Gebruikers aanmaken en bewerken

In het onderdeel Gebruikers en rollen in Beheerder kunt u nieuwe gebruikers aanmaken, bestaande gebruikers bewerken en maximaal 25 gebruikers tegelijkertijd via e-mail uitnodigen Gebruikers die een uitnodiging per e-mail ontvangen, vullen hun eigen profiel in.

Opmerking

Afhankelijk van het type Reveal-account dat u hebt aangeschaft en van uw bevoegdheden in Reveal, kunt u Rollen en Bevoegdheden en Groepen instellen in dit onderdeel. Als u geen machtiging hebt, neem dan contact op met uw systeembeheerder. Als deze functie niet beschikbaar is voor u en u deze wel wilt, neem dan contact op met uw accountmanager.

Individuele gebruikers aanmaken

Om het venster Gebruiker aanmaken te openen, kies Accountprofiel > Beheer > Gebruikers en Rollen > Gebruiker aanmaken.

Vul in het venster Gebruiker aanmaken de volgende velden en opties in:

 • Voornaam: (Verplicht veld)

 • Achternaam: (Verplicht veld)

 • Mobiel nummer: Voer het telefoonnummer van de gebruiker in.

 • Werknemersnummer: Voer het medewerkers-ID-nummer van de gebruiker in.

 • E-mailadres en wachtwoord (verplicht veld):

  Voer in het veld E-mailadres (gebruikersnaam) het e-mailadres van de gebruiker in. (Als u een e-mailadres gebruikt dat al eerder in Reveal gebruikt is, zie het gedeelte Een e-mailadres opnieuw gebruiken hieronder.)

  Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit minimaal acht tekens bestaan. Noteer het wachtwoord en geef het aan de gebruiker: daarmee kan hij/zij inloggen in Reveal.

 • Beheerderstoegang in Reveal:

  EN_10-Admin.png

  Als u de toegangsrechten van een beheerder hebt en u de nieuwe gebruiker ook de toegangsrechten van een beheerder wilt geven, vinkt u het selectievakje Beheerder aan. De gebruiker heeft dan toegang tot alle onderdelen en middelen.

 • Beheerderstoegang in Reveal Pro:

  EN_2-administrator.png

  Als u de nieuwe gebruiker de toegangsrechten van een beheerder wilt geven in Reveal+, vinkt u het selectievakje Beheerder voor aan. De gebruiker heeft dan toegang tot alle onderdelen en middelen. Als u niet wilt dat de gebruiker beheerder is van alle groepen, ga dan naar Beheerder. Ga naar het selectievakje Groepen en open de link Groepen. Gebruik de selectievakjes om de groepen te selecteren waarvan u de gebruiker beheerder wilt laten zijn en klik dan op Klaar.

  Opmerking

  0 groepen betekent dat geen enkele groep gedeselecteerd is. De gebruiker heeft dus toegang tot alle groepen.

 • Toegangsrechten voor gebruikers en een rol toewijzen aan een gebruiker in Reveal:

  EN_11-User_Access.png

  In Reveal kunt u deze gebruiker specifiek toegang geven tot bepaalde lijsten voertuigen of bestuurders door Volledig wagenpark of specifieke groepen in de lijst te selecteren. U komt bij die lijst door te klikken op de link 0 groepen.

  Met de link Bevoegdheid instellen kunt u bevoegdheden van gebruikers wijzigen. Alle machtigingen zijn standaard ingesteld op ‘volledig’.

 • Toegangsrechten voor gebruikers en een rol toewijzen aan een gebruiker in Reveal Pro:

  EN_03-access.png

  Om een rol toe te wijzen aan een gebruiker, opent u de vervolgkeuzelijst Rol en kiest u een rol. Door de rollen wordt bepaald hoeveel toegang een gebruiker heeft tot functies in Reveal. De gebruiker heeft dezelfde machtigingen als andere gebruikers in die rol.

  Opmerking

  U moet de gebruiker aan minimaal één groep toevoegen. Als u ervoor gekozen hebt om de gebruiker de rol van beheerder te geven, wordt de lijst Rol gedeactiveerd, omdat alle beheerders toegang hebben tot alle gebieden.

