Gebruikers aanmaken en bewerken

Lire en Français

In het gedeelte Gebruikers en rollen van een Beheerder kunt u nieuwe gebruikers aanmaken, bestaande gebruikers bewerken en tot 25 gebruikers tegelijkertijd per e-mail uitnodigen. Gebruikers die een uitnodiging per e-mail ontvangen, vullen hun eigen profiel in.

Opmerking: afhankelijk van het type Reveal-account dat u hebt gekocht en uw machtigingen in Reveal, kunt u Rollen en machtigingenen Groepen instellen in dit gedeelte. Als u geen machtiging hebt, neem dan contact op met uw systeembeheerder. Als deze functie niet beschikbaar is voor u en u deze wel wilt, neem dan contact op met uw accountmanager.

Afzonderlijke gebruikers aanmaken

Om het venster Gebruiker aanmaken te openen, kiest u Accountprofiel > Beheer > Gebruikers en rollen > Gebruiker aanmaken.

Vul in het venster Gebruiker aanmaken de volgende velden en opties in:

 • Voornaam: (Verplicht veld)
 • Achternaam: (Verplicht veld)
 • Mobiel nummer : voer het telefoonnummer van de gebruiker in.
 • Medewerkers-ID: voer het medewerkers-ID-nummer van de gebruiker in.
 • E-mailadres en wachtwoord (verplicht veld)
  Voer in het veld E-mailadres (gebruikersnaam) het e-mailadres van de gebruiker in (zie het gedeelte Een e-mailadres van een gebruiker nogmaals gebruiken hieronder als u een e-mailadres invoert dat reeds wordt gebruikt in Reveal).
  Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan. Noteer het wachtwoord en geef het aan de gebruiker: hiermee kan de gebruiker inloggen op Reveal.
 • Beheerderstoegangsrechten voor Reveal

  10-Admin.png

  Als u de toegangsrechten van een beheerder hebt en u de nieuwe gebruiker ook de toegangsrechten van een beheerder wilt geven, vinkt u het selectievakje Beheerder aan. De gebruiker heeft dan toegang tot alle productgebieden en bronnen.
 • Beheerderstoegangsrechten voor Reveal Pro
  02-administrator.PNG

  Als u de nieuwe gebruiker de toegangsrechten van een beheerder wilt geven in Reveal Pro, vinkt u het selectievakje Beheerder voor aan. De gebruiker heeft dan toegang tot alle productgebieden en bronnen. Als u niet wilt dat de gebruiker beheerder is voor alle groepen, vinkt u het selectievakje Beheerder voor: Groepen aan klikt u op de link Groepen. Vink de selectievakjes aan van de groepen waarvoor u de gebruiker wilt instellen als beheerder en klik vervolgens op Gereed.

  Opmerking
  : 0 groepen betekent dat er geen groepen uitgevinkt zijn. De gebruiker heeft dan dus toegang tot alle groepen.
 • Toegangsrechten voor gebruikers en een rol toewijzen aan een gebruiker in Reveal

  11-User_access.png
  In Reveal kunt u deze gebruiker specifiek toegang geven tot bepaalde lijsten voertuigen of bestuurders door Volledig wagenpark of specifieke groepen in de lijst te selecteren. U komt bij die lijst door te klikken op de link 0 groepen.

  Via de link Machtigingen instellen kunt u machtigingen voor gebruikers wijzigen. Alle machtigingen zijn standaard ingesteld op volledig.


  Toegangsrechten voor gebruikers en een rol toewijzen aan een gebruiker in Reveal Pro

  03-access.PNG

  Om een rol toe te wijzen aan een gebruiker, opent u de vervolgkeuzelijst Rol en kiest u een rol. Een rol bepaalt hoeveel toegang een gebruiker heeft tot functies in Reveal. De gebruiker heeft dezelfde machtigingen als andere gebruikers met die rol.

  Opmerking:
  u moet de gebruiker aan minimaal één groep toevoegen. Als u ervoor hebt gekozen om de gebruiker de rol van beheerder te geven, wordt de lijst Rol inactief, omdat alle beheerders toegang hebben tot alle gebieden.

