere veelvoorkomende problemen.


Selecteer uw voertuigen

Als u een voertuig niet kunt vinden op Live kaart, controleer dan of het voertuig geselecteerd is voor weergave. Ga, om dit te controleren, naar het tabblad Geselecteerde wagenparken links van Live kaart en open het vervolgkeuzemenu voor uw wagenpark en selecteer de voertuigen die u wilt zien.

Als u over een zeer groot wagenpark beschikt en Groepen heeft ingesteld, kunnen sommige voertuigen worden uitgesloten van selectie, zelfs wanneer u voor Gehele wagenpark hebt gekozen.
Dit gebeurt wanneer het gehele wagenpark te groot is om op de kaart te worden weergegeven.

Pas de afmetingen van de kaart zodanig aan dat uw gehele wagenpark wordt weergegeven door middel van de knop Aanpassen aan kaart.


Controleer de machtigingen van uw Reveal-account

Heeft u toestemming om alle voertuigen te bekijken? Gebruikers en beheerders hebben verschillende rollen en machtigingen in Reveal.

Als u een gebruiker bent in Reveal, dient u een beheerder te vragen om uw profiel te controleren in de Beheer > Gebruikerslijst.
Heeft u alleen toestemming om bepaalde voertuigen in bepaalde groepen te bekijken en welke rol aan u is toegewezen in Reveal?


Voertuigen weergeven

Een voertuig kan worden verborgen, zodat het niet wordt weergegeven op Live kaart.

Om het voertuig weer te geven, bewerkt u het voertuig in het Beheer-gedeelte van Reveal en schakelt u het selectievakje Verbergen bij voertuigselectie uit in het tabblad Details van het voertuigprofiel.


Controleer voertuiggroep

Met groepen kunt u uw voertuigen, bestuurders, bedrijfsmiddelen of gebruikers rangschikken, zodat u ze eenvoudiger kunt beheren en ze tegelijkertijd weergegeven kunnen worden.
Een voertuig kan in een groep worden geplaatst waar u geen toegang tot heeft.
Neem contact op met de Reveal-beheerder van uw bedrijf om uw machtigingen te laten wijzigen, zodat u die groep kunt bekijken (of bewerken).


Controleer voertuignamen

Zorg dat u de naam van het voertuig weet zoals deze in Reveal is ingevoerd. Misschien is de naam die wordt weergegeven niet de naam die u verwacht.
Als u een Beheerder bent in Reveal, kunt u de namen van bestuurders en voertuigen wijzigen.

Opmerking: wanneer de trackingeenheden voor het eerst worden geïnstalleerd, worden voertuignamen weergegeven als nummers van trackingeenheden.
Deze veranderen na 24 uur in kentekennummers. Wijzig de namen van uw voertuigen om ze eenvoudiger te kunnen herkennen.
De lijst wordt in alfabetische volgorde weergegeven.


Live kaart vernieuwen

Live kaart wordt automatisch vernieuwd. Om de wijzigingen aan een voertuigprofiel weer te geven, moet u de pagina echter handmatig vernieuwen.


Verwijder browsercache en cookies

Wis uw browsercache en cookies. Dit kan voornamelijk in Internet Explorer een probleem zijn.
We raden u aan om de nieuwste versie van Google Chrome te gebruiken voor Reveal.


Installatie trackingeenheid

Er moet een Verizon Connect-voertuigtrackingeenheid worden geïnstalleerd en deze moet via gps-communicatie zijn gekoppeld aan Reveal om weergegeven te kunnen worden op Live kaart.


Onderbreking van een gps-signaal

Als een voertuig zich op een locatie met een zwak signaal bevindt, moet u wachten tot het zich naar een betere locatie begeeft voordat u het op de kaart kunt zien.

Controleer het voertuigsignaal op het tabblad Voertuigstatus.

Als u een mobiele Reveal-app gebruikt, sluit deze dan en controleer het dan opnieuw, of open Reveal in een webbrowser op uw mobiele apparaat.


Pictogrammen en kaartopties

Ga voor een volledige lijst met pictogrammen en een beschrijving ervan in Reveal naar Kaartopties vanuit Live kaart en zoek naar het pictogram met de legendakoppeling onderaan het scherm.


Pictogramclusters worden beheerd vanuit Kaartopties.

Clusteren betekent dat uw voertuigen gegroepeerd worden op Live kaart als ze zich dichtbij elkaar bevinden.

De weergave van Voertuiglabels wordt ook beheerd via Kaartopties.

Labels zijn de "bellen" die naast elk voertuig op de kaart worden weergegeven en waarin de naam van het voertuig en de bestuurder staan vermeld.


Sleepstatus

Als de status van een voertuig in uw wagenpark is gewijzigd naar Slepen, maar u vermoedt dat dit onjuist is, moet u de problemen met de Sleepstatus verhelpen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 130