 • Een gebruiker beheren in Reveal Pro

  Om te kiezen wie de gebruiker mag beheren, klikt u op de link Beheerders van groep: Link Volledig wagenpark. Vink de selectievakjes van de groepen die u wilt selecteren aan en klik vervolgens op Gereed. Beheerders van de geselecteerde groepen kunnen de gebruiker beheren - de geselecteerde gebruikers zijn zichtbaar voor die beheerder en kunnen door hem/haar bewerkt worden.

 • Is deze gebruiker ook bestuurder?

  Als deze gebruiker tevens bestuurder is (bijvoorbeeld een medewerker die op kantoor werkt en ook koerier is) selecteer het vakje Ja, deze gebruiker is een bestuurder. Zodra de gebruiker/bestuurder is aangemaakt, kunt u de bestuurdersinstellingen aanpassen in de Bestuurderslijst.

  Opmerking

  als deze persoon reeds als bestuurder in het systeem staat, wordt zijn/haar naam gedupliceerd wanneer u het selectievakje aanvinkt. Zodoende verwijdert u de bestuurder die niet verbonden mag worden aan de nieuwe gebruiker.

 • Tijdzone: Kies de tijdzone van de gebruiker.

 • Taal: Kies de taal uit de lijst om Reveal weer te geven in de voorkeurstaal van de gebruiker.

 • Regio: Kies het land van de gebruiker. Statistieken zoals afstand en datum worden weergegeven in de notatie van het geselecteerde land.

  Om de gegevens op te slaan en het venster Gebruiker aanmaken te sluiten, kies Opslaan > Opslaan.

  Om de gegevens op te slaan en een andere gebruiker toe te voegen, kies Opslaan > Opslaan en doorgaan.

Meerdere gebruikers uitnodigen

EN_04-multiple.png

Volg deze stappen als u gemachtigd bent om meerdere gebruikers tegelijkertijd uit te nodigen voor Reveal:

 1. Om het venster Meerdere gebruikers uitnodigen te openen, kies Accountprofiel > Beheerder > Gebruikers en rollen > Meerdere gebruikers uitnodigen.

 2. Voer in het veld E-mailadres het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.

 3. Machtigingen instellen voor de gebruiker(s). De Basisinstellingen zijn standaard voor de rol Gebruiker. (Om in Reveal Pro een rol toe te wijzen aan de gebruiker opent u het keuzemenu van Rol en selecteer een rol.)

 4. Om de gebruiker toe te voegen aan groepen, klikt u op Bewerken. Vink de selectievakjes aan van de groepen waartoe u de gebruiker toegang wilt verlenen en klik vervolgens op Gereed. Opmerking: U moet gebruikers aan minimaal één groep toevoegen.

 5. Om nog een gebruiker toe te voegen, kiest u Nieuwe gebruiker toevoegen. Er verschijnt dan een nieuwe rij. Rollen en Groepen van de eerste gebruiker worden automatisch gekopieerd. U kunt deze opties aanpassen als u de volgende gebruiker andere toegangsrechten wilt verlenen.

 6. Wanneer u klaar ben met het toevoegen van nieuwe gebruikers, klikt u op Uitnodiging versturen. De nieuwe gebruikers ontvangen per e-mail een uitnodiging waarin hen wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij uw account. Zodra ze de uitnodiging hebben geaccepteerd, kunnen ze inloggen en hun eigen profiel invullen.

Gebruikerslijst

Met behulp van de Gebruikerslijst kunt u gebruikers in uw account zien, aanmaken, bewerken, verwijderen of (de)activeren.

In de Gebruikerslijst wordt het volgende weergegeven:

 • Meerdere gebruikers selecteren:

  Gebruik de selectievakjes om meerdere gebruikers te selecteren. Wanneer u een selectievakje hebt aangevinkt, worden de volgende pictogrammen weergegeven:

  EN_08-icons.png

  Gebruiker verwijderen: Verwijder alle geselecteerde gebruikers.

  Gebruiker activeren: Activeer accounts die eerder gedeactiveerd zijn. Gebruiker deactiveren: Deactiveer alle geselecteerde gebruikersaccounts.