 • Een gebruiker beheren in Reveal Pro

  Om te kiezen wie de gebruiker mag beheren, klikt u op de link Beheerders van groep: Volledig wagenpark. Vink de selectievakjes van de groepen aan die u wilt selecteren en klik vervolgens op Gereed. Beheerders van de geselecteerde groepen kunnen de gebruiker beheren - de geselecteerde gebruikers zijn zichtbaar voor en te bewerken door die manager.
 • Is deze gebruiker een bestuurder?

  Als deze gebruiker tevens een bestuurder is, bijvoorbeeld een medewerker die op kantoor werkt en ook koerier is, vinkt u het selectievakje Ja, deze gebruiker is een bestuurder aan. Wanneer de gebruiker/bestuurder is aangemaakt, kunt u de bestuurdersinstellingen aanpassen in de Bestuurderslijst.

  Opmerking: : als deze persoon reeds is aangemaakt als Bestuurder in het systeem, wordt zijn/haar naam gedupliceerd wanneer u het selectievakje aanvinkt. Als dit gebeurt, verwijdert u de Bestuurder die niet gekoppeld moet worden aan de nieuwe gebruiker.
 • Tijdzone: kies de tijdzone van de gebruiker.
 • Taal: kies de taal uit de lijst om Reveal weer te geven in de voorkeurstaal van de gebruiker.
 • Regio: kies het land van de gebruiker. Statistieken, zoals afstand en datum, worden weergegeven in de notatie van het geselecteerde land.

  Om de gegevens op te slaan en het venster Gebruiker aanmaken te sluiten, kiest u Opslaan > Opslaan.
  Als u de gegevens wilt opslaan en nog een gebruiker wilt toevoegen, kiest u Opslaan > Opslaan en doorgaan.

Meerdere gebruikers uitnodigen

04-multiple.PNG

Volg deze stappen als u gemachtigd bent om meerdere gebruikers tegelijkertijd uit te nodigen voor Reveal:

 1. Om het venster Meerdere gebruikers uitnodigen te openen, kiest u Accountprofiel > Beheer > Gebruikers en rollen > Meerdere gebruikers uitnodigen.
 2. Voer in het veld E-mailadres het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.
 3. Machtigingen instellen voor de gebruiker(s). De Basisinstellingen zijn standaard voor de rol Gebruiker. (Om in Reveal Pro een rol toe te wijzen aan de gebruiker, opent u de vervolgkeuzelijst Rol en kiest u een rol.)
 4. Om de gebruikers toe te voegen aan groepen, klikt u op Bewerken. Vink de selectievakjes aan van de groepen waartoe de gebruiker toegang mag hebben en klik vervolgens op Gereed.

  Opmerking
  : u moet gebruikers aan minimaal één groep toevoegen.
 5. Om nog een gebruiker toe te voegen, kiest u Nog een nieuwe toevoegen. Er verschijnt dan een nieuwe rij. Rollen en Groepen worden automatisch gekopieerd van de eerste nieuwe gebruiker. U kunt deze opties aanpassen als u de volgende gebruiker andere toegangsrechten wilt toekennen.
 6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van nieuwe gebruikers, klikt u op Uitnodiging verzenden. De nieuwe gebruikers ontvangen per e-mail een uitnodiging waarin ze worden gevraagd zich aan te sluiten op uw account. Wanneer ze de uitnodiging hebben geaccepteerd, kunnen ze inloggen en hun eigen profiel invullen.

Gebruikerslijst

Vanuit de Gebruikerslijst kunt u gebruikers in uw account bekijken, aanmaken, bewerken, verwijderen of activeren/deactiveren.

