Rollen en machtigingen beheren

Verschillende manieren om machtigingen in te stellen

Indien u Reveal Pro heeft, kunt u rollen creëren en bewerken. Ook kunt u machtigingen instellen voor iedere rol. Rollen en bevoegdheden bepalen hoeveel toegang een gebruiker heeft tot een bepaalde functie in Reveal. Zo kunt u bijvoorbeeld bepaalde rapporttypen verbergen voor gebruikers met de rol Planner, of gebruikers met de rol Analist toestemming geven voor het bekijken maar niet bewerken van Geofence-categorieën.

Als u Reveal of Reveal Starter heeft, kunt u geen rollen aanmaken, maar u kunt wel machtigingen instellen op gebruikersniveau.

Machtigingen instellen per rol (alleen Reveal Pro)

Standaardrollen en -machtigingen

Standaardrollen zijn in Reveal Pro voorgedefinieerd en de bijbehorende machtigingen zijn vooraf ingesteld. We raden u aan deze rollen te gebruiken in uw organisatie, aangezien deze zijn ontworpen om geschikte toegang te verlenen aan werknemers met die rollen. De standaardrollen kunnen echter wel worden aangepast indien deze niet geschikt zijn of u kunt uw eigen rollen aanmaken.

In Reveal zijn de volgende rollen voor u ingesteld:

 • Alle rollen

 • Analist

 • Verzendmanager

 • Verzender

 • Wagenparkmanager

 • Veiligheidsmanager

 • Bestuurder

Rollen hebben voor bepaalde Reveal-functies de volgende voorgedefinieerde machtigingen; deze bepalen het toegangsniveau voor gebruikers in die rol:

 • Geen: de functie is verborgen voor de gebruiker.

 • Alleen bekijken: gebruikers kunnen de functie bekijken maar niet bewerken.

 • Volledige toegang: gebruikers kunnen de functie bekijken en bewerken.

Voor de rol Bestuurder is bijvoorbeeld de machtiging voor het productgebied Plaatsen ingesteld op Geen.

Opmerking

Enkele bevoegdheden zijn niet beschikbaar voor bepaalde rollen.

EN-1-Roles.png

Toegang tot het scherm Rollen

Opmerking

U moet beheerdersrechten hebben om toegang te krijgen tot het scherm Rollen.

Het scherm Rollen openen:

 1. Klik op uw accountprofiel en selecteer daarna Beheerder.

  img-en-us-user_dropdown.png
 2. Klik in het gedeelte Gebruikers en rollen op Rollen en machtigingen beheren.

  img-en-us-admin_users_links.png

Rollen bewerken

Volg deze stappen om een bestaande rol te bewerken:

 1. Selecteer op het scherm Rollen het tabblad Bestaande bewerken.

 2. Open de vervolgkeuzelijst Kies een rol en selecteer een rol om te bewerken.

  EN-3-Choose_Role.png
 3. Bewerk de naam die in het veld Naam is weergegeven om de rol te hernoemen.

 4. Kies voor iedere functie of optie die u wilt veranderen Geen, Alleen bekijken of Volledige toegang. Als u dezelfde machtigingen wilt toepassen op alle functies in een Belangrkijk productgebied, kies dan de knop bovenaan de lijst. Om bijvoorbeeld alle gebieden met subproducten in Plaatsen te verbergen, selecteert u Geen in de rij Plaatsen.

  EN-4-Places.png
 5. Klik onderaan het scherm op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

Nieuwe rol maken

Volg deze stappen om een nieuwe rol aan te maken:

 1. Selecteer op het scherm Rollen het tabblad Maak nieuwe rol.

 2. Voer in het veld Naam de naam van de nieuwe rol in.

 3. Als u de machtigingen van een bestaande rol wilt kopiëren, opent u het keuzemenu Kopiëren en selecteert u een rol. De bevoegdheden worden geïmporteerd uit de gekozen rol. U kunt deze machtigingen wijzigen zonder dat dit invloed heeft op de oorspronkelijke rol.

  EN-5-Create_Role.png
 4. Kies voor ieder Subproductgebied dat u wilt veranderen Geen, Alleen bekijken of Volledige toegang. Wanneer u geen bevoegdheid kiest, selecteert het systeem automatisch Geen.

 5. Om het aanmaken van de rol te stoppen, klik op Opslaan. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

Rol verwijderen

Opmerking

U kunt geen rol verwijderen die nog is toegewezen aan een gebruiker. Zorg ervoor dat u alle toewijzingen ongedaan maakt voordat u een rol verwijdert.

Rol verwijderen:

 1. Selecteer op het scherm Rollen het tabblad Bestaande bewerken.

 2. Selecteer de rol uit de vervolgkeuzelijst Een rol kiezen.

 3. Klik onderaan in het scherm op Verwijderen.

 4. Klik vervolgens op OK in het pop-upvenster.

Machtigingen instellen op gebruikersniveau

Als u Reveal of Reveal Starter heeft, of als u de Basisinstellingen gebruikt in een Reveal Pro-account, kunt u machtigingen instellen op gebruikersniveau. Om dit te doen:

 1. Beheer.

 2. Gebruikerslijst.

 3. Klik in het scherm Gebruiker bewerken op Machtigingen instellen.

  img-en-us-edit_user_access_permissions.png
 4. Selecteer in het dialoogvenster de machtigingen voor deze gebruiker.

  img-en-us-user_permissions.png

Bekijk Gebruikers aanmaken en bewerken voor meer informatie.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 18 van 53