 • Wilt u naar een Gebruiker zoeken?: Klik op de link om het zoekveld weer te geven. Om te zoeken voert u de naam of het e-mailadres van de gebruiker in en klikt u op Zoeken.

 • Een nieuwe gebruiker aanmaken: Klik om één gebruiker aan te maken.

 • Exporteren: Om gebruikersinformatie te downloaden in een spreadsheet gebruikt u de selectievakjes om gebruikers te selecteren en klikt u vervolgens op het export-pictogram.

  download_icon.png
 • Volledige naam: De volledige naam van de gebruiker.

 • Gebruikersnaam: Het e-mailadres van de gebruiker.

 • Rol: De rol die is toegewezen aan de gebruiker.

 • Laatste aanmelding: De datum en tijd waarop de gebruiker voor het laatst heeft ingelogd op Reveal.

 • Primaire groep: Als de gebruiker aan één of meerdere groepen is toegewezen, wordt hier de hoofdgroep vermeld.

 • Status: Geeft de huidige status van het account weer.

  Actief: Het account is op dit moment in gebruik.

  Gedeactiveerd: Het account is gedeactiveerd. Om een eerder gedeactiveerd account te activeren, gebruikt u het check-pictogram.

  In behandeling: Er is een uitnodiging verzonden, maar de gebruiker heeft het account nog niet ingesteld.

  Verlopen: Er is een uitnodiging verzonden, maar deze is inmiddels verlopen. Klik op het de envelop om de uitnodiging opnieuw te verzenden.

 • Bewerken: Klik op het potlood om het venster Gebruiker bewerken te openen.

 • Verwijderen: Klik op de prullenbak om een gebruikersaccount te verwijderen. Klik in het pop-upvenster op OK om te bevestigen dat u het account wilt verwijderen.

Een e-mailadres van een gebruiker nogmaals gebruiken

Wanneer een e-mailadres eenmaal in het systeem is ingevoerd, kan het niet meer worden verwijderd. Als u een e-mailadres nogmaals wilt gebruiken voor een andere gebruiker, volgt u deze stappen voordat u het account van de gebruiker verwijdert:

 1. Bewerk het huidige e-mailadres. Voeg bijvoorbeeld een getal toe aan het adres, zoals: johndoe1@voorbeeld.com.

 2. Sla het account met dit verzonnen e-mailadres op.

 3. Verwijder het gebruikersaccount.

 4. Maak een nieuwe gebruiker aan met het originele (onbewerkte) e-mailadres.

Gebruikers bewerken

Om het venster Gebruiker bewerken (in de Gebruikerslijst) te openen, klik op het potlood naast de gebruiker die u wilt bewerken. Hier kunt u naast het bewerken van bestaande gegevens ook een tekstbericht (sms) versturen met een aanmeldingsverzoek, het wachtwoord van de gebruiker opnieuw instellen en het gebruikersaccount deactiveren.

Opmerking

Als de gebruiker ook een bestuurder is, kunnen de wijzigingen die u hier aanbrengt ook van invloed zijn op de bestuurdersinstellingen.

 • Sms met aanmeldingsverzoek (Tekstbericht)

  Om een sms met een aanmeldingsverzoek te versturen naar de telefoon van de gebruiker, klikt u op Nieuw aanmeldingsverzoek versturen. Als gebruikers de uitnodiging accepteren, ontvangen ze meldingen op hun telefoon (per sms). De huidige status wordt weergegeven als Niet aangemeld (de gebruiker heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd of heeft geen verzoek ontvangen) of als Afgemeld (de gebruiker heeft een uitnodiging geweigerd).

 • Wachtwoord opnieuw instellen

  Om het wachtwoord opnieuw in te stellen, voert u in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in en klikt u vervolgens op Wachtwoord opnieuw instellen.

 • Gebruiker deactiveren

  Deactiveer een gebruiker Om de gebruiker te deactiveren, selecteer het selectievakje Deactiveer Gebruiker en kies dan Opslaan > Opslaan. Een gedeactiveerd account is niet meer toegankelijk voor gebruikers of beheerders. Accountgegevens blijven in het systeem staan. U kunt het account op ieder moment weer activeren.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 47 van 132