De Gebruikerslijst geeft het volgende weer:

 • Meerdere gebruikers selecteren :
  Gebruik de selectievakjes om meerdere gebruikers te selecteren. Wanneer u een selectievakje hebt aangevinkt, worden de volgende pictogrammen weergegeven:
  08-icons.PNG

  Gebruiker verwijderen
  : verwijder alle geselecteerde gebruikers.
  Gebruiker activeren: activeer accounts die eerder gedeactiveerd werden.
  Gebruiker deactiveren:
  deactiveer alle geselecteerde gebruikersaccounts.
 • Wilt u een gebruiker zoeken?: Klik op de link om het zoekveld weer te geven. Om te zoeken, typt u de naam of het e-mailadres van de gebruiker en klikt u vervolgens op Zoeken.
 • Een nieuwe gebruiker aanmaken: klik om één gebruiker aan te maken.
 • Exporteren : als u gebruikersinformatie als spreadsheet wilt downloaden, selecteert u met behulp van de selectievakjes gebruikers en vervolgens klikt u op het pictogram voor exporteren.
  download_icon.png
 • Volledige naam: de volledige naam van de gebruiker.
 • Gebruikersnaam: het e-mailadres van de gebruiker.
 • Rol: de rol die is toegewezen aan de gebruiker.
 • Laatste keer ingelogd: de datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelogd op Reveal.
 • Hoofdgroep: als de gebruiker aan één of meerdere groepen is toegewezen, wordt hier de hoofdgroep vermeld.
 • Status: toont de actuele status van het account.
  Actief: het account is op dit moment in gebruik.
  Gedeactiveerd: het account is gedeactiveerd. Om een account te activeren die eerder gedeactiveerd werd, gebruikt u het pictogram van het vinkje.
  In behandeling: er is een uitnodiging verzonden, maar de gebruiker heeft het account nog niet ingesteld.
  Verlopen: er is een uitnodiging verzonden, maar deze is inmiddels verlopen. Klik op het pictogram van een envelop om de uitnodiging opnieuw te verzenden.
 • Bewerken: klik op het potloodpictogram om het venster Gebruiker bewerken te openen.
 • Verwijderen: klik op het prullenbakpictogram om een gebruikersaccount te verwijderen. Klik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen dat u het account wilt verwijderen.

Een e-mailadres van een gebruiker nogmaals gebruiken

Wanneer een e-mailadres eenmaal in het systeem is ingevoerd, kan dit niet meer worden verwijderd. Als u een e-mailadres nogmaals wilt gebruiken voor een andere gebruiker, volgt u deze stappen voordat u het account van de gebruiker verwijdert:

 1. Bewerk het huidige e-mailadres. Voeg bijvoorbeeld een getal toe aan het adres, zoals in dit voorbeeld: johndoe 1 @example.com.
 2. Sla het account met dit verzonnen e-mailadres op op.
 3. Verwijder het gebruikersaccount.
 4. Maak een nieuwe gebruiker aan met het oorspronkelijke (onbewerkte) e-mailadres.

Gebruikers bewerken

Klik in de Gebruikerslijst op het potloodpictogram naast de gebruiker die u wilt bewerken om het venster Gebruiker bewerken te openen. Hier kunt u naast het bewerken van bestaande gegevens ook een tekstbericht (sms) versturen met een aanmeldingsverzoek, het wachtwoord van de gebruiker opnieuw instellen en het gebruikersaccount deactiveren.

Opmerking: als de gebruiker tevens bestuurder is, kunnen de wijzigingen die u hier doorvoert ook van invloed zijn op de bestuurdersinstellingen.

 • Sms met aanmeldingsverzoek (Tekstbericht)
  Om een sms met een aanmeldingsverzoek te versturen naar de telefoon van de gebruiker, klikt u op Nieuw aanmeldingsverzoek versturen. Als gebruikers de uitnodiging accepteren, ontvangen ze sms-meldingen op hun telefoon. De huidige status wordt weergegeven als Niet aangemeld (de gebruiker heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd of heeft geen verzoek ontvangen) of heeft zich afgemeld (de gebruiker heeft een uitnodiging geweigerd).
 • Wachtwoord opnieuw instellen
  Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, voert u in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in en klikt u vervolgens op Wachtwoord opnieuw instellen.
 • Gebruiker deactiveren
  Om een gebruiker te deactiveren, vinkt u het selectievakje Gebruiker deactiveren aan en kiest u vervolgens Opslaan > Opslaan. Een gedeactiveerd account is niet meer toegankelijk voor gebruikers of beheerders. Accountgegevens blijven in het systeem staan en u kunt het account op ieder moment weer activeren.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 40 van 111